RECTIFICARE nr. 28 din 7 septembrie 2016referitoare la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 28/2016
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 26 octombrie 2016    În cuprinsul Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 28/2016 pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 12 septembrie 2016, se fac următoarele rectificări:- la anexa nr. 2, în subsidiarul modelului de pagină interioară a buletinului de vot care va fi folosit pentru alegerea Camerei Deputaţilor, la lit. c), paragrafele 1 şi 4, în loc de: "... pentru funcţia de senator ..." se va citi: "... pentru funcţia de deputat ...".----