ORDIN nr. 982 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 982 din 31 august 2016
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 685 din 31 august 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 1 septembrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 3.297 din 31 august 2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.557 din 31 august 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţiile 27, 51 şi 235 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌───┬─────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬─────────────┬────────┬───────────────┬────┬──┬─────────┬─────────┬──────────┐│"27│W55354004│J01CR02│AMOXICILLINUM+│AUGMENTIN SR │COMPR. ELIB.│1000 mg/│BEECHAM GROUP│MAREA │CUTIE CU BLIST.│P-RF│28│ 1,256071│ 1,642857│ 0,000000││ │ │ │ACIDUM │1000 mg/62,5 mg│PREL. │62,5 mg │PLC │BRITANIE│AL/PVC-AL-PP X │ │ │ │ │ ││ │ │ │CLAVULANICUM │ │ │ │ │ │28 COMPR. ELIB.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREL. │ │ │ │ │ │├───┴─────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴─────────────┴────────┴───────────────┴────┴──┴─────────┴─────────┴──────────┤│........................................................................................................................................................│├───┬─────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬─────────────┬────────┬───────────────┬────┬──┬─────────┬─────────┬──────────┤│51 │W55342003│J01CR02│AMOXICILLINUM+│AUGMENTIN (R) │PULB. PT. │600 mg/ │SMITHKLINE │MAREA │CUTIE CU 1 │P-RF│ 1│27,200000│35,580000│ 0,000000││ │ │ │ACIDUM │ES │SUSP. ORALĂ │42,9 mg/│BEECHAM LTD. │BRITANIE│FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │CLAVULANICUM │ │ │5 ml │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRANSPARENTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND PULB.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU 100 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SUSPENSIE ŞI O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │LINGURIŢĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOZATOARE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │POLISTIREN, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MARCAT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │GRADAŢII PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MĂSURAREA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │VOLUMELOR │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │2,5 ML ŞI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │5,0 ML │ │ │ │ │ │├───┴─────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴─────────────┴────────┴───────────────┴────┴──┴─────────┴─────────┴──────────┤│........................................................................................................................................................│├───┬─────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬─────────────┬────────┬───────────────┬────┬──┬─────────┬─────────┬──────────┤│235│W57938004│J01MA14│MOXIFLOXACINUM│AVELOX(r) │SOL. PERF. │400 mg/ │BAYER PHARMA │GERMANIA│CUTIE X 5 │ S │ 5│68,412000│83,517600│17,564400"││ │ │ │ │400 mg/250 ml │ │250 ml │AG │ │FLACOANE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ X 250 ML│ │ │ │ │ │└───┴─────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴─────────────┴────────┴───────────────┴────┴──┴─────────┴─────────┴──────────┘2. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţiile 397, 398, 399, 400 şi 401 se abrogă.3. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", după poziţia 435 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 436, 437, 438 şi 439, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬─────────────┬────────┬───────────────┬──────┬──┬──────────┬──────────┬──────────┐│"436│W62717001│J01MA14│MOXIFLOXACINUM│MOFLAXA │SOL. PERF. │400 mg/ │KRKA, D.D., │SLOVENIA│CUTIE CU 1 │ PR │ 1│ 58,050000│ 73,400000│ 0,000000││ │ │ │ │400 mg/250 ml │ │250 ml │NOVO MESTO │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │A 250 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼──────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤│437 │W62717002│J01MA14│MOXIFLOXACINUM│MOFLAXA │SOL. PERF. │400 mg/ │KRKA, D.D., │SLOVENIA│CUTIE CU 5 │ PR │ 5│ 57,010000│ 69,598000│ 0,000000││ │ │ │ │400 mg/250 ml │ │250 ml │NOVO MESTO │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │A CÂTE 250 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼──────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤│438 │W62396001│J02AC03│VORICONAZOLUM │VFEND 200 mg │PULB.+SOLV. │200 mg │PFIZER │MAREA │1 FLACON DIN │ PRF │ 1│347,976000│424,812000│ 87,778000││ │ │ │**) │ │PT. SOL. │ │LIMITED │BRITANIE│STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │TRANSPARENTĂ, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 30 ML + 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PUNGĂ DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERFUZIE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │POLIPROPILENĂ A│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML + 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML + 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADAPTOR PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼──────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤│439 │W14088001│J05AE08│ATAZANAVIRUM │REYATAZ 200 mg │CAPS. │200 mg │BRISTOL-MYERS│MAREA │CUTIE X 1 FLAC.│P-RF/R│60│ 26,055666│ 29,036500│ 0,000000"││ │ │ │ │ │ │ │SQUIBB │BRITANIE│PEID CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SISTEM DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECURIZAT PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COPII, DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │POLIPROPILENĂ X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 CAPS. │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴─────────────┴────────┴───────────────┴──────┴──┴──────────┴──────────┴──────────┘4. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera B) "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", poziţia 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 7*┌───┬─────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬─────────────┬────────┬───────────────┬────┬──┬─────────┬─────────┬──────────┐│"81│W57938004│J01MA14│MOXIFLOXACINUM│AVELOX(r) │SOL. PERF. │400 mg/ │BAYER PHARMA │GERMANIA│CUTIE X 5 │ S │ 5│68,412000│83,517600│17,564400"││ │ │ │ │400 mg/250 ml │ │250 ml │AG │ │FLACOANE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ X 250 ML│ │ │ │ │ │└───┴─────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴─────────────┴────────┴───────────────┴────┴──┴─────────┴─────────┴──────────┘5. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera B) "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", după poziţia 96 se introduc două noi poziţii, poziţiile 97 şi 98, cu următorul cuprins:*Font 7*┌───┬─────────┬───────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬─────────────┬────────┬───────────────┬────┬──┬─────────┬─────────┬──────────┐│"97│W62717001│J01MA14│MOXIFLOXACINUM│MOFLAXA │SOL. PERF. │400 mg/ │KRKA, D.D., │SLOVENIA│CUTIE CU 1 │ PR │ 1│58,050000│73,400000│ 0,000000││ │ │ │ │400 mg/250 ml │ │250 ml │NOVO MESTO │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │A 250 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼───────────────┼────┼──┼─────────┼─────────┼──────────┤│98 │W62717002│J01MA14│MOXIFLOXACINUM│MOFLAXA │SOL. PERF. │400 mg/ │KRKA, D.D., │SLOVENIA│CUTIE CU 5 │ PR │ 5│57,010000│69,598000│ 0,000000"││ │ │ │ │400 mg/250 ml │ │250 ml │NOVO MESTO │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │A CÂTE 250 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │└───┴─────────┴───────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴─────────────┴────────┴───────────────┴────┴──┴─────────┴─────────┴──────────┘6. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţiile 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 şi 304 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────────────┬──────┬───┬──────────┬──────────┬───────────┐│"285│W59881004│L01XE01│IMATINIBUM****)│EGITINID 100 mg│CAPS. │100 mg │EGIS │UNGARIA │CUTIE CU BLIST.│ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 44,348484││ │ │ │ │ │ │ │PHARMACEUTICALS│ │PA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │P.L.C. │ │120 CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│286 │W06844004│L01XE01│IMATINIBUM****)│GLIVEC 100 mg │CAPS. │100 mg │NOVARTIS │MAREA │CUTIE X 120 │ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 70,863151││ │ │ │ │ │ │ │EUROPHARM LTD. │BRITANIE │CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│287 │W59827004│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB │CAPS. │100 mg │ACTAVIS GROUP │ISLANDA │CUTIE CU │ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 22,765567││ │ │ │ │ACTAVIS 100 mg │ │ │PTC EHF. │ │BLISTER DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL/PVC/ACLAR X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │120 CAPSULE │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│288 │W59679004│L01XE01│IMATINIBUM****)│NIBIX 100 mg │CAPS. │100 mg │TERAPIA S.A. │ROMANIA │CUTIE CU BLIST.│ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 44,348484││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PA-AL-PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │120 CAPS. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│289 │W61684004│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB │COMPR. FILM.│100 mg │FRESENIUS KABI │GERMANIA │CUTIE CU BLIST.│ PR │ 60│ 4,491799│ 5,483599│ 41,263901││ │ │ │ │FRESENIUS KABI │ │ │DEUTSCHLAND │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │100 mg │ │ │GMBH │ │AL X 60 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│290 │W59486006│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMAKREBIN │COMPR. FILM.│100 mg │ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST.│ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 37,104401││ │ │ │ │100 mg │ │ │S.A.R.L. │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 120 COMPR.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│291 │W59500004│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB │COMPR. FILM.│100 mg │ZENTIVA, K.S. │REPUBLICA│CUTIE CU 12 │ PR │120│ 4,491750│ 5,483583│ 0,000000││ │ │ │ │ZENTIVA 100 mg │ │ │ │CEHĂ │BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 10 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│292 │W59589001│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB TEVA │COMPR. FILM.│100 mg │TEVA PHARMA │OLANDA │CUTIE CU BLIST.│ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 42,704901││ │ │ │ │100 mg │ │ │B.V. │ │OPA/AL/PVC/AL A│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CÂTE 120 X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 COMPRIMAT │ │ │ │ │ │├────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────────────┴──────┴───┴──────────┴──────────┴───────────┤│...................................................................................................................................................................│├────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────────────┬──────┬───┬──────────┬──────────┬───────────┤│294 │W59541007│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB │COMPR. FILM.│100 mg │GLENMARK │REPUBLICA│CUTIE CU BLIST.│ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 44,348484││ │ │ │ │GLENMARK 100 mg│ │ │PHARMACEUTICALS│CEHĂ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.O. │ │AL X 120 COMPR.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│295 │W61215006│L01XE01│IMATINIBUM****)│NEOXELL 100 mg │COMPR. FILM.│100 mg │NEOLA PHARMA │ROMÂNIA │CUTIE CU BLIST.│ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 44,348484││ │ │ │ │ │ │ │SRL │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 120 COMPR.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│296 │W59852005│L01XE01│IMATINIBUM****)│MEAXIN 100 mg │COMPR. FILM.│100 mg │KRKA, D.D., │SLOVENIA │CUTIE CU BLIST.│ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 28,416401││ │ │ │ │ │ │ │NOVO MESTO │ │PVC-PVDC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │120 COMPR. FILM│ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│297 │W59852011│L01XE01│IMATINIBUM****)│MEAXIN 100 mg │COMPR. FILM.│100 mg │KRKA, D.D., │SLOVENIA │CUTIE CU BLIST.│ PR │120│ 4,491799│ 5,483599│ 28,416401││ │ │ │ │ │ │ │NOVO MESTO │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 120 COMPR.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│298 │W59590001│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB TEVA │COMPR. FILM.│400 mg │TEVA PHARMA │OLANDA │CUTIE CU BLIST.│ PR │ 30│ 34,800000│ 39,457999│ 160,447001││ │ │ │ │400 mg │ │ │B.V. │ │OPA/AL/PVC/AL A│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CATE 30 X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 COMPRIMAT │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│299 │W59501001│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB │COMPR. FILM.│400 mg │ZENTIVA, K.S. │REPUBLICA│CUTIE CU 3 │ PR │ 30│ 34,800000│ 39,457666│ 0,000000││ │ │ │ │ZENTIVA 400 mg │ │ │ │CEHĂ │BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 10 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│300 │W61686003│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB │COMPR. FILM.│400 mg │FRESENIUS KABI │GERMANIA │CUTIE CU BLIST.│ PR │ 30│ 34,800000│ 39,457999│ 152,896334││ │ │ │ │FRESENIUS KABI │ │ │DEUTSCHLAND │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │400 mg │ │ │GMBH │ │AL X 30 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│301 │W59853006│L01XE01│IMATINIBUM****)│MEAXIN 400 mg │COMPR. FILM.│400 mg │KRKA, D.D., │SLOVENIA │CUTIE CU BLIST.│ PR │ 30│ 34,800000│ 39,457999│ 113,596334││ │ │ │ │ │ │ │NOVO MESTO │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 30 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│302 │W59487003│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMAKREBIN │COMPR. FILM.│400 mg │ALVOGEN IPCO │LUXEMBURG│CUTIE CU BLIST.│ PR │ 30│ 34,800000│ 39,457999│ 130,894001││ │ │ │ │400 mg │ │ │S.AR.L. │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 30 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│303 │W61216006│L01XE01│IMATINIBUM****)│NEOXELL 400 mg │COMPR. FILM.│400 mg │NEOLA PHARMA │ROMÂNIA │CUTIE X │ PR │ 30│ 34,800000│ 39,457999│ 160,447001││ │ │ │ │ │ │ │SRL │ │BLISTERE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL X 30 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│304 │W59542002│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB │COMPR. FILM.│400 mg │GLENMARK │REPUBLICA│CUTIE CU BLIST.│ PR │ 30│ 34,800000│ 39,457999│160,447001"││ │ │ │ │GLENMARK 400 mg│ │ │PHARMACEUTICALS│CEHĂ │PVC-PE-PVDC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.O. │ │AL X 30 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────────────┴──────┴───┴──────────┴──────────┴───────────┘7. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţiile 293, 338 şi 364 se abrogă.8. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", după poziţia 510 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 511, 512, 513, 514 şi 515, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────────────┬──────┬───┬──────────┬──────────┬───────────┐│"511│W58810001│L01BC02│FLUOROURACILUM │EFUDIX │CREMĂ │50 mg/g │MEDA PHARMA │GERMANIA │CUTIE X 1 TUB X│ PR │ 1│ 60,340000│ 76,300000│ 0,000000││ │ │ │ │ │ │ │GMBH CO KG │ │20 G CREMA │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│512 │W55804003│L01XA03│OXALIPLATINUM │OXALIPLATIN │CONC. PT. │5 mg/ml │ACCORD │MAREA │CUTIE CU 1 │ PR │ 1│148,992000│181,896000│ 1,404000││ │ │ │ │ACCORD 5 mg/ml │SOL. PERF. │ │HEALTHCARE │BRITANIE │FLACON DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │A 40 ML CONC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. X 200 MG │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │OXALIPLATINA │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│513 │W61800001│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB ACCORD│COMPR. FILM.│100 mg │ACCORD │MAREA │BLIST. PVC/ │ PR │ 60│ 3,743166│ 4,569666│ 0,000000││ │ │ │ │100 mg │ │ │HEALTHCARE │BRITANIE │PVDC/AL X 60 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│514 │W61801001│L01XE01│IMATINIBUM****)│IMATINIB ACCORD│COMPR. FILM.│400 mg │ACCORD │MAREA │BLIST. PVC/ │ PR │ 30│ 29,000000│ 32,881666│ 0,000000││ │ │ │ │400 mg │ │ │HEALTHCARE │BRITANIE │PVDC/AL X 30 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│515 │W52218002│V03AF03│CALCII FOLINAS │FOLCASIN │SOL. INJ./ │10 mg/ml│ACTAVIS S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 FLAC│S/P-RF│ 1│ 21,168000│ 26,764800│ 12,375200"││ │ │ │ │10 mg/ml │PERF. │ │ │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │BRUNĂ X 10 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ./PERF.│ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────────────┴──────┴───┴──────────┴──────────┴───────────┘9. La secţiunea P5 "Programul Naţional de Diabet Zaharat", după poziţia 135 se introduc două noi poziţii, poziţiile 136 şi 137, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────────────┬──────┬───┬──────────┬──────────┬───────────┐│"136│W59674016│A10BB09│GLICLAZIDUM │GLYCLADA 60 mg │COMPR. CU │60 mg │KRKA, D.D., │SLOVENIA │CUTIE CU BLIST.│ PRF │ 60│ 0,334500│ 0,452000│ 0,000000││ │ │ │ │ │ELIB. MODIF.│ │NOVO MESTO │ │PVC-PVDC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELIB. MODIF. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┤│137 │W62709004│A10BB09│GLICLAZIDUM │GLYCLADA 90 mg │COMPR. CU │90 mg │KRKA, D.D., │SLOVENIA │CUTIE CU BLIST.│ PRF │ 60│ 0,523666│ 0,685000│ 0,000000"││ │ │ │ │ │ELIB. MODIF.│ │NOVO MESTO │ │OPA-AL-PVC/AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELIB. MODIF. │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────────────┴──────┴───┴──────────┴──────────┴───────────┘10. La secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.1 "Hemofilie şi Talasemie", după poziţia 48 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 49, 50, 51, 52 şi 53, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────────────┬──────┬───┬────────────┬────────────┬───────────┐│"49 │W62498001│B02BD03│COMPLEX DE │FEIBA 25 U/ml │PULB. + SOLV│25 U/ml │BAXALTA │AUSTRIA │CUTIE CU 1 FLAC│ PR │ 1│1.459,220000│1.628,700000│ 0,000000││ │ │ │ANTIINHIBITORI │PT. SOL. PERF. │ │ │INNOVATIONS │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │AI │ │ │ │GMBH │ │INCOLORĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │COAGULĂRII**) │ │ │ │ │ │CAPAC. DE 50 ML│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │500 U FEIBA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. + 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC. DE 20 ML│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML APĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PURIFICATĂ PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREPARATE INJ. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┤│50 │W62499001│B02BD03│COMPLEX DE │FEIBA 50 U/ml │PULB. + SOLV│50 U/ml │BAXALTA │AUSTRIA │CUTIE CU 1 FLAC│ PR │ 1│2.889,810000│3.188,050000│ 0,000000││ │ │ │ANTIINHIBITORI │ │PT. SOL. │ │INNOVATIONS │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │AI │ │PERF. │ │GMBH │ │INCOLORĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │COAGULĂRII**) │ │ │ │ │ │CAPAC. DE 50 ML│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1000 U FEIBA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. + 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC. DE 20 ML│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML APĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PURIFICATĂ PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREPARATE INJ. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┤│51 │W62888001│B02BD06│FACTOR VIII DE │IMMUNATE │PULB. + SOLV│1000 UI/│BAXALTA │AUSTRIA │CUTIE CU 1 FLAC│ PR │ 1│1.263,180000│1.415,020000│ 0,000000││ │ │ │COAGULARE ŞI │1000 UI FVIII/ │PT. SOL. INJ│750 UI │INNOVATIONS │ │MONODOZĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │FACTOR VON │750 UI FVW │ │ │GMBH │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │WILLEBRAND**) │ │ │ │ │ │INJ. + 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MONODOZĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOLV. + 1 SET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE TRANSFER/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILTRU + │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SERINGĂ DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UNICĂ FOLOSINŢĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(10 ML) + 1 AC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE UNICĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLOSINŢĂ + │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SET DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERFUZIE │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┤│52 │W62886001│B02BD06│FACTOR VIII DE │IMMUNATE 250 UI│PULB. + SOLV│250 UI/ │BAXALTA │AUSTRIA │CUTIE CU 1 FLAC│ PR │ 1│ 310,560000│ 376,660000│ 0,000000││ │ │ │COAGULARE ŞI │FVIII/190 UI │PT. SOL. INJ│190 UI │INNOVATIONS │ │MONODOZĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │FACTOR VON │FVW │ │ │GMBH │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │WILLEBRAND**) │ │ │ │ │ │INJ. + 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MONODOZĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOLV. + 1 SET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE TRANSFER/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILTRU + 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UNICĂ FOLOSINŢĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(5 ML) + 1 AC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE UNICĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLOSINŢĂ + 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SET DE PERFUZIE│ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────────────┼──────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┤│53 │W62887001│B02BD06│FACTOR VIII DE │IMMUNATE 500 UI│PULB. + SOLV│500 UI/ │BAXALTA │AUSTRIA │CUTIE CU 1 FLAC│ PR │ 1│ 589,060000│ 680,230000│ 0,000000"││ │ │ │COAGULARE ŞI │FVIII/375 UI │PT. SOL. INJ│375 UI │INNOVATIONS │ │MONODOZĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │FACTOR VON │FVW │ │ │GMBH │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │WILLEBRAND**) │ │ │ │ │ │INJ. + 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MONODOZĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOLV. + 1 SET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE TRANSFER/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILTRU + │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SERINGĂ DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UNICĂ FOLOSINŢĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(5 ML) + 1 AC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE UNICĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLOSINŢĂ + │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SET DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERFUZIE │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────────────┴──────┴───┴────────────┴────────────┴───────────┘11. La secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.5 "Boli neurologice degenerative/inflamator-imune", secţiunea P6.5.1 "Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune", poziţiile 2, 3, 4, 5 şi 6 se abrogă.12. La secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.15 "Sindrom de imuno-deficienţă primară", poziţiile 2, 3, 4, 5 şi 6 se abrogă.13. La secţiunea P7 "Programul naţional de boli endocrine, tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne", după poziţia 52 se introduc treizeci şi şapte de noi poziţii, poziţiile 53-89, cu următorul cuprins:*Font 7*┌───┬──────────┬────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────────────────┬───┬───┬────────────┬────────────┬─────────────┐│"53│W62746002 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │ 536,090000│ 622,490000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 1.85 GBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 54│W62746001 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │ 517,790000│ 602,540000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 1.11 GBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 55│W62746003 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │ 319,240000│ 386,120000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 111 MBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 56│W62746004 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │ 235,180000│ 287,110000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 185 MBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 57│W62746005 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │ 801,820000│ 912,130000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 2.59 GBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 58│W62746006 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │ 338,740000│ 407,380000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 259 MBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 59│W62746007 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │1.011,770000│1.140,980000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 3.7 GBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 60│W62746008 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │ 257,100000│ 313,870000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 370 MBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 61│W62746009 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │ 217,770000│ 265,850000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 37 MBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 62│W62746010 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │THERACAP 131 │CAPS. │37 MBq- │ GE │ MAREA │CONTAINER DIN PLUMB X│ S │ 1 │ 319,240000│ 386,120000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │ │5,55 GBq │HEALTHCARE │BRITANIE│1 CAPSULĂ 74 MBQ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 63│W58677011 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT- │CAPS. PT. UZ │37- │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │4.792,990000│5.262,520000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │131 CAPSULE │TERAPEUTIC │7400 MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ŞI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │125 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 64│W58677012 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT- │CAPS. PT. UZ │37- │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │5.213,990000│5.721,410000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │131 CAPSULE │TERAPEUTIC │7400 MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ŞI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │150 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 65│W58677013 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT. UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │5.633,990000│6.179,210000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ŞI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │175 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 66│W58677014 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT. UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │3.036,000000│3.355,020000│ 3.434,590000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ŞI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │200 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 67│W58677010 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT. UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │1.214,124000│1.369,176000│ 3.588,144000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ŞI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 68│W58677009 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT. UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │4.022,990000│4.423,220000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ŞI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │80 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 69│W58677001 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT. UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │ 282,216000│ 344,532000│ 1.558,608000││ │ │ │(131I) │CAPSULE T │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ŞI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 70│W58677007 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT. UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │ 643,308000│ 746,988000│ 2.683,242000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ŞI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 71│W58677006 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT. UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │ 621,348000│ 723,048000│ 2.249,382000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ŞI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 72│W58677005 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT. UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │2.552,000000│2.819,830000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ŞI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │25 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 73│W58677004 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │2.412,000000│2.667,230000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ŞI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 74│W58677003 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │2.131,000000│2.360,940000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ŞI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 75│W58677002 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │ 308,520000│ 376,644000│ 1.831,696000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ŞI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 76│W58677008 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │CAPS. PT UZ │37-7400 │MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │3.812,990000│4.194,320000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │CAPSULE │TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CE CONŢINE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │1 TUB DIN PP ŞI CAPAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PE CU 1 APLICATOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PLASTIC CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT. UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC INTRODUS │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNTR-O CUTIE METALICĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │75 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 77│W58679013 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │3.036,000000│3.355,020000│ 5.343,180000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 10 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │200 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 78│W58679012 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │6.256,788000│6.865,692000│ 382,808000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 10 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │150 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 79│W58679011 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │1.214,124000│1.369,176000│ 4.733,734000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 10 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 80│W58679010 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │4.575,588000│5.033,184000│ 76,736000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 10 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │75 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 81│W58679009 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │4.442,990000│4.881,020000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 10 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 82│W58679008 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │ 643,308000│ 746,988000│ 3.447,332000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 10 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 83│W58679007 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │ 621,348000│ 723,048000│ 2.707,182000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 10 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 84│W58679006 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │2.972,000000│3.277,630000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 10 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │25 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 85│W58679005 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │2.482,000000│2.743,530000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 5 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 86│W58679004 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │ 308,520000│ 376,644000│ 2.137,986000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 5 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 87│W58679003 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │ 282,216000│ 344,532000│ 1.863,808000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 5 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 88│W58679002 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │2.762,000000│3.048,730000│ 0,000000││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 10 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 MCI │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───┼───┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 89│W58679001 │V10XA01 │NATRII IODIDUM │MONIYOT-131 │SOL. ORALA PT.│14,8-3700│MONROL │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 CONTAINER │ PR│ 1 │ 383,088000│ 463,344000│1.439,796000"││ │ │ │(131I) │ │UZ TERAPEUTIC │MBq │EUROPE │ │DIN PLUMB CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │A 5 ML SOL. ORALĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 MCI │ │ │ │ │ │└───┴──────────┴────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────────────────┴───┴───┴────────────┴────────────┴─────────────┘14. La secţiunea P9 "Program Naţional de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celule de Origine Umană" subprogramul P9.1 "Transplant medular", poziţiile 123, 124, 125, 126 şi 127 se abrogă.15. La secţiunea P9 "Program Naţional de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celule de Origine Umană" subprogramul P9.1 "Transplant medular", după poziţia 277 se introduce o nouă poziţie, poziţia 278, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┐│"278│W62396001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND │PULB. + │200 mg │PFIZER LIMITED │ MAREA │1 FLACON DIN STICLĂ │ PRF │ 1 │ 347,976000│ 424,812000│87,778000"││ │ │ │ │200 mg │SOLV. PT. │ │ │BRITANIE │TRANSPARENTĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF.│ │ │ │CAPACITATEA DE 30 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 PUNGĂ DE PERFUZIE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML + 1 SERINGĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML + 1 ADAPTOR PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┘16. La secţiunea P9 "Program Naţional de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celule de Origine Umană" subprogramul P9.2 "Transplant de cord", după poziţia 116 se introduce o nouă poziţie, poziţia 117, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┐│"117│W62396001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND │PULB. + │200 mg │PFIZER LIMITED │ MAREA │1 FLACON DIN STICLĂ │ PRF │ 1 │ 347,976000│ 424,812000│87,778000"││ │ │ │ │200 mg │SOLV. PT. │ │ │BRITANIE │TRANSPARENTĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF.│ │ │ │CAPACITATEA DE 30 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 PUNGĂ DE PERFUZIE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML + 1 SERINGĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML + 1 ADAPTOR PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┘17. La secţiunea P9 "Program Naţional de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celule de Origine Umană" subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", după poziţia 99 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 100, 101, 102, 103 şi 104, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│"100│W13613002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 2000 ui│SOL. INJ.│2000 ui │LAB. AVENTIS │FRANŢA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 5,083000│ 6,427000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,2 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0,2 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,2 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 101│W13612002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 4000 ui│SOL. INJ.│4000 ui │LAB. AVENTIS │FRANŢA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 9,222000│ 11,660000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,4 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0.4 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,4 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 102│W13611002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 6000 ui│SOL. INJ.│6000 ui │LAB. AVENTIS │FRANŢA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 12,277000│ 14,988000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,6 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0,6 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,6 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 103│W13610002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 8000 ui│SOL. INJ.│8000UI │LABORATOIRE │FRANŢA │CUTIE CU 6 SERINGI │PR/PRF │ 6│ 15,641666│ 19,778333│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,8 ml │ │anti-Xa/│AVENTIS │ │PREUMPLUTE (DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,8 ml │ │ │STICLĂ INCOLORĂ DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET ŞI PISTON │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 0,8 ML SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 104│W62396001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │PULB. + │200 mg │PFIZER LIMITED │MAREA │1 FLACON DIN STICLĂ │PRF │ 1│347,976000│424,812000│87,778000"││ │ │ │ │ │SOLV. PT.│ │ │BRITANIE │TRANSPARENTĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │CAPACITATEA DE 30 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │+ 1 PUNGĂ DE PERFUZIE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │A 50 ML + 1 SERINGĂ A│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML + 1 ADAPTOR PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘18. La secţiunea P9 "Program Naţional de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celule de Origine Umană" subprogramul P9.4 "Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas", poziţiile 116, 117, 118, 119 şi 120 se abrogă.19. La secţiunea P9 "Program Naţional de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celule de Origine Umanăa" subprogramul P9.4 "Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas", după poziţia 190 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 191, 192, 193, 194 şi 195, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│"191│W13613002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 2000 ui│SOL. INJ.│2000 ui │LAB. AVENTIS │FRANŢA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 5,083000│ 6,427000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,2 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0,2 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,2 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 192│W13612002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 4000 ui│SOL. INJ.│4000 ui │LAB. AVENTIS │FRANŢA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 9,222000│ 11,660000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,4 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0.4 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,4 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 193│W13611002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 6000 ui│SOL. INJ.│6000 ui │LAB. AVENTIS │FRANŢA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 12,277000│ 14,988000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,6 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0,6 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,6 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 194│W13610002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 8000 ui│SOL. INJ.│8000 UI │LABORATOIRE │FRANŢA │CUTIE CU 6 SERINGI │PR/PRF │ 6│ 15,641666│ 19,778333│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,8 ml │ │anti-Xa/│AVENTIS │ │PREUMPLUTE (DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,8 ml │ │ │STICLĂ INCOLORĂ DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET ŞI PISTON │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 0,8 ML SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 195│W62396001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │PULB. + │200 mg │PFIZER LIMITED │MAREA │1 FLACON DIN STICLĂ │PRF │ 1│347,976000│424,812000│87,778000"││ │ │ │ │ │SOLV. PT.│ │ │BRITANIE │TRANSPARENTĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │CAPACITATEA DE 30 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │+ 1 PUNGĂ DE PERFUZIE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML + 1 SERINGĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML + 1 ADAPTOR PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘20. La secţiunea P9 "Program Naţional de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celule de Origine Umană" subprogramul P9.5 "Transplant de celule pancreatice", după poziţia 23 se introduce o nouă poziţie, poziţia 24, cu următorul cuprins:*Font 7*┌───┬──────────┬────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────────────────┬───┬───┬────────────┬────────────┬──────────┐│"24│W62396001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │PULB. + SOLV. │200 mg │PFIZER │MAREA │1 FLACON DIN STICLĂ │PRF│ 1│ 347,976000│ 424,812000│87,778000"││ │ │ │ │ │PT. SOL. PERF.│ │LIMITED │BRITANIE│TRANSPARENTĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE 30 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 PUNGĂ DE PERFUZIE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML + 1 SERINGĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML + 1 ADAPTOR PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON │ │ │ │ │ │└───┴──────────┴────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────────────────┴───┴───┴────────────┴────────────┴──────────┘21. La secţiunea P9 "Program naţional de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celule de Origine Umană" subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", după poziţia 147 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 148, 149, 150, 151 şi 152, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│"148│W13613002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 2000 ui│SOL. INJ.│2000 ui │LAB. AVENTIS │FRANŢA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 5,083000│ 6,427000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,2 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0,2 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,2 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 149│W13612002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 4000 ui│SOL. INJ.│4000 ui │LAB. AVENTIS │FRANŢA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 9,222000│ 11,660000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,4 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0.4 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,4 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 150│W13611002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 6000 ui│SOL. INJ.│6000 ui │LAB. AVENTIS │FRANŢA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 12,277000│ 14,988000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,6 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0,6 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,6 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 151│W13610002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM │CLEXANE 8000 ui│SOL. INJ.│8000 UI │LABORATOIRE │FRANŢA │CUTIE CU 6 SERINGI │PR/PRF │ 6│ 15,641666│ 19,778333│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,8 ml │ │anti-Xa/│AVENTIS │ │PREUMPLUTE (DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,8 ml │ │ │STICLĂ INCOLORĂ DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET ŞI PISTON │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 0,8 ML SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 152│W62396001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │PULB. + │200 mg │PFIZER LIMITED │MAREA │1 FLACON DIN STICLĂ │PRF │ 1│347,976000│424,812000│87,778000"││ │ │ │ │ │SOLV. PT.│ │ │BRITANIE │TRANSPARENTĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │CAPACITATEA DE 30 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │+ 1 PUNGĂ DE PERFUZIE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML + 1 SERINGĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML + 1 ADAPTOR PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘22. La secţiunea P9 "Program Naţional de Transplant de Organe, Ţesuturi şi Celule de Origine Umană" subprogramul P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi", după poziţia 131 se introduce o nouă poziţie, poziţia 132, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│"132│W62396001 │J02AC03 │VORICONAZOLUM** │VFEND 200 mg │PULB. + │200 mg │PFIZER LIMITED │MAREA │1 FLACON DIN STICLĂ │PRF │ 1│347,976000│424,812000│87,778000"││ │ │ │ │ │SOLV. PT.│ │ │BRITANIE │TRANSPARENTĂ, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │CAPACITATEA DE 30 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │+ 1 PUNGĂ DE PERFUZIE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │50 ML + 1 SERINGĂ A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML + 1 ADAPTOR PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLACON │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘23. La secţiunea P10 " Program naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", după poziţia 96 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 97, 98, 99, 100 şi 101, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ "97│W62869002 │B01AB01 │HEPARINUM** │HEPARINA │SOL. INJ.│5000 UI/│MESFARMA - │ROMÂNIA │CUTIE CU 10 FIOLE DIN│PR │ 10│ 10,891000│ 13,296000│ 0,000000││ │ │ │ │POLISANO │ │ml │S.R.L. │ │STICLĂ INCOLORĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │5000 UI/ml │ │ │ │ │5 ML SOLUŢIE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJECTABILĂ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 98│W13613002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM** │CLEXANE 2000 ui│SOL. INJ.│2000 ui │LAB. AVENTIS │FRANŢA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 5,083000│ 6,427000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,2 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0,2 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,2 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 99│W13612002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM** │CLEXANE 4000 ui│SOL. INJ.│4000 ui │LAB. AVENTIS │FRANŢA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 9,222000│ 11,660000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,4 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0.4 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,4 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 100│W13611002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM** │CLEXANE 6000 ui│SOL. INJ.│6000 ui │LAB. AVENTIS │FRANŢA │CUTIE X 10 SERINGI │PR/PRF │ 10│ 12,277000│ 14,988000│ 0,000000││ │ │ │ │anti-Xa/0,6 ml │ │anti-Xa/│ │ │PREUMPLUTE X 0,6 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,6 ml │ │ │SOL. INJ. │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 101│W13610002 │B01AB05 │ENOXAPARINUM** │CLEXANE 8000 ui│SOL. INJ.│8000 UI │LABORATOIRE │FRANŢA │CUTIE CU 6 SERINGI │PR/PRF │ 6│ 15,641666│ 19,778333│ 0,000000"││ │ │ │ │anti-Xa/0,8 ml │ │anti-Xa/│AVENTIS │ │PREUMPLUTE (DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,8 ml │ │ │STICLĂ INCOLORĂ DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ CU AC CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UN CAP RIGID DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PISTON X 0,8 ML SOL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna septembrie 2016.

  p. Ministrul sănătăţii,

  Ioana Ursu,

  secretar de stat

  p. Preşedintele Casei Naţionale

  de Asigurări de Sănătate,

  Gheorghe-Radu Ţibichi
  -----