ORDIN nr. 954 din 20 mai 2016 (*actualizat*)pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional(actualizat până la data de 9 decembrie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
  • ----------Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 52/IJ din 20 aprilie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 609/2015 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 30 martie 2015, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

    Simona Olimpia Negru,

    secretar de stat
    Bucureşti, 20 mai 2016.Nr. 954.  +  AnexăGHID 20/05/2016----------