ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 24 iunie 1999pentru modificarea Legii nr. 8/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 25 iunie 1999    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICLegea nr. 8/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 10 martie 1994, completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 22/1995, se modifica după cum urmează:1. Alineatul 1 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Se constituie Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, prin perceperea unui comision de 0,5% aplicat asupra valorii în vama a mărfurilor importate, pentru prestarea serviciilor vamale."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Plătitorii comisionului pentru servicii vamale sunt agenţii economici şi celelalte persoane juridice care efectuează operaţiuni de import definitive."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul industrieişi comerţului,Radu Berceanu------