ORDIN nr. 1.877 din 30 septembrie 2016privind modificarea art. 4 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 1.877 din 30 septembrie 2016
 • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
 • Nr. 1.155 din 12 octombrie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 101.650/MF din 23 septembrie 2016 al Direcţiei generale deşeuri, situri contaminate şi substanţe periculoase,în temeiul prevederilor art. 25 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emit prezentul ordin.  +  Articolul IArticolul 4 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 2 septembrie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Componenţa nominală a Comisiei se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pe baza nominalizărilor primite din partea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Administraţiei Fondului pentru Mediu, Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi din partea direcţiilor de specialitate menţionate la art. 2 lit. b), g)-h), din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul mediului,

  apelor şi pădurilor,

  Simona Olimpia Negru,

  secretar de stat

  Viceprim-ministru,

  ministrul economiei, comerţului

  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc
  -----