ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 30 iunie 1999privind organizarea şi desfăşurarea celei de a doua sesiuni a examenului naţional de capacitate în anul 1999
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 30 iunie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1În perioada 23-26 august 1999 se vor desfăşura probele din a doua sesiune a examenului naţional de capacitate, la care au dreptul să se înscrie absolvenţii învăţământului obligatoriu din seria 1998-1999 şi din seriile anterioare.  +  Articolul 2A doua sesiune a examenului naţional de capacitate din anul 1999 se organizează în centre stabilite de fiecare inspectorat şcolar teritorial.  +  Articolul 3Probele la care se susţine examenul de capacitate sunt aceleaşi ca în prima sesiune din luna iunie 1999: Limba şi literatura română, Limba şi literatura maternă (pentru candidaţii care au urmat şcoli sau clase cu predare în limbi ale minorităţilor naţionale), Matematica, proba de cultura generală din Istoria românilor şi Geografia României.  +  Articolul 4Înscrierea pentru susţinerea examenului naţional de capacitate în sesiunea a doua din luna august 1999 se va face pe baza unor taxe suportate de candidaţi. Cuantumul taxelor va fi stabilit de fiecare inspectorat şcolar teritorial, fără a se depăşi costurile de organizare a examenului. Înscrierea candidaţilor se va face la inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5Graficul de desfăşurare a examenului naţional de capacitate în sesiunea a doua din luna august 1999 se stabileşte de Ministerul Educaţiei Naţionale.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:-----------------p. Ministrul educaţiei naţionale,Mircea Fronescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes---------------