ORDIN nr. 1.467 din 16 decembrie 2016privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 31 martie 2017
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.045 din 23 decembrie 2016    Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 7.186 din 16 decembrie 2016 al Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate,având în vedere prevederile:- art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 şi 221 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 2 "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2016" se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezentul ordin.2. În anexa nr. 2, la capitolul I "Programele naţionale de boli transmisibile" titlul I.1 "Programul naţional de vaccinare" litera C "Activităţi", la punctul 1 "Vaccinarea populaţiei la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare", Calendarul naţional de vaccinare se modifică şi va avea următorul cuprins:"Calendarul naţional de vaccinare*Font 7*┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│Vârsta recomandată│ Tipul de vaccinare │ Comentarii │├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│primele 24 de ore │Vaccin hepatitic B (Hep B)*1) │ ││2-7 zile │Vaccin de tip Calmette Guerrin (BCG) │în maternitate │├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│2 luni │Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus │ ││ │B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) │ ││ │Vaccin pneumococic conjugat*2) │medicul de familie│├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│4 luni │Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus │ ││ │B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) │ ││ │Vaccin pneumococic conjugat*2) │medicul de familie│├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│11 luni │Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus │ ││ │B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) │ ││ │Vaccin pneumococic conjugat*2) │medicul de familie│├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│12 luni │Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR) │medicul de familie│├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│5 ani │ │ ││7 ani │Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR) │medicul de familie│├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│6 ani │Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic (DTPa-VPI) │medicul de familie│├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│14 ani │Vaccin diftero-tetanic pentru adulţi/vaccin diftero-tetano-pertussis│ ││ │acelular │medicul de familie│└──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘NOTE:*1) În situaţia în care vaccinul hepatitic B nu este disponibil pentru administrare în primele 24 de ore de la naştere, copiilor născuţi din mame AgHBs pozitive li se va aplica temporar următoarea schemă de vaccinare:*Font 7*┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│Vârsta recomandată│ Tipul de vaccinare │ Comentarii │├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│6 săptămâni │Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus │ ││ │B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza I │medicul de familie│├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│30 de zile de la │Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus │ ││prima doză │B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza II │medicul de familie│├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│30 de zile de la a│Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus │ ││doua doză │B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza III │medicul de familie│,└──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘urmând ca începând cu vârsta de 11 luni să fie vaccinaţi conform calendarului naţional de vaccinare, respectiv aceşti copii vor primi a IV-a doză de vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B).Copiii născuţi din mame AgHBs negative vor fi vaccinaţi conform calendarului naţional de vaccinare începând cu vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatitic B care nu a fost administrată la naştere.*2) Vaccinul pneumococic conjugat va fi inclus în calendarul naţional de vaccinare în funcţie de fondurile disponibile.Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menţionate se vor utiliza numai seringi de unică folosinţă."  +  Articolul IIAnexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIISe prelungeşte aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 386/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 şi 221 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 martie 2017.  +  Articolul IVDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Vlad Vasile Voiculescu
    Bucureşti, 16 decembrie 2016.Nr. 1.467.  +  Anexă2. Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2016*Font 9*                                                                               mii lei┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬───────┐│ PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ │ Buget │Venituri│ ││ │de stat│proprii │ Total │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│I. Programul naţional de boli transmisibile, din care: │447.720│ 73.034│520.754│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de vaccinare │115.581│ 25.066│140.647│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor │ │ │ ││transmisibile prioritare │ 0│ 3.469│ 3.469│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV │328.163│ 21.776│349.939│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei │ 3.976│ 18.216│ 22.192│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor │ │ │ ││nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a │ │ │ ││antibiotico-rezistenţei │ 0│ 4.507│ 4.507│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi │ │ │ ││din mediul de viaţă şi muncă │ 0│ 1.671│ 1.671│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│III. Programul naţional de securitate transfuzională │ 41.864│ 69.642│111.506│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│IV. Programele naţionale de boli netransmisibile, din care: │ 68.029│ 52.195│120.224│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de │ │ │ ││col uterin │ 0│ 6.214│ 6.214│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia│ │ │ ││psihiatrică │ 0│ 1.757│ 1.757│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de│ │ │ ││origine umană │ 59.974│ 26.275│ 86.249│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice │ │ │ ││periferice şi centrale │ 8.034│ 12.060│ 20.094│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer │ 0│ 4.354│ 4.354│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de boli endocrine │ 21│ 636│ 657│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de tratament pentru boli rare │ 0│ 686│ 686│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Programul naţional de management al registrelor naţionale │ 0│ 213│ 213│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi │ │ │ ││educaţie pentru sănătate │ 609│ 1.042│ 1.651│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului │ 9.294│ 19.373│ 28.667│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│Total buget programe naţionale de sănătate publică 2016 │567.516│ 216.957│784.473│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│MS - acţiuni centralizate │ 0│ 51.339│ 51.339│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┤│TOTAL BUGET │567.516│ 268.296│835.812│└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴───────┘-------