LEGE nr. 80 din 11 mai 1999privind reorganizarea comunei Barcani şi înfiinţarea comunei Valea Mare, judeţul Covasna
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 13 mai 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Comuna suburbana Barcani, judeţul Covasna, se reorganizează, având în componenta satele Barcani, Ladauti şi Saramas.  +  Articolul 2La data prezentei legi se înfiinţează comuna suburbana Valea Mare, judeţul Covasna, având în componenta satul Valea Mare.  +  Articolul 3Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN DUMITRESCU----------