ORDIN nr. 2.177 din 9 noiembrie 2016privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 954/2016
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 1.228 bis din 4 noiembrie 2016 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 954/2016,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IGhidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 954/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 25 mai 2016, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 4Caracterul programului şi aria geografică de aplicareProgramul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional."2. La articolul 13, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la data de 31 martie 2017 inclusiv."3. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"(1) Solicitarea unităţilor de către proprietarul persoană fizică se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea, în condiţiile prevăzute la art. 21 şi fără a se depăşi data de 10 decembrie 2016."4. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Solicitarea unităţilor de către proprietarii persoane juridice, entităţi juridice fără personalitate juridică sau proprietarii organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie 2016."5. La articolul 16, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Nota de înscriere este valabilă maximum 120 de zile de la emiterii, însă fără a se depăşi data de 15 decembrie 2016."6. La articolul 18, alineatul (9) va avea următorul cuprins:"(9) Data-limită pentru depunerea ultimei cereri de decontare este 15 decembrie 2016."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

    Cristiana Paşca Palmer
    Bucureşti, 9 noiembrie 2016.Nr. 2.177.------