ORDIN nr. 2.336 din 8 decembrie 2016privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 954/2016
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 1.358/MAM din 5 decembrie 2016 a proiectului de ordin pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 954/2016, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IGhidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 954/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 25 mai 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 13, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la data de 31 mai 2017 inclusiv."2. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"(1) Solicitarea unităţilor de către proprietarul persoană fizică se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea, în condiţiile prevăzute la art. 21 şi fără a se depăşi data de 20 decembrie 2016."3. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Solicitarea unităţilor de către proprietarii persoane juridice, entităţi juridice fără personalitate juridică sau proprietarii organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie 2016."4. La articolul 16, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Nota de înscriere este valabilă maximum 120 de zile de la emiterii, însă fără a se depăşi data de 27 decembrie 2016."5. La articolul 18, alineatul (9) va avea următorul cuprins:"(9) Data-limită pentru depunerea ultimei cereri de decontare este 27 decembrie 2016."6. La anexa nr. 3 la ghid, punctul 3.4 al articolului 3 va avea următorul cuprins:"3.4. Cererea de decontare se depune la AFM, la data de ............... a fiecărei luni, cu excepţia lunii decembrie. În cursul lunii decembrie se pot depune două cereri de tragere, la data de ......., respectiv la data de ........ ."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului,

  apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer
  Bucureşti, 8 decembrie 2016.Nr. 2.336.----