ORDIN nr. 85 din 14 martie 2016 (*actualizat*)privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare şi a modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi(actualizată până la data de 7 octombrie 2016*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE
 • ----------Având în vedere:- prevederile art. 173 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;- dispoziţiile art. 1 alin. (3), ale art. 9 lit. a) şi c) şi ale art. 12 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate;- Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 4/2015 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi şi forma certificatului de acreditare*); Notă

  ──────────

  *) Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 4/2015 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
  - Avizul Ministerului Sănătăţii nr. ACP/937/2016;- Referatul Unităţii de Evaluare şi Acreditare a Spitalelor nr. 321/UEAS din data de 14 martie 2016, aprobat de către preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate sub nr. 290/CV din data de 14 martie 2016,în temeiul art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015,preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă încadrarea unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare în două categorii de acreditare, respectiv:- "Nivel acreditat" (pentru îndeplinirea a cel puţin 45,01% dintre indicatorii de evaluare aplicabili unităţii sanitare evaluate);- "Nivel neacreditat" (pentru îndeplinirea indicatorilor de evaluare aplicabili unităţii sanitare evaluate sub 45%).  +  Articolul 2Se aprobă modelul Certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi şi al suplimentului descriptiv la acesta, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 603 din 29 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 7 octombrie 2016.  +  Articolul 3Pentru unităţile sanitare cu paturi acreditate în anii 2011-2015 şi încadrate în categoriile "Nivel acreditat", "Nivel acreditat cu încredere ridicată" şi "Nivel acreditat cu încredere medie" încadrarea se asimilează în conformitate cu prevederile art. 1.  +  Articolul 4Se aprobă înlocuirea certificatelor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi acreditate în anii 2011-2015, emise cu sigla Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, şi emiterea de noi certificate de acreditare, în conformitate cu prevederile art. 1 şi 2.  +  Articolul 4^1Modelul certificatului de acreditare emis în vederea înlocuirii celui eliberat de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 603 din 29 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 7 octombrie 2016.  +  Articolul 5Unitatea sanitară cu paturi acreditată va afişa certificatul de acreditare obţinut în urma evaluării la loc vizibil, în sediul principal al acesteia şi pe site-ul oficial.  +  Articolul 6Unităţile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 199/2013 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 9 septembrie 2013.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de

  Management al Calităţii în Sănătate,

  Vasile Cepoi
  Bucureşti, 14 martie 2016.Nr. 85.  +  Anexa 1CERTIFICAT DE ACREDITARESUPLIMENT DESCRIPTIV ALCERTIFICATULUI DE ACREDITARE┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. CERTIFICATUL ││ ││ SERIA .......... NUMĂR .................. ││ DATA ELIBERĂRII .................................................... ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 2. NIVELUL ACREDITAT ││ ││ ORDINUL PREŞEDINTELUI AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN ││ SĂNĂTATE NR............. DIN DATA DE ............... ││ PUNCTAJUL OBŢINUT ............................... ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 3. TERMEN DE VALABILITATE ││ ││ ................................................................. ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 4. CLASIFICAREA SPITALULUI ÎN FUNCŢIE DE COMPETENŢĂ ││ ││ ............................................................... ││ CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII NR. ....... DIN DATA ││ DE ............... ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 5. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI ││ ││ DENUMIRE INSTITUŢIE ..................................................... ││ STRUCTURA ORGANIZATORICĂ EVALUATĂ ŞI ACREDITATĂ CONFORM AUTORIZAŢIEI ││ SANITARE DE FUNCŢIONARE (ASF) NR........ DIN .......... ││ PENTRU OBIECTIVUL ....................................................... ││ CU SEDIUL ÎN *) ......................................................... ││ Excepţie fac secţiile/departamentele/serviciile suspendate la momentul ││ vizitei de evaluare conform prevederilor legale: ........................ ││ ││ Servicii TESA **) evaluate şi acreditate: ││ ││ ││ Servicii externalizate: ││ ││ ││ ││ ││ *) În cazul spitalelor cu sedii exterioare şi ASF-uri diferite, pentru ││ locaţiile respective se vor adăuga câmpuri pentru introducerea tuturor ││ ASF-urilor valabile pentru spitalul acreditat. ││ *) Se completează cu secţiile/departamentele/serviciile conform ASF, nu ││ se completează cu secţiile/departamentele/serviciile suspendate conform ││ prevederilor legale. ││ **) Tehnic, Economic şi Socio-Administrativ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 6. INSTITUŢIA EMITENTĂ ││ ││ AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE ││ REPREZENTATĂ DE ................................ ││ ││ ││ Semnătura ............................. ││ ││ (L.S.) ││ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 603 din 29 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 7 octombrie 2016, conform pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2CERTIFICAT DE ACREDITARESUPLIMENT DESCRIPTIV ALCERTIFICATULUI DE ACREDITARE┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. CERTIFICATUL ││ ││ SERIA .......... NUMĂR .................. ││ DATA ELIBERĂRII .................................................... ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 2. NIVELUL ACREDITAT ││ ││ ORDINUL PREŞEDINTELUI AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN ││ SĂNĂTATE NR............. DIN DATA DE ............... ││ PUNCTAJUL OBŢINUT ............................... ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 3. TERMEN DE VALABILITATE ││ ││ ................................................................. ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 4. CLASIFICAREA SPITALULUI ÎN FUNCŢIE DE COMPETENŢĂ ││ ││ ............................................................... ││ CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII NR. ....... DIN DATA ││ DE ............... ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 5. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI ││ ││ DENUMIRE INSTITUŢIE ..................................................... ││ STRUCTURA ORGANIZATORICĂ EVALUATĂ ŞI ACREDITATĂ CONFORM AUTORIZAŢIEI ││ SANITARE DE FUNCŢIONARE (ASF) NR........ DIN .......... ││ PENTRU OBIECTIVUL ....................................................... ││ CU SEDIUL ÎN *) ......................................................... ││ Excepţie fac secţiile/departamentele/serviciile suspendate la momentul ││ vizitei de evaluare conform prevederilor legale: ........................ ││ ││ Servicii TESA **) evaluate şi acreditate: ││ ││ ││ Servicii externalizate: ││ ││ ││ ││ ││ *) În cazul spitalelor cu sedii exterioare şi ASF-uri diferite, pentru ││ locaţiile respective se vor adăuga câmpuri pentru introducerea tuturor ││ ASF-urilor valabile pentru spitalul acreditat. ││ *) Se completează cu secţiile/departamentele/serviciile conform ASF, nu ││ se completează cu secţiile/departamentele/serviciile suspendate conform ││ prevederilor legale. ││ **) Tehnic, Economic şi Socio-Administrativ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 6. INSTITUŢIA EMITENTĂ ││ ││ AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE ││ REPREZENTATĂ DE ................................ ││ ││ ││ Semnătura ............................. ││ ││ (L.S.) ││ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 603 din 29 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 7 octombrie 2016, având conţinutul anexei 2 din acelaşi act normativ.-------