ANEXE din 11 noiembrie 2016la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora (Anexele nr. 1-4)
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 bis din 28 noiembrie 2016     +  Anexa 1*Font 7*                                                 ┌──────────┐                                                 │ Director │                                                 └────┬─────┘                                                      │                                                      │             ┌──────────────────────────┬─────────────┴────────────────┬────────────────────────────────────┐             │ │ │ │             │ │ │ │┌────────────┴─────────────┐ ┌────────┴─────────┐ ┌──────────┴─────────┐ ┌──────────┴───────────┐│ Serviciul/Biroul Juridic │ │ Serviciul/Biroul │ │ Serviciul Cadastru │ │ Serviciul ││Resurse Umane, Secretariat│ │ Economic │ ┌──┤ ├────┐ │Publicitate Imobiliară││ şi Petiţii │ └──────────────────┘ │ └──────────┬─────────┘ │ └───────────┬──────────┘└──────────────────────────┘ │ │ │ │                                                         │ │ │ │                                                         │ │ │ │                                                         │ │ │ ┌───────────┴─────────────┐                                                  ┌──────┴─────┐ ┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ │ Birou de Cadastru şi │                                                  │ Birou/ │ │ Birou/ │ │ Birou/ │ │ Publicitate Imobiliară/ │                                                  │Compartiment│ │Compartiment│ │Înregistrare│ │Birou Relaţii cu Publicul│                                                  │ Avize şi │ │Fond Funciar│ │Sistematică │ └─────────────────────────┘                                                  │ Recepţii │ └────────────┘ └────────────┘                                                  └────────────┘  +  Anexa 2REGULAMENT 11/11/2016  +  Anexa 3*Font 7*                                      ┌────────────┐                        ┌─────────────┤ Director ├───────────────┐                        │ └─────┬──────┘ │                        v │ v         ┌──────────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐         │Serviciul Juridic, Resurse│ │ │ │         │ Umane şi Relaţii cu │ │ │Serviciul Economic │         │ Publicul │ │ │ │         └──────────────┬───────────┘ │ └─────────┬─────────┘                        │ │ │                        v │ v              ┌─────────────────┐ │ ┌───────────────────┐              │Biroul Juridic şi│ │ │Biroul Marketing şi│              │ Resurse Umane │ │ │ Achiziţii Publice │              └─────────────────┘ │ └───────────────────┘                                            v                                      ┌────────────┐                                      │ Director │                                      │ Adjunct │                                      └─────┬──────┘                                            │              ┌──────────────────────────┬──┴───────────────────────┬─────────────────────────┐              v v v v   ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐   │Serviciul de Cartografie│ │Serviciul Tehnologia│ │ Biroul Suport │ │Serviciul Geodezie şi│   │ şi Fotogrammetrie │ │ Informaţiei şi │ │ Implementare │ │Cercetare-Dezvoltare │   └────────────────────────┘ │ Comunicaţiilor │ │Înregistrare Sistematică│ └─────────────────────┘                               └────────────────────┘ └────────────────────────┘  +  Anexa 4REGULAMENT 11/11/2016