ORDIN nr. 1.105 din 30 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.105 din 30 septembrie 2016
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 813 din 30 septembrie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 5 octombrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 4.319 din 30 septembrie 2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.682 din 30 septembrie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţiile 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 218, 219, 335, 336, 337, 338, 375, 376, 377 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│"93 │W60705002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│MEROPENEM │PULB. PT. │1000 mg│ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU 10 │ PR │ 10│ 26,400000│ 32,229600│ 45,753400││ │ │ │ │ZENTIVA │SOL. INJ. │ │K.S. │CEHĂ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │1000 mg │SAU PERF. │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ CU│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 94 │W60703002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│MEROPENEM │PULB. PT. │500 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA │CUTIE CU 10 │ PR │ 10│ 15,840000│ 19,338000│ 23,852000││ │ │ │ │ZENTIVA │SOL. INJ. │ │K.S. │CEHĂ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │SAU PERF. │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ CU│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 95 │W58974002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│MEROPENEM │PULB. PT. │1000 mg│ANTIBIOTICE │ROMÂNIA │CUTIE CU 10 │ PRF │ 10│ 26,400000│ 32,229600│ 48,415400││ │ │ │ │ATB │SOL. INJ./ │ │- S.A. │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │1000 mg │PERF. │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML SAU 30 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML CU DOP DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAUCIUC, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALUMINIU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISC DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MATERIAL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTIC │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 96 │W61143002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│ARCHIFAR │PULB. PT. │1000 mg│MEDOCHEMIE │ROMÂNIA │CUTIE CU 10 │ PR │ 10│ 26,400000│ 32,229600│ 30,949400││ │ │ │ │1000 mg │SOL. INJ./ │ │ROMÂNIA - │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │S.R.L. │ │STICLĂ, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 ML, DOP DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │BROMOBUTILIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSA AL CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 97 │W56827001 │J01DH02 │MEROPENEMUM│LODITER │PULB. PT. │1000 mg│TERAPIA - │ROMÂNIA │CUTIE CU │ PR │ 1│ 26,400000│ 32,229600│ 63,330400││ │ │ │ │1000 mg │SOL. INJ./ │ │S.A. │ │1 FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 40 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND PULB.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. INJ./ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 99 │W56125002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│MEROPENEM │PULB. PT. │1 g │FRESENIUS │ROMÂNIA │CUTIE CU 10 │ S │ 10│ 26,400000│ 32,229600│ 17,857400││ │ │ │ │KABI 1 g │SOL. INJ./ │ │KABI ROMÂNIA│ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │- S.R.L. │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 20 ML CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 101│W61142002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│ARCHIFAR │PULB. PT. │500 mg │MEDOCHEMIE │ROMÂNIA │CUTIE CU │ PR │ 10│ 15,840000│ 19,338000│ 25,206000││ │ │ │ │500 mg │SOL. INJ./ │ │ROMÂNIA - │ │10 FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │S.R.L. │ │STICLĂ, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML, DOP DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │BROMOBUTILIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ AL CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 102│W56826001 │J01DH02 │MEROPENEMUM│LODITER │PULB. PT │ │ │ │CUTIE CU 1 │ PR │ 1│ 15,840000│ 19,338000│ 31,912000││ │ │ │ │500 mg │SOL. INJ./ │ │TERAPIA - │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │500 mg │S.A. │ROMÂNIA │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 30 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND PULB.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. INJ./ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 103│W58973002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│MEROPENEM │PULB. PT. │ │ │ │CUTIE CU 10 │ PRF │ 10│ 15,840000│ 19,338000│ 25,208000││ │ │ │ │ATB 500 mg│SOL. INJ./ │ │ANTIBIOTICE │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │500 mg │- S.A. │ROMÂNIA │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML CU DOP │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN CAUCIUC, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALUMINIU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISC DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MATERIAL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTIC │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 104│W56124002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│MEROPENEM │PULB. PT. │ │FRESENIUS │ │CUTIE CU 10 │ PR │ 10│ 15,840000│ 19,338000│ 7,824000││ │ │ │ │KABI │SOL. INJ./ │ │KABI │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │PERF. │500 mg │ROMÂNIA - │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ROMÂNIA │CU CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 20 ML CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 218│W55699003 │J01MA12 │LEVOFLOXA- │TAVANIC │ │ │TERAPIA - │ │CUTIE X 1 │ P-RF│ 7│ 1,368000│ 1,849200│ 2,002228││ │ │ │CINUM │250 mg │COMPR. FILM.│250 mg │S.A. │ROMÂNIA │BLIST. PVC/AL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 7 COMPR.FILM.│ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 219│W61631003 │J01MA12 │LEVOFLOXA- │LEVALOX │ │ │KRKA, D.D., │ │CUTIE CU BLIST.│ PRF │ 7│ 1,368000│ 1,849200│ 0,655085││ │ │ │CINUM │250 mg │COMPR. FILM.│250 mg │NOVO MESTO │SLOVENIA │PVC-PVDC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 335│W60057003 │J05AB04 │RIBAVIRINUM│REBETOL │ │ │MERCK SHARP │MAREA │CUTIE X 140 │P-RF/│ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │CAPS. │200 mg │ DOHME │BRITANIE │CAPS. (BLIST. │ R │ 140│ 1,932857│ 2,359643│ 5,522428││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC/PE/PVDC) │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 336│W61374009 │J05AB04 │RIBAVIRINUM│RIBAVIRINA│ │ │AUROBINDO │MALTA │CUTIE CU BLIST.│ PRF │ 168│ 1,610714│ 1,966369│ 0,000000││ │ │ │ │AUROBINDO │ │ │PHARMA │ │PVC/AL X 168 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │COMPR. FILM.│200 mg │(MALTA) │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 337│W61968001 │J05AB04 │RIBAVIRINUM│MODERIBA │ │ │ABBVIE │MAREA │CUTIE CU 1 │ PRF │ 168│ 1,932857│ 2,359643│ 2,847202││ │ │ │ │200 mg │COMPR. FILM.│200 mg │LIMITED │BRITANIE │FLAC. PEID X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │168 COMPR. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 338│W53326004 │J05AB04 │RIBAVIRINUM│COPEGUS │ │ │ROCHE │ │CUTIE X 1 FLAC.│P-RF/│ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │COMPR. FILM.│200 mg │ROMÂNIA - │ │PEID X 168 │ R │ 168│ 1,932857│ 2,359643│ 5,438214││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ROMÂNIA │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 375│W60828017 │J05AF07 │TENOFOVIRUM│TENOFOVIR │ │ │TEVA │ │CUTIE CU 1 │ PR │ 30│ 24,040000│ 27,475333│ 0,000000││ │ │ │DISOPROXIL │DISOPROXIL│ │ │PHARMA- │ │FLAC. DIN PEÎD │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │TEVA │ │ │CEUTICALS - │ │CU PEREŢII │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │245 mg │COMPR. FILM.│245 mg │S.R.L. │ROMÂNIA │ÎNGROŞAŢI CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC PREVĂZUT │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU SISTEM │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECURIZAT │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU COPII │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PP ŞI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RECIPIENT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESICANT, A 30 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 376│W60828015 │J05AF07 │TENOFOVIRUM│TENOFOVIR │ │ │TEVA │ │CUTIE CU 1 │ PR │ 30│ 24,040000│ 27,475333│ 0,000000││ │ │ │DISOPROXIL │DISOPROXIL│ │ │PHARMA- │ │FLAC. DIN PEÎD │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │TEVA │ │ │CEUTICALS - │ │CU CAPAC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │245 mg │COMPR. FILM.│245 mg │S.R.L. │ROMÂNIA │PREVĂZUT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SISTEM │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECURIZAT │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU COPII │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PP ŞI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RECIPIENT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESICANT, A 30 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 377│W51800001 │J05AF07 │TENOFOVIRUM│VIREAD │ │ │GILEAD │ │CUTIE X 1 FLAC.│P-RF/│ │ │ │ ││ │ │ │DISOPROXIL │245 mg │COMPR. FILM.│245 mg │SCIENCE │ │DIN PEÎD X 30 │ R │ 30│ 28,848000│ 32,970400│ 8,027266"││ │ │ │ │ │ │ │INTERNATI- │MAREA │COMPR. FILM │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ONAL LIMITED│BRITANIE │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘2. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţia 341 se abrogă.3. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", după poziţia 439 se introduc unsprezece noi poziţii, poziţiile 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449 şi 450, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│"440│W62533002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│MEROPENEM │PULB. PT. │ │AUROBINDO │MALTA │CUTIE CU 10 │ PR │ 10│ 22,000000│ 26,858000│ 0,000000││ │ │ │ │AUROBINDO │SOL. INJ./ │ │PHARMA │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │1 g │PERF. │1 g │(MALTA) │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │INCOLORĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 ML CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢIN PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. INJ./ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 441│W62532002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│MEROPENEM │PULB. PT. │ │AUROBINDO │MALTA │CUTIE CU 10 │ PR │ 10│ 13,200000│ 16,115000│ 0,000000││ │ │ │ │AUROBINDO │SOL. INJ./ │ │PHARMA │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │PERF. │500 mg │(MALTA) │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │CU CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 30 ML CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢIN PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. INJ./ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 442│W62811001 │J01MA06 │NORFLOXA- │NORFLOXA- │ │ │ │ │CUTIE CU 2 │ PRF │ 20│ 0,651000│ 0,880000│ 0,000000││ │ │ │CINUM │CINA ATB │ │ │ANTIBIOTOCE │ │BLIST. PVC- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │400 mg │COMPR. FILM.│400 mg │- S.A. │ROMÂNIA │PVDC/AL X 10 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 443│W60574002 │J01MA12 │LEVOFLOXA- │LEVOFLOXA-│ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ PRF │ 10│ 1,140000│ 1,541000│ 0,000000││ │ │ │CINUM │CINĂ ARENA│ │ │ARENA GROUP │ │BLIST. PVC/PE/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │250 mg │COMPR. FILM.│250 mg │- S.A. │ROMÂNIA │PVDC/AL X 10 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 444│W60574001 │J01MA12 │LEVOFLOXA- │LEVOFLOXA-│ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ PRF │ 5│ 1,156000│ 1,562000│ 0,000000││ │ │ │CINUM │CINĂ ARENA│ │ │ARENA GROUP │ │BLIST. PVC/PE/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │250 mg │COMPR. FILM.│25 mg │- S.A. │ROMÂNIA │PVDC/AL X 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 445│W60575002 │J01MA12 │LEVOFLOXA- │LEVOFLOXA-│ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ PRF │ 10│ 2,866285│ 3,874285│ 0,300715││ │ │ │CINUM │CINĂ ARENA│ │ │ARENA GROUP │ │BLIST. PVC/PE/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │COMPR. FILM.│500 mg │- S.A. │ROMÂNIA │PVDC/AL X 10 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 446│W60575001 │J01MA12 │LEVOFLOXA- │LEVOFLOXA-│ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ PRF │ 5│ 2,866285│ 3,874285│ 0,547715││ │ │ │CINUM │CINĂ ARENA│ │ │ARENA GROUP │ │BLIST. PVC/PE/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │COMPR. FILM.│500 mg │- S.A. │ROMÂNIA │PVDC/AL X 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 447│W62122001 │J02AC03 │VORICONA- │VORICO- │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ PRF │ 1│ 289,980000│ 354,010000│ 0,000000││ │ │ │ZOLUM** │NAZOL │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │FRESENIUS │ │ │FRESENIUS │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │KABI │PULB. PT. │ │KABI │ │TRANSPARENTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │SOL. PERF. │200 mg │ROMÂNIA SRL │ROMÂNIA │TIP I, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │25 ML, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULBERE PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 448│W53030004 │J06BA02 │IMUNOGLO- │PRIVIGEN │SOL. PERF. │100 mg/│CSL BEHRING │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC.│ S │ 1│ 444,540000│ 522,700000│ 0,000000││ │ │ │BULINĂ │100 mg/ml │ │ml │GMBH │ │X 25 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │NORMALĂ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ ││ │ │ │PT. ADM. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │INTRAVAS- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │CULARĂ** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 449│W53030001 │J06BA02 │IMUNOGLO- │PRIVIGEN │SOL. PERF. │100 mg/│CSL BEHRING │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC.│ S │ 1│ 859,080000│ 974,550000│ 0,000000││ │ │ │BULINĂ │100 mg/ml │ │ml │GMBH │ │X 50 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │NORMALĂ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ ││ │ │ │PT. ADM. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │INTRAVAS- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │CULARĂ** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 450│W53030002 │J06BA02 │IMUNOGLO- │PRIVIGEN │SOL. PERF. │100 mg/│CSL BEHRING │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC.│ S │ 1│ 1.688,150000│ 1.878,240000│ 0,000000"││ │ │ │BULINĂ │100 mg/ml │ │ml │GMBH │ │X 100 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │NORMALĂ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ ││ │ │ │PT. ADM. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │INTRAVAS- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │CULARĂ** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘4. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţiile 9, 83, 84, 87, 287 şi 481 se abrogă.5. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţiile 148, 151, 200, 342, 344, 354, 356, 357, 358 şi 359 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│"148│W52574002 │L01CB01 │ETOPOSIDUM │ETOPOSIDE │CONC. PT. │20 mg/ │TEVA PHARMA-│ │CUTIE X 1 FLAC.│ S │ 1│ 40,224000│ 52,608000│ 16,682000││ │ │ │ │- TEVA │SOL. PERF. │ml │CEUTICALS - │ │X 10 ML CONC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ROMÂNIA │PT. SOL. PERF. │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 151│W60599002 │L01CB01 │ETOPOSIDUM │ETOPOZIDA │ │ │FRESENIUS │ │CUTIE CU UN │ PR │ 1│ 40,224000│ 52,608000│ 27,422000││ │ │ │ │KABI │CONC. PT. │20 mg/ │KABI │MAREA │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │20 mg/ml │SOL. PERF. │ml │ONCOLOGY PLC│BRITANIE │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 ML, ÎNCHIS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU DOP DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │BROMOBUTIL ŞI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DETAŞABILE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL DE CULOARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALBASTRĂ, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND 10 ML│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONC. PENTRU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 200│W58172006 │L01DB01 │DOXORUBI- │DOXORUBI- │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ PR │ 1│ 87,492000│ 110,628000│ 51,422000││ │ │ │CINUM │CINĂ │ │ │ACTAVIS │ │FLAC. A 50 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACTAVIS │CONC. PT. │ │GROUP PTC │ │CONC. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │2 mg/ml │SOL. PERF. │2 mg/ml│EHF. │ISLANDA │PERF. CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE 100 MG │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOXORUBICINĂ │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 342│W54750001 │L01XX17 │TOPOTECAMUM│TOPOTECAN │ │ │ │ │CUTIE X 1 │P-RF/│ │ │ │ ││ │ │ │ │TEVA │CONC. PT. │1 mg/ │TEVA │ │FLACON DIN │ R │ 1│ 80,904000│ 102,300000│ 109,200000││ │ │ │ │1 mg/1 ml │SOL. PERF. │1 ml │PHARMA B.V. │OLANDA │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 ML │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 344│W57231001 │L01XX17 │TOPOTECAMUM│TOPOTECAN │PULB. PT. │ │ │ │CUTIE CU 1 │ PR │ 1│ 80,904000│ 102,300000│ 113,350000││ │ │ │ │ATB 1 mg │CONC. PT. │ │ANTIBIOTICE │ │FLACON DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF. │1 mg │- S.A. │ROMÂNIA │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 5 ML X 1 MG │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TOPOTECAN │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 354│W62107001 │L01XX32 │BORTEZO- │BORTEZOMIB│ │ │TEVA PHARMA-│ │CUTIE CU 1 │ PR │ 1│ 1.965,672000│ 2.188,368000│ 654,552000││ │ │ │MIBUM**** │TEVA │PULB. PT. │ │CEUTICALS - │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │3,5 mg │SOL. INJ. │3,5 mg │S.R.L. │ROMÂNIA │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ CU│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 ML, CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 356│W61926001 │L01XX32 │BORTEZO- │BORTEZOMIB│ │ │ACCORD │ │FLACON DIN │ PR │ 1│ 1.965,672000│ 2.188,368000│ 400,382000││ │ │ │MIBUM**** │ACCORD │PULB. PT. │ │HEALTHCARE │MAREA │STICLĂ DE TIP I│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │3,5 mg │SOL. INJ. │3,5 mg │LIMITED │BRITANIE │CU CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 10 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUT CU DOP│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN CAUCIUC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CLOROBUTILIC ŞI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │O CAPSĂ DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALUMINIU, CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC ROŞU, CE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │BORTEZOMIB │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3,5 MG │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 357│W62045001 │L01XX32 │BORTEZO- │BORTEGA │PULB. PT. │ │ │REPUBLICA │CUTIE CU 1 │ PR │ 1│ 1.965,672000│ 2.188,368000│ 356,712000││ │ │ │MIBUM**** │3,5 mg │SOL. INJ. │3,5 mg │HEATON K.S. │CEHĂ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE TIP I, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │8 ML, PREVĂZUT │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPSĂ DIN AL│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP FLIP-OFF ŞI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISC ALB DE PP │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 358│W42249001 │L01XX32 │BORTEZO- │VELCADE │PULB. PT. │ │JANSSEN- │ │CUTIE X 1 FLAC.│P-RF/│ │ │ │ ││ │ │ │MIBUM**** │3,5 mg │SOL. INJ. │3,5 mg │CILAG INTER-│ │X 10 ML X 3,5 │ R │ 1│ 1.965,672000│ 2.188,368000│ 356,712000││ │ │ │ │ │ │ │NATIONAL NV │BELGIA │MG PULB. PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ., │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INTRODUS ÎNTR- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UN BLISTER │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENT │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 359│W61918001 │L01XX32 │BORTEZO- │BORTEZOMIB│ │ │GLENMARK │ │CUTIE CU 1 │ PR │ 1│ 1.965,672000│ 2.188,368000│ 654,542000"││ │ │ │MIBUM**** │GLENMARK │PULB. PT. │ │PHARMA- │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │3,5 mg │SOL. INJ. │3,5 mg │CEUTICALS │REPUBLICA │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.O. │CEHĂ │DE TIP I CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 ML │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘6. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", după poziţia 515 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 516, 517, 518, 519, 520, 521 şi 522, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│"516│W62916001 │L01AA03 │MELPHALANUM│MELPHALAN │PULB + SOLV.│ │ │ │FLAC. DIN │ PR │ 1│ 615,870000│ 709,450000│ 0,000000││ │ │ │ │50 mg │PT. SOL. │ │CN │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │INJ./PERF. │50 mg │UNIFARM S.A.│ROMÂNIA │TRANSPARENTĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 MG PULB. ŞI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOLV. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 517│W61018003 │L01CB01 │ETOPOSIDUM │ETOPOSID │ │ │ACCORD │ │CUTIE CU 1 │ PR │ 1│ 33,520000│ 43,840000│ 0,000000││ │ │ │ │ACCORD │CONC. PT. │20 mg/ │HEALTHCARE │MAREA │FLACON DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │20 mg/ml │SOL. PERF. │ml │LIMITED │BRITANIE │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │A 10 ML CONC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 518│W56397005 │L01DB01 │DOXORUBI- │DOXORUBI- │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ PR │ 1│ 72,910000│ 92,190000│ 0,000000││ │ │ │CINUM │CINĂ │ │ │ACCORD │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD │CONC. PT. │ │HEALTHCARE │MAREA │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │2 mg/ml │SOL. PERF. │2 mg/ml│LIMITED │BRITANIE │A 50 ML CONC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. PERF. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND 100 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MG DOXORUBICINĂ│ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 519│W58988001 │L01XX17 │TOPOTECAMUM│TOPOTECAN │ │ │ACCORD │ │CUTIE CU 1 │ PR │ 1│ 67,420000│ 85,250000│ 0,000000││ │ │ │ │ACCORD │CONC. PT. │ │HEALTHCARE │MAREA │FLAC. DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │1 mg/ml │SOL. PERF. │1 mg/ml│LIMITED │BRITANIE │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 ML, DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILIU DIN AL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLIP-OFF A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 ML CONC. PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. CARE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE 1 MG │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TOPOTECAN │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 520│W58988003 │L01XX17 │TOPOTECAMUM│TOPOTECAN │ │ │ACCORD │ │CUTIE CU 1 │ PR │ 1│ 177,204000│ 216,324000│ 98,216000││ │ │ │ │ACCORD │CONC. PT. │ │HEALTHCARE │MAREA │FLAC. DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │1 mg/ml │SOL. PERF. │1 mg/ml│LIMITED │BRITANIE │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 ML, DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILIU DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL FLIP-OFF A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │4 ML CONC. PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. CARE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE 4 MG │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TOPOTECAN │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 521│W61990001 │L01XX32 │BORTEZO- │BORTEZOMIB│ │ │ACTAVIS │ │CUTIE CU 1 │ PR │ 1│ 1.638,060000│ 1.823,640000│ 0,000000││ │ │ │MIBUM**** │ACTAVIS │PULB. PT. │ │GROUP PTC │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │3,5 mg │SOL. INJ. │3,5 mg │EHF. │ISLANDA │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 522│W55888004 │L02BG06 │EXEMESTANUM│EXEMESTAN │ │ │ACCORD │ │CUTIE CU BLIST.│P-RF │ 30│ 2,315000│ 2,927000│ 0,000000"││ │ │ │ │ACCORD │ │ │HEALTHCARE │MAREA │PVC-PVDC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │25 mg │COMPR. FILM.│25 mg │LIMITED │BRITANIE │30 COMPR. FILM.│ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘7. La secţiunea P5 "Programul naţional de diabet zaharat", Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, poziţiile 96, 101, 103, 107, 108 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│"96 │W58030002 │A10BG03 │PIOGLITAZO-│PIOGLITA- │COMPR. │15 mg │TORRENT │ROMÂNIA │CUTIE CU BLIST.│ PRF│ 30│ 0,957333│ 1,252000│ 0,000000││ │ │ │NUM*** │ZONA │ │ │PHARMA - │ │PVC-PE-PVDC-AL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │TORRENT │ │ │S.R.L. │ │X 30 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │15 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 101│W58031002 │A10BG03 │PIOGLITAZO-│PIOGLITA- │COMPR. │30 mg │TORRENT │ROMÂNIA │CUTIE CU BLIST.│ PRF│ 30│ 1,320000│ 1,726666│ 0,000000││ │ │ │NUM*** │ZONA │ │ │PHARMA - │ │PVC-PE-PVDC-AL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │TORRENT │ │ │S.R.L. │ │X 30 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │30 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 103│W08070003 │A10BG03 │PIOGLITAZO-│ACTOS │COMPR. │30 mg │TAKEDA │MAREA │CUTIE X 28 │ P-RF│ 28│ 1,584000│ 2,071999│ 0,679786││ │ │ │NUM*** │30 mg │ │ │GLOBAL │BRITANIE │COMPR. (BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │RESEARCH AND│ │AL/AL) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │DEVELOPMENT │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CENTRE LTD │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 107│W58032002 │A10BG03 │PIOGLITAZO-│PIOGLITA- │COMPR. │45 mg │TORRENT │ROMÂNIA │CUTIE CU BLIST.│ PRF│ 30│ 1,955666│ 2,472666│ 0,000000││ │ │ │NUM*** │ZONA │ │ │PHARMA - │ │PVC-PE-PVDC-AL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │TORRENT │ │ │S.R.L. │ │X 30 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │45 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 108│W08071002 │A10BG03 │PIOGLITAZO-│ACTOS │COMPR. │45 mg │TAKEDA │MAREA │CUTIE X 28 │ P-RF│ 28│ 2,346799│ 2,967199│ 1,336372"││ │ │ │NUM*** │45 mg │ │ │GLOBAL │BRITANIE │COMPR. (BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │RESEARCH AND│ │AL/AL) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │DEVELOPMENT │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CENTRE LTD │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘8. La secţiunea P5 "Programul naţional de diabet zaharat", Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, poziţia 117 se abrogă.9. La secţiunea P5 "Programul naţional de diabet zaharat", Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, după poziţia 137 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 138, 139, 140, 141 şi 142, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│"138│W58030008 │A10BG03 │PIOGLITAZO-│PIOGLITA- │COMPR. │15 mg │TORRENT │ROMÂNIA │CUTIE CU BLIST.│ PRF│ 30│ 0,957333│ 1,252000│ 0,000000││ │ │ │NUM*** │ZONA │ │ │PHARMA - │ │OPA-AL-PVC/AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │TORRENT │ │ │S.R.L. │ │30 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │15 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 139│W58031008 │A10BG03 │PIOGLITAZO-│PIOGLITA- │COMPR. │30 mg │TORRENT │ROMÂNIA │CUTIE CU BLIST.│ PRF│ 30│ 1,320000│ 1,726666│ 0,000000││ │ │ │NUM*** │ZONA │ │ │PHARMA - │ │OPA-AL-PVC/AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │TORRENT │ │ │S.R.L. │ │30 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │30 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 140│W58032008 │A10BG03 │PIOGLITAZO-│PIOGLITA- │COMPR. │45 mg │TORRENT │ROMÂNIA │CUTIE CU BLIST.│ PRF│ 30│ 1,955666│ 2,472666│ 0,000000││ │ │ │NUM*** │ZONA │ │ │PHARMA - │ │OPA-AL-PVC/AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │TORRENT │ │ │S.R.L. │ │30 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │45 mg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 141│W62898002 │A11DA03 │BENFOTIAMI-│NEUROSSEN │COMPR. FILM.│300 mg │AAA-PHARMA │GERMANIA │CUTIE CU 3 │ P6L│ 30│ 2,029666│ 2,566333│ 0,000000││ │ │ │NUM │300 mg │ │ │GMBH │ │BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC-PVDC/AL X10│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 142│W62895003 │A11DBN1 │COMBINA- │NEUROSSEN │SOL. INJ. │FĂRĂ │AAA-PHARMA │GERMANIA │CUTIE X 10 │ PRF│ 10│ 2,839000│ 3,713000│ 0,000000"││ │ │ │ŢII** │INJEKT │ │CONCEN-│GMBH │ │FIOLE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │TRAŢIE │ │ │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTE CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PUNCT DE RUPERE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 2 ML SOL. INJ│ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘10. La secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.1 "Hemofilie şi talasemie", poziţiile 49 şi 50 se abrogă.11. La secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.1 "Hemofilie şi talasemie", după poziţia 53 se introduc două noi poziţii, poziţiile 54 şi 55, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ "54│W62498002 │B02BD03 │COMPLEX DE │FEIBA │PULB+SOLV. │25 U/ml│BAXALTA │AUSTRIA │CUTIE CU 1 │ PR│ 1│ 1.459,220000│ 1.628,700000│ 0,000000││ │ │ │ANTIINHIBI-│25 U/ml │PT. SOL. │ │INNOVATIONS │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │TORI AI │ │PERF. │ │GMBH │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │COAGULĂ- │ │ │ │ │ │CU CAPAC. DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │RII** │ │ │ │ │ │50 ML CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE 500 U │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FEIBA PULB. PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. + 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPAC. DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE 20 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │APĂ PURIFICATĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. PREPARATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ., │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 DISPOZ. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │BAXJECT │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │II HIFLOW │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 55│W62499002 │B02BD03 │COMPLEX DE │FEIBA │PULB+SOLV. │50 U/ml│BAXALTA │AUSTRIA │CUTIE CU 1 FLAC│ PR│ 1│ 2.889,810000│ 3.188,050000│ 0,000000"││ │ │ │ANTIINHIBI-│50 U/ml │PT. SOL. │ │INNOVATIONS │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │TORI AI │ │PERF. │ │GMBH │ │INCOLORĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │COAGULĂ- │ │ │ │ │ │CAPAC. DE 50 ML│ │ │ │ │ ││ │ │ │RII** │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1000 U FEIBA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. + 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC. DE 20 ML│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML APĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PURIFICATĂ PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREPARATE INJ. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 DISPOZ. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │BAXJECT │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │II HIFLOW │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘12. La secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.5 "Boli Neurologice Degenerative/Inflamator-Imune", secţiunea P6.5.1 "Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune", după poziţia 14 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 15, 16 şi 17, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ "15│W53030004 │J06BA02 │IMUNOGLOBU-│PRIVIGEN │SOL. PERF. │100 mg/│CSL BEHRING │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC.│ S│ 1│ 444,540000│ 522,700000│ 0,000000││ │ │ │LINĂ │100 mg/ml │ │ml │GMBH │ │X 25 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │NORMALĂ PT.│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ADM. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │INTRAVASCU-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │LARĂ** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 16│W53030002 │J06BA02 │IMUNOGLOBU-│PRIVIGEN │SOL. PERF. │100 mg/│CSL BEHRING │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC.│ S│ 1│ 1.688,150000│ 1.878,240000│ 0,000000││ │ │ │LINĂ │100 mg/ml │ │ml │GMBH │ │X 100 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │NORMALĂ PT.│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ADM. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │INTRAVASCU-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │LARĂ** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 17│W53030001 │J06BA02 │IMUNOGLOBU-│PRIVIGEN │SOL. PERF. │100 mg/│CSL BEHRING │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC.│ S│ 1│ 859,080000│ 974,550000│ 0,000000"││ │ │ │LINĂ │100 mg/ml │ │ml │GMBH │ │X 50 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │NORMALĂ PT.│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ADM. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │INTRAVASCU-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │LARĂ** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘13. La secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.15 "Sindrom de imunodeficienţă primară", după poziţia 14 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 15, 16 şi 17, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ "15│W53030002 │J06BA02 │IMUNOGLOBU-│PRIVIGEN │SOL. PERF. │100 mg/│CSL BEHRING │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC.│ S│ 1│ 1.688,150000│ 1.878,240000│ 0,000000││ │ │ │LINĂ │100 mg/ml │ │ml │GMBH │ │X 100 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │NORMALĂ PT.│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ADM. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │INTRAVASCU-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │LARĂ** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 16│W53030001 │J06BA02 │IMUNOGLOBU-│PRIVIGEN │SOL. PERF. │100 mg/│CSL BEHRING │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC.│ S│ 1│ 859,080000│ 974,550000│ 0,000000││ │ │ │LINĂ │100 mg/ml │ │ml │GMBH │ │X 50 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │NORMALĂ PT.│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ADM. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │INTRAVASCU-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │LARĂ** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 17│W53030004 │J06BA02 │IMUNOGLOBU-│PRIVIGEN │SOL. PERF. │100 mg/│CSL BEHRING │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC.│ S│ 1│ 444,540000│ 522,700000│ 0,000000"││ │ │ │LINĂ │100 mg/ml │ │ml │GMBH │ │X 25 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │NORMALĂ PT.│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ADM. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │INTRAVASCU-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │LARĂ** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘14. La secţiunea P7 "Programul naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne", poziţia 32 se abrogă.15. La secţiunea P7 "Programul naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne", poziţia 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ "52│W62679001 │V10XA01 │NATRII │THYROTOP- │CAPS. PT UZ │38-7400│CN UNIFARM -│ROMÂNIA │CONTAINER DIN │ PR│ 1│ 2.530,000000│ 2.795,850000│ 0,000000"││ │ │ │IODIDUM │131 38- │TERAPEUTIC │MBq │S.A. │ │PLUMB AMBALAT │ │ │ │ │ ││ │ │ │(131I) │7400 MBq │ │ │ │ │ÎNTR-UN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONTAINER DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │METAL, SIGILAT │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU UN ÎNVELIŞ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DETAŞABIL CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PENTRU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UZ TERAPEUTIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │7400 MBQ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘16. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.1 "Transplant medular", poziţiile 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 145, 148, 150, 151, 152, 160 şi 163 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ "22│W60705002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│MEROPENEM │PULB. PT. │1000 mg│ZENTIVA, K.S│REPUBLICA │CUTIE CU 10 │ PR│ 10│ 26,400000│ 32,229600│ 45,753400││ │ │ │ │ZENTIVA │SOL. INJ. │ │ │CEHĂ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │1000 mg │SAU PERF. │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ CU│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 23│W60703002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│MEROPENEM │PULB. PT. │500 mg │ZENTIVA, K.S│REPUBLICA │CUTIE CU 10 │ PR│ 10│ 15,840000│ 19,338000│ 23,852000││ │ │ │ │ZENTIVA │SOL. INJ. │ │ │CEHĂ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │SAU PERF. │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ CU│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 24│W58974002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│MEROPENEM │PULB. PT. │1000 mg│ANTIBIOTICE │ROMÂNIA │CUTIE CU 10 │ PRF│ 10│ 26,400000│ 32,229600│ 48,415400││ │ │ │ │ATB1000 mg│SOL. INJ./ │ │- S.A. │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 20 ML SAU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 ML CU DOP │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN CAUCIUC, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALUMINIU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISC DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MATERIAL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTIC │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 25│W61143002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│ARCHIFAR │PULB. PT. │1000 mg│MEDOCHEMIE │ROMÂNIA │CUTIE CU 10 │ PR│ 10│ 26,400000│ 32,229600│ 30,949400││ │ │ │ │1000 mg │SOL. INJ./ │ │ROMÂNIA - │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │S.R.L. │ │STICLĂ, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 ML, DOP DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │BROMOBUTILIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ AL CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 26│W56827001 │J01DH02 │MEROPENEMUM│LODITER │PULB. PT. │1000 mg│TERAPIA - │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 FLAC│ PR│ 1│ 26,400000│ 32,229600│ 63,330400││ │ │ │ │1000 mg │SOL. INJ./ │ │S.A. │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │40 ML CONŢINÂND│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 28│W56125002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│MEROPENEM │PULB. PT. │ 1 g│FRESENIUS │ROMÂNIA │CUTIE CU 10 │ S│ 10│ 26,400000│ 32,229600│ 17,857400││ │ │ │ │KABI 1 g │SOL. INJ./ │ │KABI ROMÂNIA│ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │- S.R.L. │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 20 ML CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 30│W61142002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│ARCHIFAR │PULB. PT. │500 mg │MEDOCHEMIE │ROMÂNIA │CUTIE CU 10 │ PR│ 10│ 15,840000│ 19,338000│ 25,206000││ │ │ │ │500 mg │SOL. INJ./ │ │ROMÂNIA - │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │S.R.L. │ │STICLĂ, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML, DOP DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │BROMOBUTILIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSA AL CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT.SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 31│W56826001 │J01DH02 │MEROPENEMUM│LODITER │PULB. PT. │500 mg │TERAPIA - │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 FLAC│ PR│ 1│ 15,840000│ 19,338000│ 31,912000││ │ │ │ │500 mg │SOL. INJ./ │ │ S.A. │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 ML CONŢINÂND│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 32│W58973002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│MEROPENEM │PULB. PT. │500 mg │ANTIBIOTICE │ROMÂNIA │CUTIE CU 10 │ PRF│ 10│ 15,840000│ 19,338000│ 25,208000││ │ │ │ │ATB 500 mg│SOL. INJ./ │ │- S.A. │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 20 ML CU DOP│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN CAUCIUC, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALUMINIU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISC DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MATERIAL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTIC │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 33│W56124002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│MEROPENEM │PULB. PT. │500 mg │FRESENIUS │ROMÂNIA │CUTIE CU 10 │ PR│ 10│ 15,840000│ 19,338000│ 7,824000││ │ │ │ │KABI │SOL. INJ./ │ │KABI ROMÂNIA│ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │PERF. │ │- S.R.L. │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 20 ML CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 145│W58316001 │L01BA01 │METHOTREXA-│METOTREXAT│SOL. INJ. ÎN│10 mg/ │EBEWE PHARMA│AUSTRIA │CUTIE CU 1 │ PR│ 1│ 28,251000│ 35,721000│ 26,159000││ │ │ │TUM │EBEWE │SERINGĂ │ml │GES. M.B.H. │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │10 mg/ml │PREUMPLUTĂ │ │NFG KG │ │PREUMPLUTĂ DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 0,75 ML SOL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. + AC DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UNICĂ FOLOSINŢĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. INJ │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 148│W58316007 │L01BA01 │METHOTREXA-│METOTREXAT│SOL. INJ. ÎN│10 mg/ │EBEWE PHARMA│AUSTRIA │CUTIE CU 1 │ PR│ 1│ 39,084000│ 47,715000│ 31,985000││ │ │ │TUM │EBEWE │SERINGĂ │ml │GES. M.B.H. │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │10 mg/ml │PREUMPLUTĂ │ │NFG KG │ │PREUMPLUTĂ DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 1,5 ML SOL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. + AC DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UNICĂ FOLOSINŢĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. INJE │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 150│W53758006 │L01BA01 │METHOTREXA-│METOJECT │SOL. INJ. ÎN│50 mg/ │MEDAC │GERMANIA │CUTIE X 1 │ P-RF│ 1│ 39,084000│ 47,715000│ 22,305000││ │ │ │TUM │50 mg/ml │SERINGĂ │ml │GESELLSCAFT │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ │ │FUR │ │PREUMPLUTĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │KLINISCHE │ │0,20 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SPEZIALPR─ │ │INJ. PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PARATE │ │CU AC ŞI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMPOANE CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 151│W53758022 │L01BA01 │METHOTREXA-│METOJECT │SOL. INJ. ÎN│50 mg/ │MEDAC │GERMANIA │CUTIE X 1 │ P-RF│ 1│ 39,084000│ 47,715000│ 27,165000││ │ │ │TUM │50 mg/ml │SERINGĂ │ml │GESELLSCAFT │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ │ │FUR │ │PREUMPLUTĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │KLINISCHE │ │0.30 ML SOLUŢIA│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SPEZIALPR─ │ │INJECTABILĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PARATE │ │PREVĂZUTĂ CU AC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI TAMPOANE CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 152│W53758021 │L01BA01 │METHOTREXA-│METOJECT │SOL. INJ. ÎN│50 mg/ │MEDAC │GERMANIA │CUTIE X 1 │ P-RF│ 1│ 65,142000│ 79,524000│ 31,156000││ │ │ │TUM │50 mg/ml │SERINGĂ │ml │GESELLSCAFT │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ │ │FUR │ │PREUMPLUTĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │KLINISCHE │ │0,50 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SPEZIALPR─ │ │INJ. PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PARATE │ │CU AC ŞI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMPOANE CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 160│W52574002 │L01CB01 │ETOPOSIDUM │ETOPOSIDE │CONC. PT. │20 mg/ │TEVA │ROMÂNIA │CUTIE X 1 FLAC.│ S│ 1│ 40,224000│ 52,608000│ 16,682000││ │ │ │ │- TEVA │SOL. PERF. │ml │PHARMACEUTI-│ │X 10 ML CONC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CALS S.R.L. │ │PT. SOL. PERF. │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 163│W60599002 │L01CB01 │ETOPOSIDUM │ETOPOZIDA │CONC. PT. │20 mg/ │FRESENIUS │MAREA │CUTIE CU UN │ PR│ 1│ 40,224000│ 52,608000│ 27,422000"││ │ │ │ │KABI │SOL. PERF. │ml │KABI │BRITANIE │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │20 mg/ml │ │ │ONCOLOGY PLC│ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 ML ÎNCHIS CU│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOP DIN CAUCIUC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │BROMOBUTIL ŞI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DETAŞABILE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL DE CULOARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALBASTRĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 ML CONC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘17. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.1 "Transplant medular", după poziţia 278 se introduc paisprezece noi poziţii, poziţiile 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 şi 292, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│"279│W62533002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│MEROPENEM │PULB. PT. │1 g │AUROBINDO │MALTA │CUTIE CU 10 │ PR │ 10│ 22,000000│ 26,858000│ 0,000000││ │ │ │ │AUROBINDO │SOL. INJ./ │ │PHARMA │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │1 g │PERF. │ │(MALTA) │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │INCOLORĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 ML CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢIN PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 280│W62532002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│MEROPENEM │PULB. PT. │500 mg │AUROBINDO │MALTA │CUTIE CU 10 │ PR │ 10│ 13,200000│ 16,115000│ 0,000000││ │ │ │ │AUROBINDO │SOL. INJ./ │ │PHARMA │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │PERF. │ │(MALTA) │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │INCOLORĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 ML CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢIN PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 281│W62122001 │J02AC03 │VORICONA- │VORICONA- │PULB. PT. │200 mg │FRESENIUS │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 FLAC│ PRF│ 1│ 289,980000│ 354,010000│ 0,000000││ │ │ │ZOLUM** │ZOL │SOL. PERF. │ │KABI │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │FRESENIUS │ │ │ROMÂNIA - │ │TRANSPARENTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │KABI │ │ │S.R.L. │ │TIP I, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │25 ML, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULBERE PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 282│W53030001 │J06BA02 │IMUNOGLOBU-│PRIVIGEN │SOL. PERF. │100 │CSL BEHRING │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC.│ S │ 1│ 859,080000│ 974,550000│ 0,000000││ │ │ │LINĂ │100 mg/ml │ │mg/ml │GMBH │ │X 50 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │NORMALĂ PT.│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ADM. INTRA-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │VASCULARĂ**│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 283│W53030002 │J06BA02 │IMUNOGLOBU-│PRIVIGEN │SOL. PERF. │100 │CSL BEHRING │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC.│ S │ 1│ 1.688,150000│ 1.878,240000│ 0,000000││ │ │ │LINĂ │100 mg/ml │ │mg/ml │GMBH │ │X 100 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │NORMALĂ PT.│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ADM. INTRA-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │VASCULARĂ**│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 284│W53030004 │J06BA02 │IMUNOGLOBU-│PRIVIGEN │SOL. PERF. │100 │CSL BEHRING │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC.│ S │ 1│ 444,540000│ 522,700000│ 0,000000││ │ │ │LINĂ │100 mg/ml │ │mg/ml │GMBH │ │X 25 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │NORMALĂ PT.│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ADM. INTRA-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │VASCULARĂ**│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 285│W62916001 │L01AA03 │MELPHALANUM│MELPHALAN │PULB + SOLV.│50 mg │CN UNIFARM -│ROMÂNIA │FLAC. DIN │ PR │ 1│ 615,870000│ 709,450000│ 0,000000││ │ │ │ │50 mg │PT. SOL. │ │ S.A. │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ │ │ │TRANSPARENTĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 MG PULB. ŞI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOLV. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 286│W62233002 │L01BA01 │METHOTRE- │NAMAXIR │SOL. INJ. ÎN│10 mg │ACTAVIS │ISLANDA │CUTIE CU 4 │ PR │ 4│ 32,570000│ 39,762500│ 0,000000││ │ │ │XATUM │10 mg │SERINGĂ │ │GROUP PTC │ │SERINGI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ │ │EHF. │ │PREUMPLUTE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTE CU AC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. INJECŢIE ŞI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMPON CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL A 0,40 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 287│W62235002 │L01BA01 │METHOTRE- │NAMAXIR │SOL. INJ. ÎN│15 mg │ACTAVIS │ISLANDA │CUTIE CU 4 │ PR │ 4│ 32,570000│ 39,762500│ 0,000000││ │ │ │XATUM │15 mg │SERINGĂ │ │GROUP PTC │ │SERINGI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ │ │EHF. │ │PREUMPLUTE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTE CU AC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. INJECŢIE ŞI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMPON CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL A 0,38 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 288│W62239002 │L01BA01 │METHOTRE- │NAMAXIR │SOL. INJ. ÎN│25 mg │ACTAVIS │ISLANDA │CUTIE CU 4 │ PR │ 4│ 54,285000│ 66,270000│ 0,000000││ │ │ │XATUM │25 mg │SERINGĂ │ │GROUP PTC │ │SERINGI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ │ │EHF. │ │PREUMPLUTE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTE CU AC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. INJECŢIE ŞI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMPON CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL A 0,63 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 289│W62232002 │L01BA01 │METHOTRE- │NAMAXIR │SOL. INJ. ÎN│7,5 mg │ACTAVIS │ISLANDA │CUTIE CU 4 │ PR │ 4│ 23,542500│ 29,767500│ 0,000000││ │ │ │XATUM │7,5 mg │SERINGĂ │ │GROUP PTC │ │SERINGI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ │ │EHF. │ │PREUMPLUTE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTE CU AC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. INJECŢIE ŞI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMPON CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL A 0,30 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 290│W61018003 │L01CB01 │ETOPOSIDUM │ETOPOSID │CONC. PT. │20 │ACCORD │MAREA │CUTIE CU 1 │ PR │ 1│ 33,520000│ 43,840000│ 0,000000││ │ │ │ │ACCORD │SOL. PERF. │mg/ml │HEALTHCARE │BRITANIE │FLACON DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │20 mg/ml │ │ │LIMITED │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │A 10 ML CONC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 291│W62832001 │L04AB01 │ETANERCEP- │BENEPALI │SOL. INJ. ÎN│50 mg │SAMSUNG │MAREA │CUTIE CU 4 │ PR │ 4│ 710,667500│ 784,165000│ 0,000000││ │ │ │TUM** │50 mg │SERINGĂ │ │BIOEPIS UK │BRITANIE │SERINGI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ │ │LIMITED │ │PREUMPLUTE A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CÂTE 50 MG │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 292│W62833001 │L04AB01 │ETANERCEP- │BENEPALI │SOL. INJ. ÎN│50 mg │SAMSUNG │MAREA │CUTIE CU 4 │ PR │ 4│ 710,667500│ 784,165000│ 0,000000"││ │ │ │TUM** │50 mg │STILOU │ │BIOEPIS UK │BRITANIE │STILOURI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │INJECTOR │ │LIMITED │ │INJECTOARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(PEN) │ │ │ │(PEN) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUT │ │ │ │PREUMPLUTE A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CÂTE 50 MG │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘18. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.2 "Transplant de cord", după poziţia 117 se introduce o nouă poziţie, poziţia 118, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│"118│W62122001 │J02AC03 │VORICONA- │VORICONA- │PULB. PT. │200 mg │FRESENIUS │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 │ PRF│ 1│ 289,980000│ 354,010000│ 0,000000"││ │ │ │ZOLUM** │ZOL │SOL. PERF. │ │KABI ROMÂNIA│ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │FRESENIUS │ │ │- S.R.L. │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │KABI │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │ │ │ │ │TIP I, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │25 ML, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULBERE PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘19. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", după poziţia 104 se introduce o nouă poziţie, poziţia 105, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│"105│W62122001 │J02AC03 │VORICONA- │VORICONA- │PULB. PT. │200 mg │FRESENIUS │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 │ PRF│ 1│ 289,980000│ 354,010000│ 0,000000"││ │ │ │ZOLUM** │ZOL │SOL. PERF. │ │KABI ROMÂNIA│ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │FRESENIUS │ │ │- S.R.L. │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │KABI │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │ │ │ │ │TIP I, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │25 ML, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULBERE PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘20. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi şi pancreas", după poziţia 195 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 196, 197, 198 şi 199, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│"196│W62122001 │J02AC03 │VORICONA- │VORICONA- │PULB. PT. │200 mg │FRESENIUS │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 │ PRF│ 1│ 289,980000│ 354,010000│ 0,000000││ │ │ │ZOLUM** │ZOL │SOL. PERF. │ │KABI ROMÂNIA│ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │FRESENIUS │ │ │- S.R.L. │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │KABI │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │ │ │ │ │TIP I, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │25 ML, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULBERE PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 197│W53030001 │J06BA02 │IMUNOGLOBU-│PRIVIGEN │SOL. PERF. │100 │CSL BEHRING │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC.│ S │ 1│ 859,080000│ 974,550000│ 0,000000││ │ │ │LINĂ │100 mg/ml │ │mg/ml │GMBH │ │X 50 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │NORMALĂ PT.│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ADM. INTRA-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │VASCULARĂ**│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 198│W53030002 │J06BA02 │IMUNOGLOBU-│PRIVIGEN │SOL. PERF. │100 │CSL BEHRING │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC.│ S │ 1│ 1.688,150000│ 1.878,240000│ 0,000000││ │ │ │LINĂ │100 mg/ml │ │mg/ml │GMBH │ │X 100 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │NORMALĂ PT.│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ADM. INTRA-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │VASCULARĂ**│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 199│W53030004 │J06BA02 │IMUNOGLOBU-│PRIVIGEN │SOL. PERF. │100 │CSL BEHRING │GERMANIA │CUTIE X 1 FLAC.│ S │ 1│ 444,540000│ 522,700000│ 0,000000"││ │ │ │LINĂ │100 mg/ml │ │mg/ml │GMBH │ │X 25 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │NORMALĂ PT.│ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ADM. INTRA-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │VASCULARĂ**│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘21. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.5 "Transplant celule pancreatice", după poziţia 24 se introduce o nouă poziţie, poziţia 25, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ "25│W62122001 │J02AC03 │VORICONA- │VORICONA- │PULB. PT. │200 mg │FRESENIUS │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 │ PRF│ 1│ 289,980000│ 354,010000│ 0,000000"││ │ │ │ZOLUM** │ZOL │SOL. PERF. │ │KABI ROMÂNIA│ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │FRESENIUS │ │ │- S.R.L. │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │KABI │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │ │ │ │ │TIP I, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │25 ML, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULBERE PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘22. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", după poziţia 152 se introduce o nouă poziţie, poziţia 153, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│"153│W62122001 │J02AC03 │VORICONA- │VORICONA- │PULB. PT. │200 mg │FRESENIUS │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 │ PRF│ 1│ 289,980000│ 354,010000│ 0,000000"││ │ │ │ZOLUM** │ZOL │SOL. PERF. │ │KABI ROMÂNIA│ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │FRESENIUS │ │ │- S.R.L. │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │KABI │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │ │ │ │ │TIP I, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │25 ML, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULBERE PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘23. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi", după poziţia 132 se introduc două noi poziţii, poziţiile 133 şi 134, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│"133│W62122001 │J02AC03 │VORICONA- │VORICONA- │PULB. PT. │200 mg │FRESENIUS │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 │ PRF│ 1│ 289,980000│ 354,010000│ 0,000000││ │ │ │ZOLUM** │ZOL │SOL. PERF. │ │KABI ROMÂNIA│ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │FRESENIUS │ │ │- S.R.L. │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │KABI │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │ │ │ │ │TIP I, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │25 ML, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULBERE PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 134│W62522002 │J05AF05 │LAMIVUDINUM│LAMIVUDINE│COMPR. FILM.│100 mg │TEVA B.V. │OLANDA │CUTIE CU BLIST.│P-RF/│ 30│ 2,243333│ 2,836666│ 0,000000"││ │ │ │ │TEVA │ │ │ │ │PVC/PVDC/AL X │ R │ │ │ │ ││ │ │ │ │100 mg │ │ │ │ │30 COMPR. FILM.│ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘24. La secţiunea P10 "Program naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", poziţiile 15, 16, 18, 21, 23 şi 91 se abrogă.25. La secţiunea P10 "Program naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", poziţia 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ "92│W08985002 │V03AE02 │SEVELAMER**│RENAGEL │COMPR. FILM.│800 mg │GENZYME │OLANDA │CUTIE X 1 FLAC.│ P-RF│ 180│ 2,042200│ 2,480333│ 1,275555"││ │ │ │ │800 mg │ │ │EUROPE BV │ │PEID. X 180 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘26. La secţiunea P10 "Program naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", după poziţia 101 se introduce o nouă poziţie, poziţia 102, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│"102│W62911004 │V03AE02 │SEVELAMER**│CARBONAT │COMPR. FILM.│800 mg │HEATON K.S. │REPUBLICA │CUTIE CU 1 │ PRF│ 180│ 1,701833│ 2,066944│ 0,000000"││ │ │ │ │DE │ │ │ │CEHĂ │FLACON DIN PEID│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │SEVELAMER │ │ │ │ │CU CAPAC DIN PP│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │HEATON │ │ │ │ │PREVĂZUT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │800 mg │ │ │ │ │SISTEM DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECURIZAT │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU COPII ŞI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESICANT CU 180│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘27. La secţiunea P11 "Program naţional de sănătate mintală - Subprogramul tratamentul toxicodependenţelor", poziţiile 7 şi 8 se abrogă.28. La secţiunea P11 "Program naţional de sănătate mintală - Subprogramul tratamentul toxicodependenţelor", după poziţia 8 se introduc două noi poziţii, poziţiile 9 şi 10, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod CIM │ Grupa │ Denumire │ Denumire │ Forma │Concen-│ Firma │ Ţara │ Ambalaj │Pres-│cant│ Preţ cu │ Preţ de │ Contribuţie ││crt.│ │terape- │ generică │comercială│farmaceutică│traţie/│ │ │ │crip-│/am-│ ridicata │ decontare/ │ maximă ││ │ │ utică │ │ │ │ U.T. │ │ │ │ţie │ba- │ maximal de │ U.T. │asigurat/U.T.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │laj │ decontare/ │ │ - farmacii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ U.T. │ │ comunitare │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ "9│W62865001 │N07BC51 │COMBINAŢII │SUBOXONE │COMPR. │2 mg/ │INDIVIOR UK │MAREA │CUTIE X 7 │PS/PR│ 7│ 2,662857│ 3,598571│ 0││ │ │ │(BUPRENOR- │2 mg/0,5mg│SUBLING. │0,5 mg │LIMITED │BRITANIE │COMPR. SUBLING.│ │ │ │ │ ││ │ │ │PHINUM + │ │ │ │ │ │(BLIST. DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │NALAXONE) │ │ │ │ │ │HÂRTIE/AL/NYLON│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │/AL/PVC) │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 10│W62866001 │N07BC51 │COMBINAŢII │SUBOXONE │COMPR. │8 mg/ │INDIVIOR UK │MAREA │CUTIE X 7 │PS/PR│ 7│ 8,054285│ 10,184285│ 0"││ │ │ │(BUPRENOR- │8 mg/2 mg │SUBLING. │2mg │LIMITED │BRITANIE │COMPR. SUBLING.│ │ │ │ │ ││ │ │ │PHINUM + │ │ │ │ │ │(BLIST. DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │NALAXONE) │ │ │ │ │ │HÂRTIE/AL/NYLON│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │/AL/PVC) │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna octombrie 2016.

  p. Ministrul sănătăţii,

  Ioana Ursu,

  secretar de stat

  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

  Gheorghe-Radu Ţibichi
  -----