ORDIN nr. 2.731 din 20 septembrie 2016pentru aprobarea Procedurii de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 25 octombrie 2016    Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (4) şi art. 180-183 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. II din Legea nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a) "Declaraţie pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal", prevăzută în anexa nr. 2; b) "Cerere de stopare a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal", prevăzută în anexa nr. 3; c) "Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal" şi anexa "Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", prevăzute în anexa nr. 4; d) "Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal", prevăzută în anexa nr. 5; e) "Cerere privind desfiinţarea Deciziei de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri", prevăzută în anexa nr. 6.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor de la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 7.  +  Articolul 4Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

    Eugen-Dragoş Doroş
    Bucureşti, 20 septembrie 2016.Nr. 2.731.  +  Anexa 1PROCEDURA 20/09/2016  +  Anexa 2    [] Declaraţie rectificativă┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────┬────────┬────┬──────────────────────────────────────┐│Nume │Iniţiala│ │Cod numeric personal/Număr de ││ │tatălui │ │identificare fiscală │├─────────────────────────┼────────┤ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┴────────┤ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│Prenume │ │├──────────────────────────────────┤ ┌──────────────────────────────────────┤│ │ │Banca │├─────────────────────────┬────────┤ ├──────────────────────────────────────┤│Strada │ Număr │ │ │├─────────────────────────┼────────┤ └──────────────────────────────────────┤│ │ │ │├──────┬──────┬─────┬────┬┴────────┤ ┌──────────────────────────────────────┤│Bloc │Scara │Etaj │Ap. │ Judeţ/ │ │Cont bancar (IBAN) ││ │ │ │ │ sector │ ├──────────────────────────────────────┤├──────┴──────┼─────┴────┼─────────┤ │ ││Localitate │ │Cod │ └──────────────────────────────────────┤│ │ │poştal │ ││ │ │ │ │├─────────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────┤│Telefon │ │Fax │E-mail │└─────────────┴──────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────┐│Nume, prenume/Denumire │ │Cod de identificare fiscală │├───────────────────────────────┤ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┤ ├──┴──┴─┬┴──┴──┴┬─┴──┴──┴┬─┴──┴─┬┴──┴──┤│Strada │ │Număr │Bloc │Scară │Etaj │Ap. │├───────────────────────────────┤ ├───────┼───────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┬─────────┴───────┴───────┴───────┼────────┴──────┴──────┤│Judeţ/Sector │Localitate │Cod poştal │├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Telefon │Fax │E-mail │├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │└─────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│III. OPŢIUNE PRIVIND PLATA CONTRIBUŢIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Optez pentru plata obligaţiilor cu titlu de contribuţie de asigurărisociale de sănătate:    [ ] Lunar, începând cu luna curentă, prin aplicarea cotei individuale decontribuţie asupra bazei lunare de calcul reprezentând valoarea salariului minimbrut pe ţară, pe o perioadă de [ ][ ] luni, dar nu mai puţin de 12 luniconsecutive, potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;    [ ] La data depunerii prezentei, prin aplicarea cotei individuale decontribuţie asupra bazei lunare de calcul reprezentând valoarea a de 7 orisalariul minim brut pe ţară, potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codulfiscal.    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că dateleînscrise în acest formular sunt corecte şi complete.┌───────────────────────┬────────────────┬───────────────────────┬─────────────┐│Semnătură contribuabil │ │Semnătură împuternicit │ │└───────────────────────┴────────────────┴───────────────────────┴─────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Loc rezervat organului fiscal ││ ┌──────────────┐ ┌──────────────┤│ Nr. Înregistrare │ │ Data: │ │└────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────┴──────────────┘    Număr de operator de date cu caracter personal 759  +  Anexa 3┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────┬────────┬────┬──────────────────────────────────────┐│Nume │Iniţiala│ │Cod numeric personal/Număr de ││ │tatălui │ │identificare fiscală │├─────────────────────────┼────────┤ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┴────────┤ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│Prenume │ │├──────────────────────────────────┤ ┌──────────────────────────────────────┤│ │ │Banca │├─────────────────────────┬────────┤ ├──────────────────────────────────────┤│Strada │ Număr │ │ │├─────────────────────────┼────────┤ └──────────────────────────────────────┤│ │ │ │├──────┬──────┬─────┬────┬┴────────┤ ┌──────────────────────────────────────┤│Bloc │Scara │Etaj │Ap. │ Judeţ/ │ │Cont bancar (IBAN) ││ │ │ │ │ sector │ ├──────────────────────────────────────┤├──────┴──────┼─────┴────┼─────────┤ │ ││Localitate │ │Cod │ └──────────────────────────────────────┤│ │ │poştal │ ││ │ │ │ │├─────────────┼──────────┼─────────┼────────┬──────────────────────────────────┤│Telefon │ │Fax │E-mail │ │└─────────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────┐│Nume, prenume/Denumire │ │Cod de identificare fiscală │├───────────────────────────────┤ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┤ ├──┴──┴─┬┴──┴──┴┬─┴──┴──┴┬─┴──┴─┬┴──┴──┤│Strada │ │Număr │Bloc │Scară │Etaj │Ap. │├───────────────────────────────┤ ├───────┼───────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┬─────────┴───────┴───────┴───────┼────────┴──────┴──────┤│Judeţ/Sector │Localitate │Cod poştal │├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┤│Telefon │Fax │E-mail │├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │└─────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│III. DATE PRIVIND STOPAREA OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ REPREZENTÂND CONTRIBUŢIA DE ││ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE DATORATĂ DE PERSOANELE FIZICE CARE NU REALIZEAZĂ││VENITURI SAU ALTE CATEGORII DE PERSOANE PREVĂZUTE LA ART. 180 DIN CODUL FISCAL│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe proprierăspundere că, începând cu data de [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]                                    z z l l a a a a    [ ] Realizez venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal    [ ] Mă încadrez în una din categoriile de persoane exceptate de la platacontribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1)din Codul fiscal    [ ] Mă încadrez în una din categoriile de persoane pentru care platacontribuţiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din alte surse,prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g)-o) din Codul fiscal    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că dateleînscrise în acest formular sunt corecte şi complete.┌────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┐│Semnătură │ │ │ ││contribuabil │ │Semnătură împuternicit │ │└────────────────┴───────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Loc rezervat organului fiscal ││ ┌──────────────┐ ┌──────────────┤│ Nr. Înregistrare │ │ Data: │ │└────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────┴──────────────┘    Număr de operator de date cu caracter personal 759  +  Anexa 4*Font 9*                                                                           606Sigla DGRFP Ministerul Finanţelor Publice            Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Direcţia generală regională a finanţelor publice...........            Unitatea fiscală...........................................            Adresa:....................................................            Tel:..........................            Fax:..........................            e-mail:.......................            Nr. înregistrare............. Data ....../...../.......                             DECIZIE DE IMPUNERE            privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate                        datorată de persoanele fizice            potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal                     pentru perioada ...............Către: Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:Nume:_______________________________ __________________________________________Prenume:____________________________Domiciliul:Localitate:______________ În baza art. 180 alin. (1) lit. a) din LegeaCod poştal____________________ nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificărileStr.________________________________ şi completările ulterioare şi a DeclaraţieiNr. __ Bl. ___ Sc.__ Etaj ___ Ap.___ pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titluJudeţ/sector:______________ de contribuţie de asigurări sociale de sănătate                                        datorată de persoanele fizice care nu realizează                                        venituri sau alte categorii de persoane prevăzute                                        la art. 180 din Codul fiscal pentru                                        perioada.............. nr...... din data.......,/                                        Cererii de stopare a obligaţiilor de plată                                        reprezentând contribuţie de asigurări sociale de                                        sănătate datorată de persoanele fizice care nu                                        realizează venituri sau alte categorii de                                        persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal,                                        nr......... din data ..........., se stabileşte                                        contribuţia de asigurări sociale de sănătate,                                        după cum urmează:┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│I. Contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată (conform Anexei): │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                                (lei)┌───────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐│Perioada pentru care se │ Decizie anterioară │ Decizie curentă ││stabileşte contribuţia de ├──────────────────────────┼─────────────────────────┤│asigurări sociale de sănătate │ Contribuţia de asigurări │ Contribuţia de asigurări││ │ sociale de sănătate │ sociale de sănătate │├───────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │└───────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┘    Plata obligaţiilor cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate seefectuează lunar, până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna următoaredepunerii declaraţiei.    Pentru obligaţiile de plată stabilite prin prezenta, neachitate până la termenelearătate mai sus, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere. Împotriva prezenteidecizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 zile de la comunicare,la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţarede plată, conform legii.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Date necesare efectuării plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate │├──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│Beneficiar │ │├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Cod de identificare fiscală beneficiar │ │├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Contul de venituri bugetare corespunzător │ ││obligaţiei de plată │ │├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare │ │├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Explicaţii │ │├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Suma (lei) │ │└──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘    Informaţii privind modalităţile de plată a contribuţiei de asigurări socialede sănătate:    Achitarea sumelor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări socialede sănătate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi:    - în numerar, la unitatea Trezoreriei statului........................;    - prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale C.N.Poşta Română S.A.;    - prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la oinstituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de platăelectronică de tip "Internet banking";    - prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele MinisteruluiFinanţelor Publice.    Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prinintermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ulAgenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.Aprobat: Verificat: Întocmit: Am primit un exemplarFuncţie________ Funcţie_________ Funcţie__________ Semnătură contribuabil__________Nume/Prenume Nume/Prenume Nume/Prenume Data __/__/___ sau numărul şi dataData __/__ /___ Data __/__/___ Data __/__ /___ confirmării de primire    Număr de operator de date cu caracter personal .....  +  Anexăla Decizia de impunere privindcontribuţia de asigurări sociale de sănătatedatorată de persoanele fizice potrivitart. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal┌─────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ CNP/NIF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări            sociale de sănătate datorate de persoanele fizice potrivit                  art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal┌────────────┬─────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐│ Anul │ Luna │ Decizie anterioară │ Decizie curentă │├────────────┴─────────────┼───────────┬────────────┼───────────┬────────────┤│ pentru care se datorează │Baza lunară│Contribuţie │Baza lunară│Contribuţie ││ contribuţia de asigurări │ de calcul │de asigurări│ de calcul │de asigurări││ sociale de sănătate │ │ sociale de │ │ sociale de ││ │ │ sănătate │ │ sănătate │├────────────┬─────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ 1. │ 2. │ 3. │ 4. │ 5. │ 6. │├────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │└────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┘Prezenta anexă face parte integrantă din formularul "Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal".  +  Anexa 5*Font 9*                                                                           607Sigla DGRFP Ministerul Finanţelor Publice            Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Direcţia generală regională a finanţelor publice...........            Unitatea fiscală...........................................            Adresa:....................................................            Tel:..........................            Fax:..........................            e-mail:.......................            Nr. înregistrare............. Data ....../...../.......                             DECIZIE DE IMPUNERE            privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate                    datorată de către persoanele fizice            potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal                                 ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐                     pentru luna │ │ │ anul │ │ │ │ │                                 └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘Către: Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală:Nume:_______________________________ __________________________________________Prenume:____________________________Domiciliul: Localitate:_____________ În baza art. 180 alin. (1) lit. b) din LegeaCod poştal____________________ nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificărileStr.________________________________ şi completările ulterioare şi a DeclaraţieiNr. __ Bl. ___ Sc.__ Etaj ___ Ap.___ pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titluJudeţ/sector:______________ de contribuţie de asigurări sociale de sănătate                                        datorată de persoanele fizice care nu realizează                                        venituri sau alte categorii de persoane prevăzute                                        la art. 180 din Codul fiscal pentru                                        perioada.............. nr...... din data.........,                                        se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de                                        sănătate, după cum urmează:┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│I. Determinarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                       (lei)┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Baza de calcul │ Contribuţia de asigurări sociale de sănătate │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │ 2. │├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘    Pentru obligaţiile de plată stabilite prin prezenta, neachitate până la termeneleprevăzute de lege, se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere. Împotrivaprezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 zile dela comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şiconstituie înştiinţare de plată, conform legii.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Date necesare efectuării plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate │├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤│Beneficiar │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Cod de identificare fiscală beneficiar │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Contul de venituri bugetare corespunzător │ ││obligaţiei de plată │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Explicaţii │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Suma (lei) │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘    Informaţii privind modalităţile de plată a contribuţiei de asigurări socialede sănătate:    Achitarea sumelor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări socialede sănătate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi:    - în numerar, la unitatea Trezoreriei statului........................;    - prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale C.N.Poşta Română S.A.;    - prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la oinstituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de platăelectronică de tip "Internet banking";    - prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele MinisteruluiFinanţelor Publice.    Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prinintermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ulAgenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.Aprobat: Verificat: Întocmit: Am primit un exemplarFuncţie________ Funcţie_________ Funcţie__________ Semnătură contribuabil__________Nume/Prenume Nume/Prenume Nume/Prenume Data __/__/___ sau numărul şi dataData __/__ /___ Data __/__/___ Data __/__ /___ confirmării de primire    Număr de operator de date cu caracter personal .....  +  Anexa 6CEREREprivind desfiinţarea Deciziei de impunere privindcontribuţia de asigurări sociale de sănătate datoratăde persoanele fizice care nu realizează venituriSubsemnatul(a), .........................., domiciliat(ă) în ..................., str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul (sectorul) .........., codul poştal .........., având CNP/NIF .........................., prin prezenta solicit anularea sumei de ........................ lei, reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate stabilită şi comunicată prin Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri pentru anul .......... .SemnăturaData .................  +  Anexa 7Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,de utilizare şi de păstrare a formularelorA. Denumire: "Declaraţie pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal"1. Format: A4/t22. Caracteristici de tipărire:- se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.3. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.5. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil.6. Circulă:- un exemplar, la organul fiscal competent;- un exemplar, la contribuabil.7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.B. Denumire: "Cerere de stopare a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal"1. Format: A4/t22. Caracteristici de tipărire:- se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.3. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează pentru solicitarea încetării plăţii contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, datorate de persoanele fizice care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal sau care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei ori cu plata contribuţiei suportată din alte surse, potrivit legii.5. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil.6. Circulă:- un exemplar, la organul fiscal competent;- un exemplar, la contribuabil.7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.C. Denumire: "Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal"1. Format: A4/t22. Caracteristici de tipărire:- se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.3. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu realizează venituri sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi care au optat pentru plata lunară, pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, a obligaţiilor cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.6. Circulă:- un exemplar, la organul fiscal competent;- un exemplar, la contribuabil.7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.D. Denumire: "Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal"1. Format: A4/t12. Caracteristici de tipărire:- se tipăreşte pe o singură faţă;- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.3. Se difuzează gratuit.4. Se întocmeşte ca anexă la formularul 606.5. Se utilizează la stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.7. Circulă:- un exemplar, la organul fiscal competent;- un exemplar, la contribuabil.8. Se arhivează împreună cu formularul 606 la dosarul contribuabilului.E. Denumire: "Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal"1. Format: A4/t22. Caracteristici de tipărire:- se tipăreşte pe ambele feţe (seturi);- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.3. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care nu realizează venituri sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 181 din Codul fiscal.5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent.6. Circulă:- un exemplar, la organul fiscal competent;- un exemplar, la contribuabil.7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.F. Denumire: "Cerere privind desfiinţarea Deciziei de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri"1. Format: A4/t22. Caracteristici de tipărire:- se tipăreşte pe o singură faţă;- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.3. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează pentru solicitarea desfiinţării deciziei de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 din Codul fiscal şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse.5. Se întocmeşte într-un exemplar de către contribuabil.6. Circulă - un exemplar, la organul fiscal competent.7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.-----