HOTĂRÂRE nr. 479 din 16 iunie 1999privind unele măsuri aplicate la importul de carne de porc, carne de pasare şi preparate din carne de porc şi de pasare
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 22 iunie 1999  Având în vedere evoluţia importurilor de carne de porc, carne de pasare şi preparate din carne de porc şi de pasare, originare din Republica Ungara,constatând ponderea ridicată a importurilor de carne de porc, carne de pasare şi preparate din carne de porc şi de pasare din Republica Ungara în totalul importurilor româneşti de astfel de produse,ţinând seama de conjunctura pieţei interne şi internaţionale a carnii, precum şi de dificultăţile cu care se confrunta în prezent producătorii din România,în baza art. 14 din Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), care da posibilitatea adoptării de măsuri specifice de salvgardare, în situaţia în care importul de produse agricole ce fac obiectul concesiilor acordate în baza CEFTA, originare din unul dintre statele-părţi, se realizează în cantităţi atât de mari şi în astfel de condiţii încât cauzează o dereglare serioasă a pieţelor celorlalte părţi,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se suspenda temporar concesiile la importul de carne de porc şi de pasare, organe de porc şi de pasare şi preparate din carne de porc şi de pasare, originare din Republica Ungara.  +  Articolul 2Taxele vamale aplicabile importurilor menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Realizarea operaţiunilor de import al produselor menţionate în anexa, indiferent de ţara de origine, se face în baza unor licenţe automate, cu scop statistic, eliberate de Ministerul Industriei şi Comerţului - Departamentul relaţii economice internaţionale.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României şi se aplică pe o perioadă de un an de la această dată.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:-----------------p. Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ştefan Pete,secretar de statp. Ministrul industrieişi comerţului,Nicolae Staiculescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul afacerilor externe,Andrei Plesu  +  Anexa 1 TAXELE VAMALE aplicate la importul în România de carne de porc, carne de pasare şi preparate din carne de porc şi de pasare, originare din Republica Ungara
    Poziţia tarifarăProdusulTaxa vamală (%)
    0203Carne de porc proaspătă, refrigerată sau congelată45
    0206Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai, măgari, catâri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate.  
    0206 30- De porcine, proaspete sau refrigerate:  
      -- Altele:  
      --- De animale din specia porcine domestice:  
    0206 30 21---- Ficat45
    0206 30 31---- Altele45
    0206 30 90--- Altele45
      - De porcine, congelate:  
    0206 41-- Ficat:  
      --- Altele:  
    0206 41 91---- De animale din specia porcine domestice45
    0206 41 99---- Altele45
    0206 49-- Altele:  
      --- Altele:  
    0206 49 91---- De animale din specia porcine domestice45
    0206 49 99---- Altele45
    0207Carne şi organe comestibile ale păsărilor de la poziţia nr. 01.05, proaspete, refrigerate sau congelate.  
      - Păsări din specia galinacee:  
    0207 12-- Întregi, congelate45
    0207 14-- Părţi şi organe, congelate45
    0207 27-- Părţi şi organe, congelate:  
    0207 27 91---- Ficaţi45
    0207 36-- Altele, congelate  
      --- Organe:  
      ---- Ficaţi:  
    0207 36 81----- Ficaţi graşi de gâşte45
    0207 36 85----- Ficaţi graşi de raţe45
    0207 36 89----- Alţii45
    0210Carne şi organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină şi pudră comestibilă de carne sau de organe.  
      - Carne de porcine:  
    0210 11-- Jamboane, spete şi părţi din acestea, nedezosate45
    0210 12-- Piept (împănat) şi părţi de piept45
    0210 19-- Altele:45
    1602Alte preparate sau conserve din carne, organe sau sânge.  
    1602 10 00- Preparate omogenizate45
    1602 20- De ficat de orice animal45
    1602 31-- De curcan45
    1602 32-- Din păsări din specia galinacee45
    1602 39-- Altele45
    1602 42-- Spete şi părţi din acestea45
    1602 49-- Altele, inclusiv amestecuri:45
      --- De specia porcine domestice
  ----------