ORDIN nr. 105 din 22 octombrie 2014 (*actualizat*)pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final şi pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piaţa de echilibrare a energiei electrice(actualizat până la data de 6 martie 2017*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • ----------Având în vedere prevederile art. 62 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) şi (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Furnizorii de energie electrică, operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi clienţii finali de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2009 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 9 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Alineatul (1) al articolului 8 din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piaţa de echilibrare de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 7 decembrie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Un titular de licenţă participant la piaţa angro de energie electrică îşi poate modifica statutul asumat faţă de operatorul pieţei de echilibrare (OPE) privind responsabilitatea echilibrării pentru punctele de racordare proprii sau ale clienţilor finali pe care îi deserveşte, în oricare zi a unei luni calendaristice, având obligaţia de a furniza toate informaţiile necesare către operatorii de reţea, operatorul central de măsurare (OMEPA) şi OPE cu minimum două zile lucrătoare anterior zilei calendaristice din care se aplică respectivul statut."  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale

    de Reglementare în Domeniul Energiei,

    Niculae Havrileţ
    Bucureşti, 22 octombrie 2014.Nr. 105.  +  AnexăPROCEDURA 22/10/2014