METODOLOGIE din 23 decembrie 2016de completare a declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2017  Notă

  ──────────

  *) Aprobată de Ordinul nr. 1.573 din 23 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2017.

  ──────────
   +  Articolul 1Persoanele cu funcţii de conducere şi control din cadrul spitalului public, inclusiv managerul, membrii comitetului director, şefii de secţie, de laborator sau de serviciu medical şi membrii consiliului de administraţie, denumiţi în continuare declaranţi, depun declaraţiile la persoana desemnată de şeful compartimentului de resurse umane sau, după caz, de şeful secretariatului din cadrul spitalului public, denumită în continuare secretar.  +  Articolul 2Secretarul pune la dispoziţia declaranţilor cele două modele de declaraţii electronice în format.doc care trebuie completate. Modelele de declaraţii sunt disponibile pe pagina web http://transparenta.ms.ro/declaratii  +  Articolul 3Declaranţii au obligaţia de a completa cele două declaraţii şi de a le pune la dispoziţia secretarului atât în format electronic.doc (nu scanat/olograf), cât şi tipărite şi semnate.  +  Articolul 4Secretarul are obligaţia de a încărca declaraţiile pe pagina web http://transparenta.ms.ro/declaratii, autentificându-se cu utilizatorul şi parola puse la dispoziţie de Compartimentul de integritate din cadrul Ministerul Sănătăţii.------