HOTĂRÂRE nr. 549 din 27 iulie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 2 august 2016  Având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) şi art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 12, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.325, exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului şi cabinetul ministrului delegat, din care 901 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii, cabinetul ministrului şi cabinetul ministrului delegat."2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  Ministrul delegat pentru relaţiile

  cu românii de pretutindeni,

  Maria Ligor

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 27 iulie 2016.Nr. 549.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 8/2013)*Font 7*                         STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                      a Ministerului Afacerilor Externe                                                                                            ┌───────────────────────────────────────┐                                                                                            │ Numărul maxim de posturi din │                                                                                            │ centrala MAE este de 901, exclusiv │                                                                                            │ demnitarii, cabinetul ministrului │                                                                                            │şi cabinetului ministrului delegat. │                                                                                            │ Numărul maxim de posturi prevăzut │                                                                                            │pentru serviciul exterior este de 1424.│                                                                                            └───────────────────────────────────────┘                      ┌──────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ ┌───────────┐                      │ Cabinetul ├────────────┤ MINISTRU ├------------┤ MINISTRU DELEGAT ├────┤ Cabinetul │                      │ Ministrului │ │ │ │PENTRU RELAŢIA CU ROMÂNII DE │ │ministrului│                      │ │ │ │ │ PRETUTINDENI │ │ delegat │                      └──────────────────┘ └────────┬───────┘ └────────────────┬─────────────┘ └───────────┘                                                               │ │                                                               │ └───────────────────────────┐                                                               │ │        ┌───────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬────┴─┬────────┬────────┬──────────┬────────────────────────┐ │┌───────┴──────┐│ ┌───────┴──────┐┌───────┴──────┐┌──────┴────┐ │ │ │ ┌─────┴─────┐ │ ┌──────┴───┐│ Secretar ││ │ Secretar ││ Secretar ││ Secretar │ │ │ │ │ Secretar │ │ │ Secretar ││ de stat ││ │ de stat ││ de stat ││ de stat │ │ │ │ │ general ├────────┐ │ │ de stat ││pentru afaceri││ │pentru afaceri││pentru afaceri││ pentru │ │ │ │ │ │ ┌────┴───┐ │ │ ││ europene ││ │ strategice ││ globale ││ analiză │ │ │ │ └─────┬─────┘ │Secretar│ │ └──────┬───┘└──────┬───────┘│ └──────┬───────┘└─────┬────────┘│politică şi│ │ │ │ │ │general │ │ │       │ ┌─────┴───┐ │ │ │relaţia cu │ │ │ │ │ │adjunct │ │ │       │ │ Agentul │ │ │ │Parlamentul│ │ │ │ │ └────┬───┘ │ │       │ │ guver- │ │ │ └────┬──────┘ │ │ │ ┌────┴────┐ │ │ │       │ │namental │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │       │ │ pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │       │ │Curtea de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │       │ │Justiţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │       │ │ a UE*) │┌────┴────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │       │ └─────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─────┴───┐ ┌────┴────┐┌───┴────┐┌───┴────┐ ┌───┴───┐┌───┴────┐┌──┴─────┐ │ ┌───┴────┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌───┴──────┐ │ Departa-│ │ Departa-││Departa-││Departa-│ │ Direc-││Departa-││ Agent │ │ │Departa-││Departa-││Departa-││Departa-││ Departa- │ │ mentul │ │ mentul ││ mentul ││ mentul │ │ torul ││ mentul ││guverna-│ │ │ mentul ││ mentul ││ mentul ││ mentul ││ mentul │ │ Uniunea │ │ afaceri ││afaceri ││globali-│ │politic││comuni- ││mental │ │ │consular││resurse ││ finan- ││ pentru ││ politici │ │Europeană│ │regionale││strate- ││zare**) │ │ **) ││care, ││ pentru │ │ │ **) ││umane**)││ciar şi ││contro- ││ pentru │ │ **) │ │ **) ││gice**) ││ │ │ ││diploma-││CEDO***)│ │ │ ││ ││adminis-││ lul ││ relaţia │ │ │ │ ││ ││ │ │ ││ţie ││ │ │ │ ││ ││ trativ ││exportu-││cu românii│ └─────────┘ └─────────┘└────────┘└────────┘ └───────┘│publică │└────────┘ │ └────────┘└────────┘│ **) ││rilor**)││de pretu- │                                                             │ şi │ │ └────────┘└────────┘│tindeni**)│                                                             │cultura-│ ┌──┴─────┐ └──────────┘                                                             │lă**) │ │Departa-│                                                             └────────┘ │ mentul │                                                                                │afaceri │                                                                                │juridice│                                                                                │ **) │                                                                                └────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │Notă │ │──── │ │*) cu rang de subsecretar de stat │ │**) se organizează la nivel de direcţie generală│ │***) cu rang de director general │ └─────────────────────────────────────────────────┘-----