LEGE nr. 78 din 11 mai 1999privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontaliera a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 13 mai 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 120 din 28 august 1998 pentru ratificarea de către România a Convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontaliera a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980, emisă în temeiul art. 1 pct. 1 lit. l) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, cu următoarea modificare:- La articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins:"b) România declara ca, în sensul prevederilor art. 2 paragraful 2 din Convenţia-cadru europeană privind cooperarea transfrontaliera a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, colectivitatile sau autorităţile teritoriale desemnate sa exercite funcţiile regionale sunt, potrivit legislaţiei sale în vigoare, judeţele, respectiv consiliile judeţene."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN DUMITRESCU----------