ORDIN nr. 944 din 12 august 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 944 din 12 august 2016
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 645 din 11 august 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 16 august 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 2.856/2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.433 din 11 august 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţiile 89-92 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌───┬──────────┬────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ 89│W53787003 │J01DD62 │COMBINAŢII │ │ │ │ │ │CUTIE CU 50 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │(CEFOPERAZONUM + │SULCEF 1000 mg/ │PULB. PT. SOL.│1000 mg/ │MEDOCHEMIE │ │DIN STICLĂ INCOLORĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │SULBACTAMUM) │1000 mg │INJ./PERF. │1000 mg │S.R.L. │ROMÂNIA │CONŢINÂND PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. INJ./PERF. │S/P-RF │ 50│ 17.592800│ 19.939200│ 0.000000│├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 90│W53787002 │J01DD62 │COMBINAŢII │ │ │ │ │ │CUTIE CU 10 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │(CEFOPERAZONUM + │SULCEF 1000 mg/ │PULB. PT. SOL.│1000 mg/ │MEDOCHEMIE │ │DIN STICLĂ INCOLORĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │SULBACTAMUM) │1000 mg │INJ./PERF. │1000 mg │S.R.L. │ROMÂNIA │CONŢINÂND PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. INJ./PERF. │S/P-RF │ 10│ 18.691000│ 22.818000│ 0.000000│├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 91│W53787001 │J01DD62 │COMBINAŢII │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │(CEFOPERAZONUM + │SULCEF 1000 mg/ │PULB. PT. SOL.│1000 mg/ │MEDOCHEMIE │ │DIN STICLĂ INCOLORĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │SULBACTAMUM) │1000 mg │INJ./PERF. │1000 mg │S.R.L. │ROMÂNIA │CONŢINÂND PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. INJ./PERF. │S/P-RF │ 1│ 19.370000│ 23.076840│ 3.103160│├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 92│W53787004 │J01DD62 │COMBINAŢII │ │ │ │ │ │CUTIE CU 100 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │(CEFOPERAZONUM + │SULCEF 1000 mg/ │PULB. PT. SOL.│1000 mg/ │MEDOCHEMIE │ │DIN STICLĂ INCOLORĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │SULBACTAMUM) │1000 mg │INJ./PERF. │1000 mg │S.R.L. │ROMÂNIA │CONŢINÂND PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. INJ./PERF. │S │100│ 17.292800│ 19.230700│ 0.000000"│└───┴──────────┴────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘2. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţiile 45-52 se abrogă.3. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţia 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 7*┌───┬──────────┬────────┬─────────────────┬──────────────┬─────────────┬───────┬────────────┬───────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│"57│W56210002 │L01BB05 │FLUDARABINUM** │FLUDARA ORAL │ │ │GENZYME │ │CUTIE X 1 FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │10 mg │COMPR. FILM. │10 mg │EUROPE B.V. │OLANDA │PE X 4 BLIST. AL/AL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 5 COMPR. FILM. │P-RF/S │ 20│ 53.287000│ 59.990500│ 0.000000"│└───┴──────────┴────────┴─────────────────┴──────────────┴─────────────┴───────┴────────────┴───────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘4. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", după poziţia 486 se introduc 24 de noi poziţii, poziţiile 487-510, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┐│"487│W53879001 │L01BC07 │AZACITIDINUM**** │VIDAZA │PULB. PT. │ │CELGENE EUROPE │MAREA │CUTIE X 1 FLAC. X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SUSP. INJ.│25 mg/ml │LIMITED │BRITANIE │100 MG PULB. PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SUSP. INJ. │S │ 1│1,437.060000│1,604.550000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 488│W52724003 │L01XC08 │PANITUMUMABUM****│VECTIBIX │CONC. PT. │ │AMGEN │ │CUTIE X 1 FLAC. X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │20 mg/ml │SOL. PERF.│20 mg/ml │EUROPE B.V. │OLANDA │400 MG PANITUMUMAB X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML │S │ 1│6,233.070000│6,832.200000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 489│W52724001 │L01XC08 │PANITUMUMABUM****│VECTIBIX │CONC. PT. │ │AMGEN │ │CUTIE X 1 FLAC. X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │20 mg/ml │SOL. PERF.│20 mg/ml │EUROPE B.V. │OLANDA │100 MG PANITUMUMAB X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 ML │S │ 1│1,528.460000│1,704.170000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 490│W53221006 │L01XE07 │LAPATINIBUM****Ω │TYVERB │COMPR. │ │GLAXO GROUP │MAREA │FLACON DIN PEID CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │250 mg │LTD. │BRITANIE │SISTEM DE ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECURIZAT X 140 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │PR │140│ 53.302214│ 58.372000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 491│W61702006 │L01XE07 │LAPATINIBUM****Ω │TYVERB │COMPR. │ │NOVARTIS │MAREA │FLACON DIN PEID CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │250 mg │EUROPHARM LTD. │BRITANIE │SISTEM DE ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECURIZAT X 140 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. FILM. │PR │140│ 53.302214│ 58.372000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 492│W54589001 │L01XE10 │EVEROLIMUS**** │AFINITOR │ │ │NOVARTIS │MAREA │CUTIE X 3 BLIST. AL/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │10 mg │COMPR. │10 mg │EUROPHARM LTD. │BRITANIE │PA/PVC/AL X 10 COMPR.│P-RF │ 30│ 437.681000│ 478.344666│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 493│W55759002 │L01XE11 │PAZOPANIB**** │VOTRIENT │COMPR. │ │GLAXO GROUP │MAREA │CUTIE CU FLACON DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │FILM. │200 mg │LIMITED │BRITANIE │PEID X 90 COMPR.FILM.│S │ 90│ 84.291666│ 92.301888│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 494│W61703002 │L01XE11 │PAZOPANIB**** │VOTRIENT │COMPR. │ │NOVARTIS │MAREA │CUTIE CU FLACON DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │FILM. │200 mg │EUROPHARM LTD. │BRITANIE │PEID X 90 COMPR.FILM.│S │ 90│ 84.291666│ 92.301888│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 495│W55765002 │L01XE11 │PAZOPANIB**** │VOTRIENT │COMPR. │ │GLAXO GROUP │MAREA │CUTIE CU FLACON DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │400 mg │FILM. │400 mg │LIMITED │BRITANIE │PEID X 60 COMPR.FILM.│S │ 60│ 171.197333│ 187.241166│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 496│W61704002 │L01XE11 │PAZOPANIB**** │VOTRIENT │COMPR. │ │NOVARTIS │MAREA │CUTIE CU FLACON DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │400 mg │FILM. │400 mg │EUROPHARM LTD. │BRITANIE │PEID X 60 COMPR.FILM.│S │ 60│ 171.197333│ 187.241166│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 497│W60260003 │L01XE13 │AFATINIBUM****Ω │GIOTRIF │COMPR. │ │BOEHRINGER │ │CUTIE CU BLIST. PVC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │20 mg │FILM. │20 mg │INGELHEIM │ │PVDC PERFORAT PENTRU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │INTERNATIONAL │ │ELIBERAREA UNEI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │GMBH │GERMANIA │UNITĂŢI DOZATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND 28 X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │PR │ 28│ 284.348928│ 311.303214│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 498│W60261003 │L01XE13 │AFATINIBUM****Ω │GIOTRIF │COMPR. │ │BOEHRINGER │ │CUTIE CU BLIST. PVC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │30 mg │FILM. │30 mg │INGELHEIM │ │PVDC PERFORAT PENTRU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │INTERNATIONAL │ │ELIBERAREA UNEI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │GMBH │GERMANIA │UNITĂŢI DOZATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND 28 X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │PR │ 28│ 284.348928│ 311.303214│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 499│W60262003 │L01XE13 │AFATINIBUM****Ω │GIOTRIF │COMPR. │ │BOEHRINGER │ │CUTIE CU BLIST. PVC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │40 mg │FILM. │40 mg │INGELHEIM │ │PVDC PERFORAT PENTRU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │INTERNATIONAL │ │ELIBERAREA UNEI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │GMBH │GERMANIA │UNITĂŢI DOZATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND 28 X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │PR │ 28│ 284.348928│ 311.303214│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 500│W60263003 │L01XE13 │AFATINIBUM****Ω │GIOTRIF │COMPR. │ │BOEHRINGER │ │CUTIE CU BLIST. PVC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │50 mg │FILM. │50 mg │INGELHEIM │ │PVDC PERFORAT PENTRU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │INTERNATIONAL │ │ELIBERAREA UNEI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │GMBH │GERMANIA │UNITĂŢI DOZATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND 28 X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │PR │ 28│ 284.348928│ 311.303214│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 501│W60984001 │L01XE14 │BOSUTINIBUM**** │BOSULIF │COMPR. │ │ │MAREA │CUTIE CU 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │100 mg │FILM. │100 mg │PFIZER LIMITED │BRITANIE │COMPRIMATE FILMATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(CUTIE CU 2 BLISTERE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PVC/ ACLAR/PVC) │PR │ 28│ 108.703928│ 119.850000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 502│W60985001 │L01XE14 │BOSUTINIBUM**** │BOSULIF │COMPR. │ │ │MAREA │CUTIE CU 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │FILM. │500 mg │PFIZER LIMITED │BRITANIE │COMPRIMATE FILMATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(CUTIE CU 2 BLISTERE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PVC/ ACLAR/PVC) │PR │ 28│ 539.338571│ 589.242500│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 503│W59304002 │L01XE17 │AXITINIBUM****Ω │INLYTA │COMPR. │ │ │MAREA │CUTIE CU BLIST. AL/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │1 mg │PFIZER LIMITED │BRITANIE │AL. X 56 COMPRIMATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │PR │ 56│ 55.562142│ 61.244107│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 504│W59305002 │L01XE17 │AXITINIBUM****Ω │INLYTA │COMPR. │ │ │MAREA │CUTIE CU BLIST. AL/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │5 mg │PFIZER LIMITED │BRITANIE │AL. X 56 COMPRIMATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │PR │ 56│ 268.187321│ 293.005714│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 505│W61749001 │L01XE27 │IBRUTINIBUM**** │IMBRUVICA │ │ │JANSSEN-CILAG │ │FLACON DIN PEID CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │140 mg │CAPS. │140 mg │INTERNATIONAL │ │SISTEM DE ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │NV │BELGIA │SISTEM DE ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECURIZAT PT. COPII │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │90 CAPS. │X │ 90│ 275.943555│ 301.202777│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 506│W61749002 │L01XE27 │IBRUTINIBUM**** │IMBRUVICA │ │ │JANSSEN-CILAG │ │FLACON DIN PEID CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │140 mg │CAPS. │140 mg │INTERNATIONAL │ │SISTEM DE ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │NV │BELGIA │SECURIZAT PT. COPII │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN POLIPROPILENĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │120 CAPS. │X │120│ 275.860166│ 301.005916│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 507│W59956003 │L01XX44 │AFLIBERCEPTUM****│ZALTRAP │CONC. PT. │ │SANOFI - │ │CUTIE CU 1 FLACON A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF.│25 mg/ml │AVENTIS GROUPE │FRANŢA │10 ML X 8 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONCENTRAT PENTRU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOLUŢIE PERFUZABILĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND 200 MG │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AFLIBERCEPT │PR │ 1│2,804.670000│3,095.240000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 508│W59956001 │L01XX44 │AFLIBERCEPTUM****│ZALTRAP │CONC. PT. │ │SANOFI - │ │CUTIE CU 1 FLACON A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF.│25 mg/ml │AVENTIS GROUPE │FRANŢA │5 ML X 4 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONCENTRAT PENTRU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOLUŢIE PERFUZABILĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINÂND 100 MG │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AFLIBERCEPT │PR │ 1│1,417.320000│1,583.030000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 509│W61522002 │L01XX46 │OLAPARIBUM**** │LYNPARZA │CAPS. │50 mg │ASTRA ZENECA AB│SUEDIA │CUTIE X 448 CAPSULE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(4 FLACOANE X 112 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULE) │PR │448│ 49.693236│ 54.250848│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤│ 510│W61952001 │L04AX02 │TALIDOMIDUM**** │THALIDOMIDE│ │ │ │ │CUTIE TIP PORTOFEL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CELGENE │ │ │CELGENE │MAREA │28 CAPS. (14 CAPS. X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │50 mg │CAPS. │50 mg │EUROPE LIMITED │BRITANIE │2 BLISTERE PVC/PE/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ACLAR/AL) │P-RF/R │ 28│ 55.341071│ 61.684285│ 0.000000"│└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┘5. La secţiunea P4 "Programul naţional de boli neurologice", "Subprogramul de tratament al sclerozei multiple", după poziţia 10 se introduce o nouă poziţie, poziţia 11, cu următorul cuprins:*Font 7*┌───┬──────────┬────────┬───────────────────┬──────────┬─────────────┬──────┬───────────┬────────┬────────────────────┬────┬───┬───────────┬───────────┬──────────┐│"11│W60449002 │L04AA31 │TERIFLUNOMIDUM**** │AUBAGIO │COMPR. FILM. │14 mg │SANOFI - │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │AVENTIS │ │CUTIE CU 28 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │GROUPE │FRANŢA │FILM. │PR │ 28│ 116.464642│ 128.309285│ 0.000000"│└───┴──────────┴────────┴───────────────────┴──────────┴─────────────┴──────┴───────────┴────────┴────────────────────┴────┴───┴───────────┴───────────┴──────────┘6. La secţiunea P5 "Programul naţional de diabet zaharat", "Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", după poziţia 132 se introduc 3 noi poziţii, poziţiile 133-135, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬─────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│"133│W52375005 │A10BH02 │VILDAGLIPTINUM***│GALVUS 50 mg │COMPR. │50 mg │NOVARTIS │MAREA │CUTIE X 56 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │EUROPHARM LTD. │BRITANIE │(BLISTER PA/AL/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC//AL) │P-RF │ 56│ 2.661250│ 3.248750│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 134│W59971002 │A10BX10 │LIXISENATIDUM*** │LYXUMIA │SOL. │100 │SANOFI - │ │CUTIE CU 2 STILOURI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │20 micrograme │INJ. │мg/ml │AVENTIS GROUPE │FRANŢA │INJECTOARE (PEN-URI) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREUMPLUTE X 3ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(2 X 14 DOZE) │PRF │ 2│147.945000│180.610000│ 0.000000│├────┼──────────┼────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 135│W59970001 │A10BX10 │LIXISENATIDUM*** │LYXUMIA │SOL. │50 │SANOFI - │ │CUTIE CU 1 STILOU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │10 micrograme │INJ. │мg/ml │AVENTIS GROUPE │FRANŢA │INJECTOR (PEN) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREUMPLUT X 3ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(1 X 14 DOZE) │PRF │ 1│147.940000│180.600000│ 0.000000"│└────┴──────────┴────────┴─────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘7. La secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", după subprogramul P6.19 "Scleroză tuberoasă" se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.20 "Fibroza pulmonară idiopatică", cu următorul cuprins:*Font 7*    "P6.20: FIBROZA PULMONARĂ IDIOPATICĂ┌───┬──────────┬────────┬─────────────────┬────────────────┬───────┬───────┬─────────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ 1│W61951001 │L04AX05 │PIRFENIDONUM**** │ESBRIET 267 mg │CAPS. │267 mg │ROCHE │MAREA │CUTIE CU BLIST. X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │REGISTRATION LTD.│BRITANIE │63 CAPSULE │PR │ 63│ 35.411269│ 39.203809│ 0.000000│├───┼──────────┼────────┼─────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 2│W61951002 │L04AX05 │PIRFENIDONUM**** │ESBRIET 267 mg │CAPS. │267 mg │ROCHE │MAREA │CUTIE CU BLIST. X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │REGISTRATION LTD.│BRITANIE │252 CAPSULE │PR │252│ 34.602857│ 37.868531│ 0.000000"│└───┴──────────┴────────┴─────────────────┴────────────────┴───────┴───────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘8. La secţiunea P7 "Programul naţional de boli endocrine", subprogramul "Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne", poziţia 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 7*┌───┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│"11│W12902001 │G03CX01 │TIBOLONUM │LIVIAL (R) │ │ │ │ │CUTIE X 1 BLIST. X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │2,5 mg │COMPR. │2,5 mg │ORGANON NV │OLANDA │28 COMPR. │P-RF │ 28│ 1.212500│ 1.586071│ 0.000000"│└───┴──────────┴────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘9. La secţiunea P10 "Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", poziţiile 85-87 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌───┬──────────┬────────┬────────────────┬───────────────┬─────────┬───────┬───────────┬────────┬─────────────────────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│"85│W43185002 │H05BX01 │CINACALCETUM** │MIMPARA 30 mg │COMPR. │30 mg │AMGEN │ │CUTIE X 2 BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │ │EUROPE B.V.│OLANDA │ACLAR-PVC-PVAC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │14 COMPR. FILM. │P-RF │ 28│ 22.942857│ 26.370357│ 0.000000│├───┼──────────┼────────┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 86│W43186002 │H05BX01 │CINACALCETUM** │MIMPARA 60 mg │COMPR. │60 mg │AMGEN │ │CUTIE X 2 BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │ │EUROPE B.V.│OLANDA │ACLAR-PVC-PVAC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │14 COMPR. FILM. │P-RF │ 28│ 41.556428│ 46.658928│ 0.000000│├───┼──────────┼────────┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────┼───────────┼────────┼─────────────────────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 87│W43187002 │H05BX01 │CINACALCETUM** │MIMPARA 90 mg │COMPR. │90 mg │AMGEN │ │CUTIE X 2 BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │FILM. │ │EUROPE B.V.│OLANDA │ACLAR-PVC-PVAC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │14 COMPR. FILM. │P-RF │ 28│ 60.643214│ 67.463571│ 0.000000"│└───┴──────────┴────────┴────────────────┴───────────────┴─────────┴───────┴───────────┴────────┴─────────────────────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

  Gheorghe-Radu Ţibichi
  -----