HOTĂRÂRE nr. 793 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III alin. (1) din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Prin Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România se stabilesc amenajările de irigaţii, precum şi obiectivele infrastructurii principale de irigaţii din aceste amenajări, prevăzute în anexa nr. 1 la Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România, care vor fi supuse reabilitării. (2) Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii se realizează în condiţiile financiare prevăzute de art. III alin. (1) din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Modul de implementare a Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, având în vedere următoarele caracteristici ale amenajărilor de irigaţii: a) amenajări de irigaţii în care sunt constituite organizaţii de îmbunătăţiri funciare care au accesat obiectivele măsurii 125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii, submăsura 125 a1 - Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare, din cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013; b) amenajări de irigaţii viabile în care sunt constituite Organizaţii de îmbunătăţiri funciare care pot accesa submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Irigaţii, din cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020; c) amenajări de irigaţii viabile în care nu sunt constituite organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi federaţii de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, dar în care se pot constitui, în condiţiile legii, asemenea organizaţii, la solicitarea proprietarilor de teren.  +  Articolul 4 (1) Instituţia publică responsabilă cu realizarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare. (2) Monitorizarea modului de implementare a Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România se realizează prin intermediul direcţiei tehnice de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ale cărei atribuţiuni se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Daniela Giurcă,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer
  Bucureşti, 26 octombrie 2016.Nr. 793.  +  AnexăPROGRAM 26/10/2016