RECTIFICARE nr. 40 din 28 iunie 2016referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016    În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016, se face următoarea rectificare:- la art. 5 alin. (1), în loc de: "...la bugetul organizaţiilor internaţionale sau, ca urmare a angajamentelor internaţionale,..." se va citi: "... la bugetul organizaţiilor internaţionale sau ca urmare a angajamentelor internaţionale,...".-----