RECTIFICARE nr. 24 din 12 ianuarie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 24/2017
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 31 ianuarie 2017    În cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 17 ianuarie 2017, se face următoarea rectificare:- la nr. crt. 3, în loc de: "SOCIETATEA OLIMP - S.A." se va citi: "SOCIETATEA NEPTUN - OLIMP - S.A.".----