HOTĂRÂRE nr. 708 din 28 septembrie 2016pentru aprobarea Strategiei militare a României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 7 octombrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (3) din Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia militară a României - Forţe armate moderne, pentru o Românie puternică în Europa şi în lume, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 318/2000 pentru aprobarea Strategiei militare a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 4 mai 2000.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  p. Ministrul apărării naţionale,

  Otilia Sava,

  secretar de stat

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 28 septembrie 2016.Nr. 708.  +  AnexăSTRATEGIE 28/09/2016