ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 29 aprilie 1999privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de uz fitosanitar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 30 aprilie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1 (1) Livrările de îngrăşăminte chimice şi produse de uz fitosanitar din producţia interna către producătorii agricoli în anul 1999 se fac pe bază de contracte, cu plata la recoltarea produselor agricole. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, producători agricoli sunt: producătorii agricoli individuali, staţiunile şi institutele de cercetare şi producţie agricolă, asociaţiile constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura, arendaşii, societăţile comerciale cu capital privat ori cu capital majoritar sau integral de stat. (3) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, furnizori de îngrăşăminte chimice şi produse de uz fitosanitar sunt producători sau distribuitori care sunt agenţi economici autorizaţi pentru producerea şi/sau comercializarea acestora.  +  Articolul 2 (1) Deductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri, la furnizorii de îngrăşăminte chimice şi produse de uz fitosanitar, se exercită în momentul colectării taxei pe valoarea adăugată. (2) Taxa pe valoarea adăugată colectata la furnizori şi deductibilă la beneficiarii producători agricoli se stabileşte la data scadentei plăţii prevăzute în contractele încheiate cu producătorii agricoli, dar nu mai târziu de data de 31 octombrie 1999.  +  Articolul 3În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Industriei şi Comerţului, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Finanţelor vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şialimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----------