ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 7 iunie 1999pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 9 iunie 1999    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Alineatul 3 al articolului 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 131/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Agenţii economici care au angajat credite bancare pentru producţia de export vor beneficia de bonificatia de dobânda, acordată prin Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank), numai pentru exporturile a căror contravaloare în valută a fost încasată şi repatriata la termenele Scadente stipulate în contractele externe, termene corelate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 18/1994."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi cu modificarea adusă prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu--------