RECTIFICARE nr. 585 din 10 august 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016    În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 29 august 2016, se fac următoarele rectificări:- în anexa nr. 8 la normele metodologice, la pct. 1 al notei de subsol, în loc de: "Seria atestatului..." se va citi: "Seria certificatului...", iar la pct. 4 al notei de subsol, în loc de: "... cu data până la care este valabil atestatul..." se va citi: "... cu data până la care este valabil certificatul...".----