PROTOCOL ADIŢIONAL din 19 iunie 1995la acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 22 aprilie 1996  Notă

  ──────────

  Conţinut de LEGEA nr. 23 din 10 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 22 aprilie 1996.

  ──────────
  Notă

  ──────────

  *) Traducere

  ──────────
  Statele părţi la prezentul Protocol adiţional la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, denumit în continuare acordul,considerând că pedeapsa cu moartea nu este prevăzută în legislaţia internă a unor părţi la acord,au convenit după cum urmează:  +  Articolul IÎn măsura în care ţine de jurisdicţia sa, în conformitate cu prevederile acordului, nici un stat parte la prezentul protocol adiţional nu va aplica pedeapsa cu moartea în privinţa nici unui membru al unei forţe sau al componentei sale civile, sau a unui membru de familie al acestuia, din orice stat parte la prezentul protocol adiţional.  +  Articolul II1. Acest protocol va fi deschis pentru semnare de către orice semnatar al acordului.2. Prezentul protocol va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Guvernul Statelor Unite ale Americii, care va notifica tuturor statelor semnatare despre depunerea fiecărui instrument.3. Prezentul protocol va intra în vigoare la 30 de zile după data depunerii instrumentelor de ratificare, de acceptare sau de aprobare de către trei state semnatare, dintre care cel puţin unul este parte la NATO-SOFA şi unul este un stat care a acceptat invitaţia la Parteneriatul pentru Pace şi a semnat documentul-cadru al Parteneriatului pentru Pace.4. Prezentul protocol va intra în vigoare, în privinţa fiecărui stat semnatar, la data depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aprobare la Guvernul Statelor Unite ale Americii.Încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995, în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind în mod egal autentice, într-un singur exemplar original, care va fi depozitat în arhivele Guvernului Statelor Unite ale Americii. Guvernul Statelor Unite ale Americii va transmite copii certificate de pe acord tuturor statelor semnatare.-------