HOTĂRÎREA nr. 399 din 15 iunie 1991privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Subsecretariatului de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 18 iulie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989, organ central de specialitate al administraţiei de stat.  +  Articolul 2 (1) Subsecretatiatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 are următoarele atributiuni: a) urmăreşte starea de sănătate a răniţilor şi întreprinderea de acţiuni pentru asigurarea tratarii acestora în unităţi de specialitate din ţara şi din străinătate; b) colaborează cu unităţile de profil din ţara pentru asigurarea recuperării medicale şi a capacităţii de muncă a răniţilor; c) asigura medicamentele necesare potrivit prescripţiilor medicale; d) urmăreşte aplicare prevederilor legale care stabilesc drepturi speciale pentru victimele Revoluţiei din Decembrie 1989; e) colaborează cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei, Secretariatului de Stat pentru Handicapati, celelalte ministere şi organe centrale interesate pentru asigurarea reinsertiei socio-profesionale a celor care, fiind răniţi, nu-şi pot continua activitatea potrivit calificării profesionale avute; f) propune proiecte de programe de colaborare cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale din ţara şi din străinătate şi urmăreşte realizarea programelor aprobate. (2) Corespunzător atribuţiilor prevăzute la alineatul precedent, Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 preia de la Secretariatul de Stat pentru Handicapati atribuţiile şi prestaţiile privitoare la răniţii din timpul Revoluţiei din Decembrie 1989, precum şi cheltuielile aferente acestora din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 1991 pentru Secretariatul de Stat pentru Handicapati.  +  Articolul 3Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Subsecretariatul de Stat pentru problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale sau locale de stat şi poate solicita acestora documentaţii, date şi informaţii necesare realizării atribuţiilor sale.  +  Articolul 4 (1) Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 are în structura sa organizatorică un aparat propriu cu un număr total de 12 posturi, exclusiv subsecretarul de stat. (2) Statul de funcţiuni se va aproba de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, iar atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu se aproba prin ordin al subsecretarului de stat. (3) Numirea personalului din aparatul propriu se face de către subsecretarul de stat.  +  Articolul 5Subsecretarul de stat reprezintă Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 în raporturile cu celelalte ministere şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 6Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 se doteaza cu autovehicule, în condiţiile hotărîrii Guvernului.  +  Articolul 7În aplicarea prevederilor prezentei hotărîri, Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 poate emite ordine şi hotărîri.  +  Articolul 8Ministerul Economiei şi Finanţelor va introduce modificările în indicatorii financiari pe anul 1991 ai Secretariatului de Stat pentru Handicapati.  +  Articolul 9Calitatea de victima, în sensul prezentei hotărîri se stabileşte în condiţiile prevăzute de către Legea 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din Decembrie 1989.  +  Articolul 10Prezenta hotărîre intră în vigoare pe data de 15 iunie 1991. La acea data se modifica în mod corespunzător Hotărîrea Guvernului nr. 1161/1 noiembrie 1990 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN------------