ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 29 aprilie 1999pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 30 aprilie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Se interzice orice fel de reclama a produselor din tutun în sălile de spectacol, atât în incinta de funcţionare a acestora, cat şi pe parcursul derulării spectacolului.  +  Articolul 2Se interzice vânzarea produselor din tutun tinerilor sub 18 ani.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.  +  Articolul 4Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 500.000 lei la 5.000.000 lei.  +  Articolul 5Sancţiunile prevăzute la art. 3 şi 4 se aplică şi persoanelor juridice.  +  Articolul 6Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 3 şi 4 se fac de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin Inspecţia Sanitară de Stat.  +  Articolul 8În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor şi Ministerul Sănătăţii vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 9Prevederile art. 1 şi 3 se vor aplica la 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------- Ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----------