HOTĂRÂRE nr. 409 din 24 mai 1999privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 4 iunie 1999    În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, persoana juridică, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 165, judeţul Tulcea, în coordonarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, prin reorganizarea Institutului de Cercetări şi Proiectari "Delta Dunării" Tulcea, care se desfiinţează. (2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 17-21 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării" şi în alte zone umede de interes naţional şi internaţional pentru conservarea biodiversitatii şi pentru dezvoltare durabila.  +  Articolul 3Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea se preia prin transfer de la Institutul de Cercetări şi Proiectari "Delta Dunării" Tulcea şi îşi păstrează salariile avute la data transferului până la negocierea noului contract colectiv de muncă. (2) Noul contract colectiv de muncă va fi înregistrat, potrivit legii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Imobilul, anexele şi terenul aferent, situate în municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 165, judeţul Tulcea, în care a funcţionat Institutul de Cercetări şi Proiectari "Delta Dunării" Tulcea, precum şi bazele de cercetare amplasate în teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", trec în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea.  +  Articolul 6 (1) Activul şi pasivul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, stabilit pe baza situaţiei patrimoniului la data de 31 decembrie 1998, este de 12.327.000.000 lei, actualizat potrivit reglementărilor actuale, din care patrimoniul înregistrat drept capital social al Institutului de Cercetări şi Proiectari "Delta Dunării" Tulcea este de 1.853.825.000 lei. (2) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) se preia pe bază de protocol de predare-primire în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul sau de venituri şi cheltuieli fondurile necesare pentru realizarea unor investiţii, dotări, echipamente şi instalaţii pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9Poziţia nr. 3 de la lit. C "Unităţi de cercetare ştiinţifică şi proiectare aflate în coordonarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" din cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 1 martie 1999, se modifica şi va avea următorul cuprins: lt; lt;3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea gt; gt;.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Romica TomescuPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Ştiinţa, Tehnologieşi Inovare,Lanyi SzabolcsMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţieisociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa 1     INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE    "DELTA DUNĂRII" - I.N.C.D.D.D. TULCEA                                                   STRUCTURA ORGANIZATORICĂ    ┌──────────────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────────┐    │CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE├────────────────────────┤DIRECTOR GENERAL├─────────────────┤CONSILIUL ŞTIINŢIFIC│    └──────────────────────────┘ └───────┬────────┘ └────────────────────┘                                     ┌──────────────────────────┴──────────────┬────────────────┬────────────┬──────────┐                                     │ │ │ │ │                            ┌────────┴──────────┐ │ ┌─────┴──────┐ │ ┌──────┴─────┐                            │DIRECTOR ŞTIINŢIFIC│ │ ┌──┤ DIRECTOR │ │ │ DIRECTOR │                            └────────┬──────────┘ │ │ │ TEHNIC │ │ │ ECONOMIC │                                     │ │ │ └────────────┘ │ └───────┬────┘           ┌──────────────┬──────────┴──┬──────────┬────────┐ │ │ │ │           │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────┴────────────┐ │┌────────────┴────────┐ │┌───────┴──────────┐ ┌─────┴─────┐ │┌──────────────────┐ │ ┌─────────┴─────────┐│ DEPARTAMENT │ ││ │ ││ │ │ COLECTIV │ ├┤ATELIER STUDII ŞI │ │ │DIRECŢIE FINANCIAR-││ CONSERVAREA │ ││ DEPARTAMENT │ ││ DEPARTAMENT │ │DOCUMENTARE│ ││ PROIECTE TEHNICE │ │ │ CONTABILITATE, ││ BIODIVERSITĂŢII ŞI │ ││ RECONSTRUCŢIE │ ││ SISTEM │ │INFORMARE, │ │└──────────────────┘ │ │ ADMINISTRATIV ││ DEZVOLTARE DURABILĂ │ ││ ECOLOGICĂ │ ││ INFORMAŢIONAL │ │ EDITARE │ │┌─────────────────┐ │ └───────────────────┘├───────────────────────┤ │├─────────────────────┤ │├──────────────────┤ └───────────┘ ││ SERVICIU │ │ ┌────────────────────┐│● Biodiversitate │ ││● Renaturare habitate│ ││● Banca de date │ └┤ MECANOENERGETIC │ │ │ SERVICIU PROGRAME, ││● Resurse naturale │ ││● Reabilitare │ ││● Modelare sisteme│ │ INVESTIŢII, │ └─┤CONTRACTE, PERSONAL,││● Factori de mediu │ ││ ecosisteme │ ││● Aplicaţii GIS │ │ TRANSPORT ŞI │ │ SALARIZARE, JURIDIC││● Protectie zone umede │ ││● Redresare specii │ ││● Tehnici de │ │ APROVIZIONARE │ └────────────────────┘│● Comunităţi umane │ ││ periclitate │ ││ teledetecţie │ └─────────────────┘│● Impact antropic │ ││ │ ││ ││● Agrosisteme ecologice│ ││ │ ││ │└───────────────────────┘ │└─────────────────────┘ │└──────────────────┘                          │ │                 ┌────────┴────────┐ ┌────────┴─────────┐                 │BAZE DE CERCETARE│ │LABORATOARE CHIMIE│                 │ÎN DELTA DUNĂRII │ │ŞI HIDROBIOLOGIE │                 └─────────────────┘ └──────────────────┘  +  Anexa 2 REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, denumit în continuare institut, este persoana juridică aflată în coordonarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, care funcţionează conform Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare şi a prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) Structura organizatorică a institutului este prevăzută în anexa nr. 1 la hotărâre. (2) Institutul poate înfiinţa în cadrul structurii sale organizatorice subunitati fără personalitate juridică, necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora, relaţiile lor în cadrul institutului, precum şi cu terţii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare şi funcţionare.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 3Institutul este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului din zona Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" şi din alte zone umede de interes naţional şi internaţional, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea, cu prioritate, a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică "ORIZONT 2000", precum şi ale Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare.  +  Articolul 4Obiectul de activitate al institutului cuprinde:A. Activităţi de cercetare-dezvoltare1. În cadrul Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică "ORIZONT 2000", precum şi în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, institutul efectuează cercetări fundamentale şi aplicative pentru aprofundarea cunoaşterii şi a fundamentarii managementului în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării" şi în alte zone umede de interes naţional şi internaţional, pentru conservarea biodiversitatii şi pentru dezvoltare durabila, în următoarele domenii de activitate: a) structura, evoluţia şi funcţionarea ecosistemelor specifice pentru zonele umede; b) monitoringul biodiversitatii şi al factorilor de mediu; c) modelarea proceselor de baza în funcţionarea ecosistemelor; d) valorificarea durabila a resurselor biologice naturale (piscicole, vegetale, cinegetice şi peisagistice); e) evaluarea şi reducerea impactului antropic; f) renaturarea şi refacerea ecosistemelor deviate ecologic prin intervenţii antropice inadecvate; g) reconstrucţie ecologica; h) redresarea ecologica a populatiilor unor specii aflate în declin; i) armonizarea intereselor economice şi sociale cu obiectivele de conservare a diversitatii biologice; j) dezvoltarea Sistemului informaţional geografic şi a utilizării tehnicilor de teledetectie; k) strategii de conservare a biodiversitatii şi de valorificare durabila a resurselor naturale; l) planuri de management pentru gestionarea zonelor umede şi a resurselor acvatice; m) elaborarea de harti tematice, atlase şi monografii; n) fundamentarea ştiinţifică a proiectelor de acte normative care reglementează protecţia mediului; o) cercetări şi studii specifice pentru implementarea convenţiilor internaţionale pe probleme de mediu la care România a aderat; p) consultanţa pentru armonizarea legislaţiei interne cu cea a Uniunii Europene în domeniul mediului.2. În afară Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică "ORIZONT 2000", precum şi a Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare: a) studii de specialitate suport pentru elaborarea soluţiilor de renaturare, reconstrucţie ecologica şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu; b) studii de impact şi bilanţuri de mediu; c) proiecte de cercetare internaţionale în domenii care privesc zonele umede de interes conservativ pentru flora şi fauna; d) cercetări aplicative pentru adaptarea tehnologiilor de producţie din zonele amenajate agricol, piscicol şi silvic la cerinţele protecţiei mediului; e) asistenţa ştiinţifică, expertize de specialitate şi servicii de consultanţa; f) testarea de produse fitofarmaceutice, erbicide şi tehnologii; g) colaborarea cu alte institute naţionale, instituţii academice şi cu societăţi ştiinţifice în sfera preocuparilor de protecţia mediului, pescuit şi acvacultura; h) organizarea de sesiuni, simpozioane, congrese şi alte manifestări ştiinţifice cu caracter intern şi internaţional în domeniul sau de activitate.B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare: a) studii şi proiecte pentru executarea lucrărilor de reconstrucţie ecologica şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu; b) studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi detalii de execuţie, pentru lucrări de amenajări piscicole, amenajări agricole, construcţii hidrotehnice, construcţii civile, industriale şi agrozootehnice; c) studii şi proiecte pentru alimentari cu apa şi canalizari, instalaţii termice, frigorifice, ventilaţie-climatizare şi de gaze naturale pentru toate categoriile de consumatori; d) asistenţa tehnica pentru proiectarea şi execuţia obiectivelor de investiţii; e) lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie; f) studii topografice, geotehnice, pedologice şi hidrologice pentru fundamentarea proiectelor de investiţii; g) studii de fezabilitate, evaluări de active, documentaţii pentru participarea la licitaţii pentru lucrări de proiectare şi execuţie; h) expertize privind starea şi situaţia construcţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente.C. Activităţi de formare şi specializare profesională în domeniul propriu de activitate: a) pregătire profesională şi specializare de nivel mediu; b) pregătire profesională de nivel postuniversitar şi doctoratura, potrivit legii; c) efectuarea practicii studenţeşti în specialităţi de profil, organizarea cursurilor de informare şi perfecţionare ştiinţifică a personalului didactic de nivel general şi mediu; d) formarea şi perfecţionarea personalului managerial în activitatea de protecţie a mediului şi de gestionare a resurselor biologice naturale; e) colaborarea cu organizaţii neguvernamentale, cu licee şi şcoli în cadrul programelor de educaţie ecologica.D. Activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate: a) analele ştiinţifice ale institutului; b) buletine de informare ştiinţifică şi tehnica; c) studii, rapoarte, sinteze, harti tematice şi alte publicaţii în domeniul propriu de activitate.E. Activitate de transfer şi de valorificare a rezultatelor cercetărilor: a) rezultatele obţinute în activitatea de cercetare - rapoarte anuale, strategii, planuri de management, recomandări, publicaţii, baze de date, harti tematice - vor fi utilizate de către: Administraţia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", autorităţile centrale şi locale, comunitatea ştiinţifică, organizaţii neguvernamentale şi agenţi economici; b) organizarea de sesiuni ştiinţifice şi cursuri de instruire în domeniul protecţiei mediului; c) acordarea de asistenţa tehnica şi consultanţa în domeniul conservării şi protecţiei mediului; d) activitatea de microproducţie pentru producerea şi livrarea de material biologic pentru repopularea ecosistemelor naturale, precum şi în sisteme de cultura; e) implementarea de tehnologii specifice de acvacultura, agricultura şi silvicultura în staţii-pilot.F. Activităţi de cooperare internationala: a) participarea la programe internaţionale în reţeaua rezervaţiilor biosferei şi a zonelor umede de interes conservativ; b) colaborări cu organisme internaţionale implicate în activităţi legate de conservarea şi protecţia mediului; c) colaborări cu institute şi cu alte persoane juridice pentru desfăşurarea în comun a unor cercetări în domeniul sau de activitate; d) participarea la sesiuni, simpozioane, congrese şi la alte manifestări ştiinţifice în domeniul propriu de activitate.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 5Conform situaţiei patrimoniului încheiate la data de 31 decembrie 1998, institutul are un patrimoniu propriu de 12.327.000.000 lei.  +  Articolul 6 (1) Institutul administrează cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publică, precum şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii. Bunurile proprietate publică, precum şi cele dobândite se afla în administrarea institutului şi se evidenţiază distinct în patrimoniul acestuia. (2) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale şi necorporale, efectuate şi finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite, dacă prin contract nu se prevede altfel, şi se înregistrează în evidenţa contabilă a institutului. (3) În exercitarea drepturilor sale institutul poseda şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sau şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora. (4) Concesionarea sau închirierea unor subunitati, servicii sau activităţi se poate face numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevederilor legale corespunzătoare şi cu aprobarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi a Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare. (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul 4 Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 7 (1) Institutul poate avea în structura subunitati, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice, necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate. (2) În funcţie de specificul activităţii, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.  +  Articolul 8 (1) Modificările în structura organizatorică şi funcţională a institutului se propun de directorul general, cu avizul consiliului de administraţie, şi se aproba de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, potrivit legii. (2) - Directorul general stabileşte relaţiile dintre subunitatile aflate în structura institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de administraţie.  +  Articolul 9Conducătorii subunitatilor din structura institutului răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competentelor încredinţate de aceştia.  +  Capitolul 5 Organele de conducere  +  Articolul 10 (1) Conducerea institutului este asigurata de:- consiliul de administraţie;- comitetul de direcţie;- directorul general. (2) Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice a institutului sunt asigurate de consiliul ştiinţific.  +  Articolul 11 (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, numiţi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. (2) Consiliul de administraţie este alcătuit din:- un preşedinte;- un vicepreşedinte;- 5 membri.  +  Articolul 12 (1) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:- directorul general al institutului, preşedinte;- un reprezentant al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;- un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare;- un reprezentant al Ministerului Finanţelor;- un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;- preşedintele consiliului ştiinţific. (2) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie pot fi ingineri, economişti, jurişti, alţi specialişti din institut, precum şi reprezentanţi ai agenţilor economici de profil. (3) Consiliul de administraţie îşi desemnează vicepreşedintele. (4) Numirea membrilor consiliului de administraţie se face prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, la propunerea conducătorului autorităţii de la care aceştia provin. (5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie pentru abateri grave sau lipsa de activitate în executarea mandatului se face de acelaşi organ care i-a numit.  +  Articolul 13 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt cetăţeni români şi: a) îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau la unitatea de la care provin şi toate drepturile şi obligaţiile derivând din aceasta calitate; b) sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate cu o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie; c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie şi nu pot participa în aceeaşi calitate la societăţile comerciale cu care institutul are relaţii contractuale sau interese contrare. (2) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal ori soţul, sotia, copiii sau rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau cu care institutul se afla în relaţii comerciale direct concurente.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de funcţionare şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. El hotărăşte în problemele privind activitatea institutului, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt în competenţa altor organe.  +  Articolul 15 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte o dată pe luna sau ori de câte ori interesele institutului o impun, convocarea acestuia făcându-se de către preşedinte sau la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie. (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.  +  Articolul 16 (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită aceasta condiţie, şedinţa consiliului de administraţie va fi reprogramata într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unul din numărul total al membrilor.  +  Articolul 17La şedinţele consiliului de administraţie este invitat permanent şi reprezentantul sindicatului, conform legii.  +  Articolul 18Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza specialişti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi compensata material conform prevederilor legale.  +  Articolul 19 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au impotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institut nu răspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi au anuntat în scris despre aceasta organul coordonator. (3) Membrii consiliului de administraţie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) răspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.  +  Articolul 20Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) avizează modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunitati din structura acestuia, necesare pentru realizarea obiectului de activitate al institutului; b) aproba, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanta cu strategia generală a domeniului propriu; c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care îl înaintează Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare; d) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi îl depune la Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului; e) analizează şi avizează bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, pe care le supune aprobării Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, şi aproba raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institut în anul precedent; f) analizează raportarea semestriala privind activitatea realizată de institut, aproba măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli; g) analizează, aproba sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institut; h) propune spre aprobare, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau locaţia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de producţie din patrimoniul institutului; i) aproba asocierea institutului cu terţe persoane juridice, în vederea realizării de activităţi comune care prezintă interes pentru asociaţi şi care se încadrează în obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale; j) aproba valorificarea bunurilor dobândite, cu respectarea prevederilor legale; k) fundamentează şi prezintă Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, pentru finanţarea obiectivelor de interes public specifice activităţii institutului; l) aproba volumul creditelor bancare prevăzute la art. 35 alin. (1) şi stabileşte modul de rambursare a acestora; m) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă; n) exercita orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 21În primul trimestru al fiecărui an consiliul de administraţie prezintă Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 22Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institut; atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie.  +  Articolul 23Conducerea operativă a institutului este asigurata de un comitet de direcţie compus din directorul general şi directorii din structura organizatorică a institutului.  +  Articolul 24Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din: a) strategia programelor de dezvoltare a institutului; b) programul anual de cercetare-dezvoltare; c) programul anual de elaborare a reglementărilor tehnice; d) bugetul de venituri şi cheltuieli; e) programul de investiţii; f) sistemul de asigurare a calităţii; g) alte obligaţii.  +  Articolul 25Comitetul de direcţie se întruneşte decadal sau ori de câte ori interesele institutului o impun. La şedinţele comitetului de direcţie reprezentantul sindicatului are statut de invitat permanent.  +  Articolul 26 (1) La nivelul subunitatilor institutului se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul de administraţie al institutului, şi este prezidat de directorul subunitatii respective. (2) Comitetul de conducere exercita atribuţii şi are raspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al institutului şi aprobate de consiliul de administraţie.  +  Articolul 27Activitatea curenta a institutului este condusă de directorul general, numit prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, cu acordul Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, pe baza rezultatului concursului organizat conform condiţiilor şi criteriilor stabilite de consiliul ştiinţific.  +  Articolul 28Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţara şi din străinătate; b) propune modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului; c) stabileşte atribuţiile, competentele şi relaţiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii; d) numeşte şi revoca conducătorii compartimentelor de muncă din aparatul propriu, precum şi directorii din structura organizatorică a institutului, cu avizul consiliului de administraţie; e) angajează şi concediază personalul propriu, în conformitate cu prevederile legii şi ale contractului colectiv de muncă; f) asigura negocierea contractului colectiv de muncă şi a salariilor personalului din institut prin comitetul de direcţie, aproba salariile rezultate din negocierea directa; g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea în funcţiile de cercetator principal gradele I, II şi III şi cercetator ştiinţific, la propunerea consiliului ştiinţific; h) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale; i) adopta măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ exterior prin compartimentele proprii specializate; j) are atribuţii şi raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, în condiţiile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996; k) exercita atribuţiile şi are răspunderile care îi revin din prevederile legale, aproba şi ia măsuri privind activitatea institutului, cu excepţia celor date, potrivit reglementărilor legale, în competenţa altor organe; l) exercita orice alte atribuţii care îi sunt delegate de consiliul de administraţie; m) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.  +  Articolul 29 (1) Consiliul ştiinţific este format din 15 membri reprezentând toate direcţiile ştiinţifice din cadrul institutului. (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători şi proiectanţi cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza şi de prospectare în domeniu, cadre didactice din învăţământul superior, salariaţi ai institutului sau din afară acestuia, aleşi prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institut. (3) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi pentru o perioadă de 2 ani, prin vot secret, de către membrii consiliului. Din consiliul ştiinţific fac parte de drept directorul general, directorul ştiinţific şi directorul tehnic. Reprezentantul sindicatului participa în calitate de observator. (4) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu.  +  Articolul 30Atribuţiile consiliului ştiinţific sunt următoarele: a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare şi la elaborarea Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, în domeniul conservării şi protecţiei mediului; b) întocmeşte Programul anual de elaborare a reglementărilor tehnice în domeniul de activitate al institutului; c) contribuie la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare; d) examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică, precum şi realizarea acestora; e) avizează hotărârile consiliului de administraţie şi ale comitetului de direcţie care implica politica de cercetare şi proiectare a institutului; f) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională şi pentru încadrarea personalului de cercetare şi proiectare în grade profesionale; g) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi de promovare a personalului de cercetare şi proiectare; h) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe funcţiile atestabile şi confirma rezultatele concursurilor pentru funcţiile de cercetator ştiinţific, cercetator principal gradele III, II, I; i) organizează şi coordonează desfăşurarea acţiunilor cu caracter ştiinţific; j) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific; k) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţara şi în străinătate; l) stabileşte criteriile şi condiţiile de organizare a concursului pentru funcţia de director general al institutului.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia.Relaţii financiare  +  Articolul 31 (1) Institutul întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. (2) Bilanţul contabil anual se avizează de consiliul de administraţie, se supune spre aprobare Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, se transmite Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 32 (1) Veniturile şi cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 33Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat şi cheltuielile totale de efectuat.  +  Articolul 34Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractul colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, stabilit potrivit legii.  +  Articolul 35 (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu băncile comerciale în valoare de cel mult 20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul precedent. (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 36 (1) Institutul hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, finanţarea efectuandu-se din surse proprii şi din credite bancare, cu excepţia investiţiilor care intra sub incidenţa art. 6 şi 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome. (2) În cazul investiţiilor, altele decât cele prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, limita de finanţare se aproba o dată cu legea de adoptare a acestuia, iar institutul are obligaţia ca în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli să se încadreze în alocaţiile bugetare aprobate. (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudeca pe bază de licitaţie publică, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice. (4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei, în vederea realizării de investiţii de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), se efectuează cu aprobarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 37 (1) Operaţiunile de încasări şi plati ale institutului se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România. (2) Institutul poate efectua operaţiuni de încasări şi plati în lei şi în valută prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa şi a normativelor de disciplina financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare. (3) Institutul poate efectua operaţiuni de comerţ exterior potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi deschise la băncile comerciale cu sediul în România.  +  Articolul 38Institutul îşi va organiza controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune potrivit legii.  +  Capitolul 7 Reglementarea litigiilor  +  Articolul 39Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecată române competente, în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 40 (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare. (2) Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu aprobarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare.  +  Articolul 41Prevederile prezentului regulament se completează, în cazul unor aspecte nereglementate în conţinutul acestuia, cu dispoziţiile legale aplicabile regiilor autonome.  +  Articolul 42Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte prin reacreditare care are loc într-un interval de maximum 5 ani.--------------