ORDIN nr. 1.072 din 6 iulie 2016privind desemnarea direcţiei de specialitate pentru supravegherea implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016    Având în vedere prevederile art. 3^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016,în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului se desemnează să supravegheze implementarea de către autorităţile publice tutelare şi de către întreprinderile publice a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016.  +  Articolul 2În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice prevăzute la art. IV din Legea nr. 111/2016, direcţia de specialitate prevăzută la art. 1 elaborează procedura de monitorizare prevăzută la art. 3^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016.  +  Articolul 3Persoanele desemnate să exercite competenţele prevăzute la art. 3^1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, sunt nominalizate de directorul general al Direcţiei generale de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului.  +  Articolul 4Fişele de post ale persoanelor nominalizate conform prevederilor art. 3 vor fi modificate în mod corespunzător.  +  Articolul 5Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului va lua măsuri pentru aplicarea şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul finanţelor publice,

    Anca Dana Dragu
    Bucureşti, 6 iulie 2016.Nr. 1.072.------