ORDIN nr. 438 din 28 aprilie 1999privind aprobarea actualizării nivelului taxelor anuale care se percep pentru jocurile de noroc
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 iunie 1999    Ministrul finanţelor,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Taxele anuale de autorizare care se percep pentru jocurile de noroc prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 se actualizează în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei şi sunt prevăzute în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 TAXELE ANUALE DE AUTORIZAREcare se percep pentru jocurile de noroc1. Pentru fiecare masina mecanică sau electronică cu câştiguri:- 10.200.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:* 3.240.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferenţa de * 6.960.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare.2. Pentru fiecare masa de joc de noroc din cazinou: a) În municipiul Bucureşti:* masa tip ruleta- 621.500.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:* 11.300.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferenţa de* 610.200.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;* masa de joc cu cărţi sau zaruri- 418.100.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:* 11.300.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor, iar diferenţa de* 406.800.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare. b) În provincie:* masa tip ruleta- 308.900.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:* 11.300.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor, iar diferenţa de* 297.600.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;* masa de joc cu cărţi sau zaruri:- 214.700.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:* 11.300.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferenţa de* 203.400.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare.3. Pentru o sala de joc de tip "bingo", "keno" şi altele asemenea:- 113.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, care se achită anticipat, înainte de eliberarea documentelor de autorizare, şi- 7% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", care se plăteşte în avans la trezoreria statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor.4. 15% din încasările estimate la data avizării, dar nu mai puţin de 170.000.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienta, prezentată de agentul economic, pentru pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, loterii, tombole, jocuri de bingo, keno, transmise prin reţele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, jocuri interactive (partea de joc de noroc), jocuri-concurs cu câştiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicaţii, precum şi altele ce vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.În cazul în care în timpul execuţiei se înregistrează abateri în plus de la cuantumul încasărilor prevăzute în studiul de eficienta, taxa de licenţă se va regulariza în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii acţiunii pentru care s-a primit autorizaţia.------