ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 24 mai 1999pentru completarea art. 25 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 25 mai 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICLa articolul 25 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 6 august 1998, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) În scopul prevăzut la alin. (2) autorităţile administraţiei publice locale pot închiria, concesiona sau vinde, după caz, medicilor veterinari care devin liber-profesionisti, clădirile şi spaţiile, precum şi dotările şi mijloacele aferente acestora, în care se desfăşoară activitatea circumscriptiilor sanitare veterinare şi care se afla în proprietatea publică sau privată a comunelor, oraşelor şi municipiilor."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanSecretar de stat,şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală,Vlad RoscaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes------------