ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 4 iunie 1999pentru modificarea art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea fondului cinegeticşi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 4 iunie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICAlineatele (1) şi (2) ale articolului 47*) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996, se modifica şi vor avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) Atribuirea gestiunii fondurilor de vânătoare se va face până cel târziu la data de 15 septembrie 1999. (2) Contractele de dare în folosinţă a fondurilor de vânătoare, încheiate în baza Legii nr. 26/1976 privind economia vânatului şi vânătoarea, rămân valabile până la încheierea contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare cu persoanele juridice cărora li s-a atribuit gestionarea fondurilor respective în baza prezentei legi, dar nu mai târziu de data de 15 septembrie 1999."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Romica Tomescu-------------------- Notă *) Articolul 47 a mai fost modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 65/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998.----------------