HOTĂRÂRE nr. 56 din 29 ianuarie 2009 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale(actualizată până la data de 1 martie 2017*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul sănătăţii,

  Ion Bazac

  Ministrul administraţiei şi internelor,

  Liviu Nicolae Dragnea

  Ministrul educaţiei,

  cercetării şi inovării,

  Ecaterina Andronescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 29 ianuarie 2009.Nr. 56.  +  AnexăNORMA 29/01/2009