ORDIN nr. 1.012 din 28 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.045 din 23 decembrie 2016    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 2.119 din 28 noiembrie 2016 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul VII, tabelul cuprinzând "Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2016" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2016*Font 8*                                                                                - mii lei-┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐│ Denumirea programului de sănătate │ Credite de │ Credite ││ │ angajament │ bugetare ││ │ an 2016 │ an 2016 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul naţional de oncologie, din care: │ 2.212.326,78│ 1.645.436,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni│ │ ││oncologice (adulţi şi copii) │ 2.060.823,71│ 1.506.876,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu │ │ ││afecţiuni oncologice prin PET - CT (adulţi şi copii) │ 17.604,00│ 15.548,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice │ │ ││prin endoprotezare │ 512,48│ 496,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime │ │ ││reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, │ │ ││examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară │ │ ││la copii şi adulţi │ 1.617,00│ 1.011,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice│ │ ││realizate în regim de spitalizare de zi (adulţi şi copii) │ 131.768,79│ 121.505,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne │ │ ││(sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi │ 0,00│ 0,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul naţional de diabet zaharat │ 941.800,35│ 920.426,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de│ │ ││origine umană │ 53.622,95│ 50.776,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul naţional de tratament pentru boli rare │ 123.936,23│ 126.584,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul naţional de tratament al bolilor neurologice │ 124.531,72│ 116.981,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei │ 79.408,75│ 76.679,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze │ │ ││auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) │ 20.738,96│ 29.707,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul naţional de boli endocrine │ 6.501,41│ 6.896,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul naţional de ortopedie │ 85.628,22│ 91.364,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice │ 263,74│ 572,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul naţional de boli cardiovasculare │ 119.996,01│ 121.630,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul naţional de sănătate mintală │ 1.760,86│ 1.729,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul │ │ ││aparaturii de înaltă performanţă, din care: │ 32.983,02│ 34.012,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de radiologie intervenţională │ 20.563,30│ 23.022,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente │ │ ││la tratamentul medicamentos │ 11.286,90│ 10.455,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau │ │ ││dobândite la copil │ 432,82│ 258,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de │ │ ││neurostimulator medular │ 700,00│ 277,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu │ │ ││insuficienţă renală cronică │ 929.756,00│ 915.734,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│TOTAL │ 4.733.255,00│ 4.138.526,00"│└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘2. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", la punctul 1), după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:"u) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova".3. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", la punctul 9), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I. M. Georgescu» Iaşi".4. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT", la subtitlul "Indicatori de evaluare", punctul 1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"1) indicatori fizici:- număr de bolnavi: 4.401."5. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT", subtitlul "Unităţi care derulează subprogramul", după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) Societatea «MNT Diagnostic Services» - S.R.L. - Iaşi".6. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de ortopedie", subtitlul "Unităţi care derulează programul", la punctul 6, după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:"- Spitalul Militar de Urgenţă «Dr. Aristide Serfioti» Galaţi".7. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", la subtitlul "Indicatori de evaluare", punctul 1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"1) indicatori fizici: a) numărul total de bolnavi trataţi prin dializă: 12.883, din care:- hemodializă convenţională: 11.617;- hemodiafiltrare intermitentă on-line: 704;- dializă peritoneală continuă: 536;- dializă peritoneală automată: 26".  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

    Gheorghe-Radu Ţibichi
    Bucureşti, 28 noiembrie 2016.Nr. 1.012.-------