ORDIN nr. 1.986 din 12 octombrie 2016privind actualizarea anexei nr. 3 la Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 28 octombrie 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 101.589/MF din 15 septembrie 2016,în temeiul prevederilor art. 24 din Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, precum şi al prevederilor art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 3 la Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iulie 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezentul ordin transpune prevederile Directivei nr. 2016/774 a Comisiei din 18 mai 2016 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 128 din 19 mai 2016.

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer
  Bucureşti, 12 octombrie 2016.Nr. 1.986.  +  Anexă(Anexa nr. 3 la Legea nr. 212/2015)LISTAmaterialelor şi componentelor exceptate de laaplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din lege*Font 8*┌─────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ Obiectul şi data de expirare a │ Se etichetează ││crt. │ Materiale şi componente │ exceptării │sau se identifică││ │ │ │ potrivit ││ │ │ │ prevederilor ││ │ │ │ art. 4 alin. (3)││ │ │ │ din lege │├─────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────────┤│Plumbul ca element de aliere │├─────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────────┤│1. │a) Oţel pentru prelucrări mecanice şi │ │ ││ │componente din oţel galvanizat în şarjă │ │ ││ │prin pulverizare la cald cu conţinut de │ │ ││ │plumb de până la 0,35% în greutate │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │b) Table din oţel galvanizate continuu cu│Vehicule omologate înainte de data │ ││ │conţinut de plumb de până la 0,35% în │de 1 ianuarie 2016 şi piese de │ ││ │greutate │schimb pentru aceste vehicule │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│2. │a) Aluminiu pentru prelucrări mecanice cu│Ca piese de schimb pentru vehicule │ ││ │conţinut de plumb de până la 2% în │introduse pe piaţă înainte de data │ ││ │greutate │de 1 iulie 2005 │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │b) Aluminiu cu conţinut de plumb de până │Ca piese de schimb pentru vehicule │ ││ │la 1,5% în greutate │introduse pe piaţă înainte de data │ ││ │ │de 1 iulie 2008 │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │c) Aluminiu cu conţinut de plumb de până │ *1] │ ││ │la 0,4% în greutate │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│3. │Aliaj de cupru cu un conţinut de plumb de│ *1] │ ││ │până la 4% în greutate │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│4. │a) Bucşe şi carcase de lagăre │Ca piese de schimb pentru vehicule │ ││ │ │introduse pe piaţă înainte de data │ ││ │ │de 1 iulie 2008 │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │b) Bucşe şi carcase de lagăre în motoare,│Ca piese de schimb pentru vehiculele│ ││ │transmisii şi compresoare de aer │introduse pe piaţă înainte de 1 │ ││ │condiţionat │iulie 2011 │ │├─────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────────┤│Plumb şi compuşi ai plumbului în componente │├─────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────────┤│5. │Baterii │ *1] │ X │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│6. │Amortizoare de vibraţii │Vehicule omologate înainte de data │ X ││ │ │de 1 ianuarie 2016 şi piese de │ ││ │ │schimb pentru aceste vehicule │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│7. │a) Agenţi de vulcanizare şi stabilizatori│Ca piese de schimb pentru vehicule │ ││ │pentru elastomeri utilizaţi în │introduse pe piaţă înainte de data │ ││ │furtunurile de frână, furtunurile pentru │de 1 iulie 2005 │ ││ │combustibil, furtunurile pentru │ │ ││ │ventilarea aerului, piesele din │ │ ││ │elastomeri/metal ale şasiului şi │ │ ││ │suporturi de motor │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │b) Agenţi de vulcanizare şi stabilizatori│Ca piese de schimb pentru vehicule │ ││ │pentru elastomeri utilizaţi în │introduse pe piaţă înainte de data │ ││ │furtunurile de frână, furtunurile pentru │de 1 iulie 2006 │ ││ │combustibil, furtunurile pentru │ │ ││ │ventilarea aerului, piesele din │ │ ││ │elastomeri/metal ale şasiului şi │ │ ││ │suporturi de motor, cu conţinut de plumb │ │ ││ │de până la 0,5% în greutate │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │c) Lianţi pentru elastomeri utilizaţi în │Ca piese de schimb pentru vehicule │ ││ │aplicaţii de transmisie, cu conţinut de │introduse pe piaţă înainte de data │ ││ │plumb de până la 0,5% în greutate │de 1 iulie 2009 │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│8. │a) Plumbul din aliajele de sudură pentru │Vehicule omologate înainte de data │ X*2] ││ │ataşarea componentelor electrice şi │de 1 ianuarie 2016 şi piese de │ ││ │electronice la plăcile de circuite │schimb pentru aceste vehicule │ ││ │electronice şi plumbul din finisajele de │ │ ││ │la bornele componentelor, altele decât │ │ ││ │condensatorii electrolitici cu aluminiu, │ │ ││ │pe contactele componentelor şi pe │ │ ││ │plăcile de circuite electronice │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │b) Plumbul din aliajele de sudură pentru │Vehicule omologate înainte de data │ X*2] ││ │aplicaţiile electrice, cu excepţia │de 1 ianuarie 2011 şi piese de │ ││ │sudurii pe plăcile de circuite │schimb pentru aceste vehicule │ ││ │electronice şi pe sticlă │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │c) Plumbul din finisajele de pe bornele │Vehicule omologate înainte de data │ X*2] ││ │condensatorilor electrolitici cu aluminiu│de 1 ianuarie 2013 şi piese de │ ││ │ │schimb pentru aceste vehicule │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │d) Plumbul utilizat la sudura pe sticlă │Vehicule omologate înainte de data │ X*2] ││ │în senzori de flux de masă de aer │de 1 ianuarie 2015 şi piese de │ ││ │ │schimb pentru aceste vehicule │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │e) Plumbul în aliaje de lipit cu │ *3] │ X*2] ││ │temperatură de topire înaltă (respectiv │ │ ││ │aliaje de plumb cu conţinut de plumb de │ │ ││ │85% în greutate sau mai mult) │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │f (a) Plumbul din sistemele conforme de │Vehicule omologate înainte de 1 │ X*2] ││ │conectori cu pini │ianuarie 2017 şi piese de schimb │ ││ │ │pentru aceste vehicule │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │f (b) Plumbul din sistemele conforme de │ *3] │ X*2] ││ │conectori cu pini, altele decât aria de │ │ ││ │joncţiune a conectorilor cablurilor │ │ ││ │vehiculului │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │g) Plumbul din aliaje de lipit pentru │ *3] │ X*2] ││ │finalizarea unei conexiuni electrice │ │ ││ │viabile între purtător şi substratul │ │ ││ │semiconductorului în carcasele de │ │ ││ │circuite integrate tip "Flip Chip" │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │h) Plumbul din sudurile de fixare a │Vehicule omologate înainte de 1 │ X*2] ││ │radiatorului de căldură la ventilatorul │ianuarie 2016 şi piese de schimb │ ││ │de căldură în ansamblurile de │pentru aceste vehicule │ ││ │semiconductori cu un cip cu dimensiunea │ │ ││ │zonei de proiecţie de cel puţin 1 cmp şi │ │ ││ │cu densitatea curentului nominal de cel │ │ ││ │puţin 1 A/mmp în zona cipului de siliciu │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │i) Plumbul din aliaje de lipit pentru │Vehicule omologate înainte de 1 │ X*2] ││ │aplicaţii electrice pe sticlă, cu │ianuarie 2016 şi piese de schimb │ ││ │excepţia lipiturilor pe sticlă │pentru aceste vehicule │ ││ │stratificată │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │j) Plumbul din aliajele de lipit pe │Vehicule omologate înainte de 1 │ X*2] ││ │sticla stratificată │ianuarie 2020 şi piese de schimb │ ││ │ │pentru aceste vehicule │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│9. │Scaune de supapă │Ca piese de schimb pentru tipurile │ ││ │ │de motoare dezvoltate înainte de │ ││ │ │data de 1 iulie 2003 │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│10. │a) Componente electrice şi electronice cu│ │X*4] (pentru alte││ │conţinut de plumb, inserate în sticlă sau│ │componente decât ││ │în materiale ceramice, în matrice de │ │cele ││ │sticlă sau de ceramică, în materiale │ │piezoelectrice în││ │vitroceramice sau într-o matrice │ │motoare) ││ │vitroceramică │ │ ││ │Această exceptare nu vizează utilizarea │ │ ││ │plumbului în: │ │ ││ │- sticla becurilor şi în glazura │ │ ││ │bujiilor; │ │ ││ │- materialele ceramice dielectrice ale │ │ ││ │componentelor enumerate la poziţia 10 │ │ ││ │lit. b), c) şi d). │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │b) Plumbul din materialele ceramice │ │ ││ │dielectrice de tip PZT (titanat - │ │ ││ │zirconat de plumb) din condensatori care │ │ ││ │fac parte din circuite integrate sau din │ │ ││ │semiconductoare discrete │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │c) Plumbul din materialele ceramice │Vehicule omologate înainte de data │ ││ │dielectrice din condensatoare cu o putere│de 1 ianuarie 2016 şi piese de │ ││ │nominală mai mică de 125 V c.a. sau 250 │schimb pentru aceste vehicule │ ││ │V c.c. │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │d) Plumbul din materialele ceramice │Vehicule omologate înainte de 1 │ ││ │dielectrice pentru condensatoare care │ianuarie 2017 şi piese de schimb │ ││ │compensează variaţiile captatorilor │pentru aceste vehicule │ ││ │legate de temperatură în cazul sistemelor│ │ ││ │sonare cu ultrasunete │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│11. │Iniţiatori pirotehnici │Vehicule omologate înainte de data │ ││ │ │de 1 iulie 2006 şi piese de schimb │ ││ │ │pentru aceste vehicule │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│12. │Materiale termoelectrice cu conţinut de │Vehicule omologate înainte de data │ X ││ │plumb utilizate în aplicaţiile electrice │de 1 ianuarie 2019 şi piese de │ ││ │ale componentelor automobilelor în │schimb pentru aceste vehicule │ ││ │vederea reducerii emisiilor de CO(2) prin│ │ ││ │recuperarea căldurii de eşapament │ │ │├─────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────────┤│Crom hexavalent │├─────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────────┤│13. │a) Acoperiri anticorozive │Ca piese de schimb pentru vehicule │ ││ │ │introduse pe piaţă înainte de data │ ││ │ │de 1 iulie 2007 │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │b) Acoperiri anticorozive ale │Ca piese de schimb pentru vehicule │ ││ │ansamblurilor formate din şuruburi şi │introduse pe piaţă înainte de data │ ││ │piuliţe pentru şasiuri │de 1 iulie 2008 │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│14. │Ca agent anticoroziv pentru sistemele de │ │ X ││ │răcire din oţel cu carbon aplicabile │ │ ││ │frigiderelor cu absorbţie pentru rulotele│ │ ││ │auto până la 0,75 % în greutate în │ │ ││ │soluţia de răcire, cu excepţia cazurilor │ │ ││ │când este posibilă utilizarea altor │ │ ││ │tehnologii de răcire (adică sunt │ │ ││ │disponibile pe piaţă pentru utilizarea │ │ ││ │la rulotele auto), fără impact negativ │ │ ││ │asupra mediului, sănătăţii şi/sau │ │ ││ │siguranţei consumatorului │ │ │├─────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────────┤│Mercur │├─────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────────┤│15. │a) Lămpi cu descărcare pentru faruri │Vehicule omologate înainte de data │ X ││ │ │de 1 iulie 2012 şi piese de schimb │ ││ │ │pentru aceste vehicule │ │├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │b) Tuburi fluorescente utilizate la │Vehicule omologate înainte de data │ ││ │ecranele de afişaj │de 1 iulie 2012 şi piese de schimb │ ││ │ │pentru aceste vehicule │ │├─────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────────┤│Cadmiu │├─────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────────┤│16. │Baterii pentru vehiculele electrice │Ca piese de schimb pentru vehicule │ ││ │ │introduse pe piaţă înainte de data │ ││ │ │de 31 decembrie 2008 │ │└─────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1] Această exceptare se va reexamina în 2015.

  *2] Se dezmembrează în cazul în care, în corelaţie cu poziţia 10 lit. a), se depăşeşte pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de producţie nu se iau în considerare.

  *3] Această exceptare se va reexamina în 2019.

  *4] Se dezmembrează în cazul în care, în corelaţie cu poziţiile 8 lit. a)-j), se depăşeşte pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de producţie nu se iau în considerare.

  ──────────
  Observaţii:- Se tolerează într-un material omogen plumb, crom hexavalent şi mercur în concentraţie maximă de 0,1% în greutate şi cadmiu în concentraţie maximă de 0,01% în greutate.- Se admite reutilizarea nelimitată a părţilor de vehicule care existau pe piaţă la data expirării unei exceptări, întrucât acest aspect nu intră sub incidenţa art. 4 alin. (1) şi (2) din lege.- Piesele de schimb introduse pe piaţă după 1 iulie 2003 care sunt folosite pentru vehiculele introduse pe piaţă înainte de data de 1 iulie 2003 sunt exceptate de la aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi (2)(*). Notă

  ──────────

  (*) Această clauză nu se aplică maselor pentru echilibrarea roţilor, periilor de grafit pentru motoare electrice şi garniturilor de frână.

  ──────────
  --------