HOTĂRÂRE nr. 818 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi este 488, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUDACIAN JULIEN CIOLOŞContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Petru Sorin BuşeMinistrul muncii, familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Dragoş-Nicolae PîslaruMinistrul finanţelor publice,Anca Dana DraguBucureşti, 2 noiembrie 2016.Nr. 818.  +  Anexă *1)(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015) Notă

  ──────────

  *1) Anexa este reprodusă în facsimil.

  ──────────
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Transporturilor*Font 7*                                                                                       Numărul maxim de posturi = 488, exclusiv demnitarii                                                                                       şi posturile aferente cabinetului ministrului                                                          ┌──────────┐                                                          │ MINISTRU │                                                          └────┬─────┘   ┌──────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────────┐   │CABINETUL MINISTRULUI ├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤SECRETARIATUL NAŢIONAL TRACECA**)│   └──────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────┘   ┌──────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐   │SERVICIUL AUDIT INTERN├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤DIRECŢIA COMUNICARE, RELAŢIA CU │   └──────────────────────┘ │ │ SINDICATELE, PATRONATELE ŞI │                                                               │ │ ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE │                                                               │ └────────────────────────────────┘   ┌──────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐   │ CORPUL DE CONTROL*) ├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤SERVICIUL RELAŢIA CU PARLAMENTUL│   └──────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘   ┌──────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐   │ SERVICIUL PROBLEME ├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ SERVICIUL SITUAŢII DE URGENŢĂ │   │ SPECIALE │ │ └────────────────────────────────┘   └──────────────────────┘ │ ┌───────────────────────────────┐┌───────────────────────────────┐ │ │ DIRECŢIA GUVERNANŢĂ ││UNITATEA DE POLITICI PUBLICE**)├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ CORPORATIVĂ │└───────────────────────────────┘ │ └───────────────────────────────┘          ┌──────────────────────────────────┬─────────────────┼───────────┬──────────────────┬───────────────────────────────┐┌─────────┴────────────┐ ┌─────────┴────────────┐ │ ┌─────────┴────────────┐ ┌───┴──────────────────┐┌───────────┴──────────┐│ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT ││ SECRETAR DE STAT │├──────────────────────┤ ├──────────────────────┤ │ ├──────────────────────┤ ├──────────────────────┤├──────────────────────┤│CABINETUL SECRETARULUI│ │CABINETUL SECRETARULUI│ │ │CABINETUL SECRETARULUI│ │CABINETUL SECRETARULUI││CABINETUL SECRETARULUI││ DE STAT │ │ DE STAT │ │ │ DE STAT │ │ DE STAT ││ DE STAT │└──────────────────────┘ └──────────────────────┘ │ └──────────────────────┘ └──────────────────────┘└──────────────────────┘                                                               │                                                   ┌───────────┴───────────┐                                                   │ SECRETAR GENERAL │                                                   └───────────┬───────────┘┌────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐│SECRETAR GENERAL ADJUNCT├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤SECRETAR GENERAL ADJUNCT│└────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘                                                               │ ┌─────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────┴─────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌┴───────┐┌────┴───┐┌────┴───┐┌────┴───┐┌──────┴───┐┌────┴─────┐┌────┴───┐┌───┴────┐┌────┴────┐┌────┴────┐┌────┴───┐┌────┴───┐┌─────┴────┐│DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA ││TRANS- ││TRANS- ││TRANS- ││TRANS- ││GENERALĂ ││INVESTIŢII││GENERALĂ││RESURSE ││ECONOMICĂ││GENERALĂ ││AFACERI ││MEDICALĂ││ACHIZIŢII ││PORT ││PORT ││PORT ││PORT ││ORGANISMUL││REGLEMEN- ││MANAGE- ││UMANE ││ ││ANTICO- ││EUROPENE││ ││PUBLICE,ŞI││FEROVIAR││RUTIER ││AERIAN ││NAVAL ││INTERME- ││TĂRI ││MENT ŞI ││ ││ ││RUPŢIE ÎN││ŞI ││ ││ADMINIS- ││ ││ ││ ││ ││DIAR ││TEHNICE ŞI││STRATE- ││ ││ ││TRANSPOR-││RELAŢII ││ ││TRAREA ││ ││ ││ ││ ││PENTRU ││AUTORIZA- ││GIE ││ ││ ││TURI ││INTERNA-││ ││DOMENIULUI││ ││ ││ ││ ││TRANSPORT ││ŢII DE ││ ││ ││ ││ADMINIS- ││ŢIONALE ││ ││PUBLIC ││ ││ ││ ││ ││ ││CONSTRUIRE││ ││ ││ ││TRATIV ŞI││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││JURIDIC ││ ││ ││ │└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘└──────────┘└──────────┘└────────┘└────────┘└─────────┘└─────────┘└────────┘└────────┘└──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se organizează la nivel de direcţie.

  **) Se organizează la nivel de compartiment.

  ──────────
  ------