ORDIN nr. 251 din 1 noiembrie 2016privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016  Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de Ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier practicate de Societatea "Oil Terminal" - S.A. Constanţa nr. 400.949 din 27 octombrie 2016 al Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, ale art. 5.4, 6.2 şi 14.1 din Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă tarifele de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 288/2014 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 11 decembrie 2014.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale

  pentru Resurse Minerale,

  Gheorghe Duţu
  Bucureşti, 1 noiembrie 2016.Nr. 251.  +  Anexa 1TARIFEpentru derularea operaţiunilor de transportprin terminalul petrolierMotorină şi biodiesel*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────┐│ Tipul prestaţiei │ Cantitatea │ Tariful ││ │ │(lei/tonă)│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Descărcat din cisterne de cale ferată şi încărcare la navă │Cantităţi încărcate la navă: │ ││ ├──────────────────────────────────────┼──────────┤│ │cantităţi mai mici de 30.000 tone/lună│ 15,09││ ├──────────────────────────────────────┼──────────┤│ │între 30.000 şi 50.000 tone/lună │ 14,26││ ├──────────────────────────────────────┼──────────┤│ │peste 50.000 tone/lună │ 13,41│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Descărcat din cisterne de cale ferată/autocisterne în │ │ ││rezervor şi transfer la rezervorul de livrare │indiferent de cantitate │ 15,07│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Descărcat din navă în rezervoarele din Secţia Platforma Sud│indiferent de cantitate │ 8,52│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Descărcat din navă în rezervoarele din Secţia Platforma │ │ ││Nord │indiferent de cantitate │ 11,11│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Descărcat din navă în rezervoarele din Secţia Platforma │ │ ││Port │indiferent de cantitate │ 10,45│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată/ │ │ ││autocisterne │indiferent de cantitate │ 19,46│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Încărcat din rezervor în navă/barje │indiferent de cantitate │ 14,61│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Încărcat din rezervor în tank bunkeraj > 100 tone/lot │indiferent de cantitate │ 16,77│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Tarif în tank transfer │indiferent de cantitate │ 3,02│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Descărcat biodiesel din cisterne de cale ferată/ │ │ ││autocisterne în rezervorul de condiţionare │indiferent de cantitate │ 11,81│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Condiţionare motorină prin amestec cu biodiesel │indiferent de cantitate │ 8,40│└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────┐│ Tipul prestaţiei │ Cantitatea │ Tariful ││ │ │ (lei/lot)│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Încărcat din rezervor în tank bunkeraj ≤ 100 tone/lot │indiferent de cantitate │ 1.677,59│└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────┐│ Tipul prestaţiei │ Cantitatea │ Tariful ││ │ │(lei/tonă)│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Descărcare motorină din barje maritime în cisterne CF în │ │ ││Secţia Platforma Sud, cu pompa barjelor │indiferent de cantitate │ 23,90│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Descărcare motorină din nave maritime în cisterne CF în │ │ ││Secţia Platforma Sud, cu pompa navelor │indiferent de cantitate │ 23,90│└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────┘Benzină*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────┐│ Tipul prestaţiei │ Cantitatea │ Tariful ││ │ │(lei/tonă)│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Descărcat din cisterne de cale ferată şi încărcare la navă │Cantităţi încărcate la navă: │ ││ ├──────────────────────────────────────┼──────────┤│ │cantităţi mai mici de 30.000 tone/lună│ 13,41││ ├──────────────────────────────────────┼──────────┤│ │între 30.000 şi 50.000 tone/lună │ 13,01││ ├──────────────────────────────────────┼──────────┤│ │peste 50.000 tone/lună │ 11,74│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor şi │ │ ││transfer la rezervorul de livrare │indiferent de cantitate │ 13,42│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Descărcat din navă în rezervor │indiferent de cantitate │ 8,76│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Descărcat din barje în rezervor │indiferent de cantitate │ 9,83│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată │indiferent de cantitate │ 15,07│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Încărcat din rezervor în autocisterne │indiferent de cantitate │ 19,44│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Încărcat din rezervor în navă/barje │indiferent de cantitate │ 12,99│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Tarif în tank transfer │indiferent de cantitate │ 3,02│└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────┘Ţiţei*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────┐│ Tipul prestaţiei │ Cantitatea │ Tariful ││ │ │(lei/tonă)│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Descărcat din navă şi predare la Societatea CONPET - S.A. │cantităţi mai mici de 100.000 │ ││ │tone/lună │ 14,49││ ├──────────────────────────────────────┼──────────┤│ │între 100.000 şi 190.000 tone/lună │ 14,04││ ├──────────────────────────────────────┼──────────┤│ │între 190.000 şi 230.000 tone/lună │ 11,18││ ├──────────────────────────────────────┼──────────┤│ │peste 230.000 tone/lună │ 10,69│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Descărcat din navă în rezervor │indiferent de cantitate │ 11,11│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată │indiferent de cantitate │ 19,46│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor │indiferent de cantitate │ 15,26│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Încărcat din rezervor la navă │indiferent de cantitate │ 12,18│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Tarif în tank transfer │indiferent de cantitate │ 3,02│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Descărcat din navă în rezervor şi pompare din rezervor la │ │ ││navă │indiferent de cantitate │ 21,15│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Descărcat prin transhipment între două nave │indiferent de cantitate │ 5,63│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Primire pe conductă în rezervor │indiferent de cantitate │ 7,69│├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┤│Predare din rezervor pe conductă │indiferent de cantitate │ 5,20│└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────┘NOTĂ:Tarifele nu includ consumurile tehnologice şi TVA.  +  Anexa 2TARIFEpentru derularea operaţiunilor de depozitareprin terminalul petrolierMotorină şi biodiesel┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Intervalul de depozitare │ Tariful ││ │(lei/tonă/zi)│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│De la data terminării descărcării mijlocului de transport până │ ││în a 15-a zi │ 0,14│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării │ ││mijlocului de transport până în a 30a zi │ 0,19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării │ ││mijlocului de transport: │ ││- pentru cantităţi descărcate până la 200.000 tone/an │ 0,34││- pentru cantităţi descărcate mai mari de 200.000 tone/an şi │ ││mai mici sau egale cu 300.000 tone/an │ 0,31││- pentru cantităţi descărcate mai mari de 300.000 tone/an şi │ ││mai mici sau egale cu 400.000 tone/an │ 0,27││- pentru cantităţi descărcate mai mari de 400.000 tone/an │ 0,24│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Benzină, ţiţei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Intervalul de depozitare │ Tariful ││ │(lei/tonă/zi)│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│De la data terminării descărcării mijlocului de transport până │ ││în a 15-a zi │ 0,14│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării │ ││mijlocului de transport până în a 30-a zi │ 0,19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării │ ││mijlocului de transport │ 0,34│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘NOTE:1. Tarifele nu includ consumurile tehnologice şi TVA.2. Data terminării descărcării mijlocului de transport este ziua "zero".3. Depozitarea se calculează până în ziua anterioară (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare.----