REGULAMENT-CADRU din 27 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2017  Notă

  ──────────

  Aprobat de Ordinul nr. 8/2017 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2017

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generaleCuprinde prevederi referitoare la:1. actul normativ de înfiinţare a inspectoratului;2. data înfiinţării;3. prezentarea succintă a inspectoratului, cu detalii ale principalelor caracteristici organizaţionale;4. subordonarea ierarhică;5. statutul juridic;6. elemente privind domeniul de activitate;7. alte date de interes general.  +  Capitolul II Organizarea inspectoratuluiCuprinde prevederi referitoare la:1. structura organizatorică - text, detaliile legate de conducerea inspectoratului şi de componentele organizatorice ce o alcătuiesc;2. relaţiile dintre componentele structurale: a) relaţiile de autoritate:(i) relaţii ierarhice;(ii) relaţii funcţionale; b) relaţiile de cooperare; c) relaţii de coordonare; d) relaţiile de control;3. sistemul informaţional şi rolul lui în procesul decizional;4. structurile subordonate.  +  Capitolul III Atribuţiile inspectoratuluiCuprinde prevederi referitoare la atribuţiile inspectoratului, aşa cum rezultă din actul normativ de înfiinţare şi din alte acte normative în vigoare.  +  Capitolul IV Conducerea inspectoratuluiCuprinde elemente referitoare la:1. organele de lucru ale conducerii;2. principalele atribuţii ale conducerii.  +  Capitolul V Atribuţiile fiecărei componente organizatoricePentru fiecare componentă structurală vor fi precizate, în detaliu, atribuţiile specifice de îndeplinit.  +  Capitolul VI Dispoziţii finaleCuprinde următoarele:1. dispoziţii privind obligativitatea cunoaşterii şi aplicării prevederilor regulamentului de către personalul unităţii;2. dispoziţii privind intrarea în vigoare a regulamentului.3. anexe:3.1. organigrama inspectoratului;3.2. diagrama de relaţii;3.3. alte anexe, dacă este cazul.-----