HOTĂRÂRE nr. 958 din 15 decembrie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru stabilirea titularului dreptului de administrare a unor imobile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016  Având în vedere prevederile:- art. 2^1, 2^2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare;- pct. 2 alin. 3 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I (1) Datele de identificare a bunurilor înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr. MFP 103673, 154184, 154186, 154187, 154188, 154189, 154190, 154191, 154192, 154193, 154194, 154195, 154196, 154197, 154198, 154199, 154200, 154201, 154202, 154203, 154204, 155934, 155935, 155936 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează ca urmare a actualizării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilelor în urma intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, înregistrării corecte a codului de clasificaţie, a denumirii şi actualizării bazei legale, potrivit anexei nr. 1*) - subanexa nr. 1.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa nr. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1054 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
  (2) Datele de identificare a bunurilor înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu nr. 105989, 155318, 155800 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează ca urmare a actualizării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilelor în urma intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, a schimbării denumirii, actualizării bazei legale, precum şi schimbarea denumirii unuia dintre ordonatorii terţiari de credite, potrivit anexei nr. 2*) ce cuprinde un număr de 3 subanexe numerotate de la 2.1 la 2.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa nr. 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1054 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
  (3) Datele de identificare a bunului înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice cu nr. 147.176 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează ca urmare a actualizării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilelor în urma intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, a înregistrării corecte a codului de clasificaţie şi a denumirii, potrivit anexei nr. 3*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1054 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
  (4) Datele de identificare a unor bunuri înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a instituţiilor subordonate acesteia cu nr. 35621, 121064, 121065, 121066, 121067, 121068, 121069, 152343, 153679, 155319, 27195, 155384, 152345, 34289, 34290, 39905, 155284, 155285, 40163, 152346, 38596, 61984, 27494, 27495, 27669, 153346, 28076, 61991, 61992, 107426, 34870, 155282, 155283, 159223, 27153, 27156, 27157, 38275, 61985, 155297, 155298, 27503, 27504, 27505, 27506, 27507, 27508, 27509, 155213, 155214, 154589, 38170, 155279, 155280, 155281, 159222, 159308, 159309, 160917, 160525, 160526, 160722, 160723, 160761 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează ca urmare a actualizării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilelor în urma intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, înregistrării corecte a codului de clasificaţie, a denumirii şi actualizării bazei legale, potrivit anexei nr. 4*) ce cuprinde un număr de 18 subanexe numerotate de la 4.1 la 4.18, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa nr. 4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1054 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul IISe aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexele 4.1-4.17 din art. I alin. (4) din administrarea oficiilor teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară ale judeţelor pe raza cărora sunt situate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru oficiile teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară ale judeţelor pe raza cărora sunt situate, instituţii subordonate acesteia, după cum urmează:1. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.1 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău;2. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.2 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov.3. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.3 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila;4. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.4 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin;5. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.5 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj;6. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.6 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa;7. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.7 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu;8. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.8 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj;9. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.9 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa;10. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.10 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş;11. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.11 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt;12. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.12 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare;13. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.13 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu;14. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.14 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava;15. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.15 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;16. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.16 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea;17. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.17 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea.  +  Articolul III (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unui număr de 55 de poziţii aferente unor construcţii, în baza numerelor cadastrale nr. 247, 248, 250, 251 şi a raportului de evaluare din 30 septembrie 2014, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 - subanexa nr. 1.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 - subanexa nr. 2.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Se aprobă divizarea bunului cu nr. MFP 28254 din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului în două bunuri, imobile ce trec din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui, având datele de identificare şi valoarea de inventar a imobilelor actualizată, ca urmare a intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, înregistrării corecte a codului de clasificare, potrivit anexei nr. 4 - subanexa nr. 4.19 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Agenţia de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 15 decembrie 2016.Nr. 958.-------