DECIZIE nr. 372 din 5 decembrie 2016pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 170/2015 privind înfiinţarea Grupului de Lucru pentru Tehnologia Informaţiei - G.L.I.T.
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016  În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICDecizia prim-ministrului nr. 170/2015 privind înfiinţarea Grupului de Lucru pentru Tehnologia Informaţiei - G.L.I.T., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 14 iulie 2015, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Grupul de Lucru pentru Tehnologia Informaţiei, denumit în continuare G.L.I.T., îşi desfăşoară activitatea în coordonarea secretarului de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului desemnat să coordoneze domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul întregii administraţii publice."2. La articolul 1 alineatul (2), literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:"c) elaborarea şi prezentarea spre aprobare secretarului de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului desemnat să coordoneze domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul întregii administraţii publice a unor propuneri de soluţii privind alocarea şi securizarea bugetelor IT; d) elaborarea şi prezentarea spre aprobare secretarului de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului desemnat să coordoneze domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul întregii administraţii publice a propunerilor de măsuri urgente privind stimularea investiţiilor în zone critice IT, prin alocări şi realocări bugetare;".3. La articolul 2, alineatul (1) se abrogă.4. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) G.L.I.T. întocmeşte rapoarte şi face propuneri pe care le înaintează periodic spre aprobare secretarului de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului desemnat să coordoneze domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul întregii administraţii publice, pentru a fi transmise Guvernului."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Florin Marius Tacu
  Bucureşti, 5 decembrie 2016.Nr. 372.----