ORDIN nr. 5.435 din 6 octombrie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 8 noiembrie 2016  În conformitate cu prevederile:- art. 328 şi ale art. 330 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare;- Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar;- Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 noiembrie 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIAutoritatea Naţională pentru Calificări, Direcţia generală învăţământ superior, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, instituţiile de învăţământ superior şi furnizorii de formare profesională au obligaţia de a pune în aplicare prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei naţionale şi

  cercetării ştiinţifice,

  Laurenţiu Dănuţ Vlad,

  secretar de stat
  Bucureşti, 6 octombrie 2016.Nr. 5.435.  +  Anexă(Anexa la Ordinul nr. 5.613/2015)------