HOTĂRÂRE nr. 847 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 17 noiembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 8 din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 7 septembrie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 33.802.967 lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 40 «Subvenţii», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli»."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 16 noiembrie 2016.Nr. 847.------