DECIZIE nr. 205 din 30 aprilie 2013(*actualizată*)privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc(actualizată până la data de 20 iulie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • ----------În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se numesc în calitate de membri ai Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc următoarele persoane:1. Cristinela Odeta Nestor, preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc - membru executiv;2. Gheorghe Gabriel Gheorghe, vicepreşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc - membru executiv;3. Steluţa Claudia Oncică, reprezentant al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor - membru neexecutiv;4. Alexandru-Cătălin Ioniţă, reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne - membru neexecutiv;----------Pct. 4 al art. unic a fost modificat de art. unic din DECIZIA nr. 98 din 15 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 16 martie 2016.5. Marian Ivan, reprezentant al Consiliului Concurenţei - membru neexecutiv;----------Pct. 5 al art. unic a fost modificat de art. unic din DECIZIA nr. 292 din 22 octombrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 22 octombrie 2014.6. Doru Petru Dudaş, reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membru neexecutiv.----------Pct. 6 al art. unic a fost modificat de art. unic din DECIZIA nr. 248 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 20 iulie 2016.7. Carmen Elian, reprezentant al Ministerului pentru Societatea Informaţională - membru neexecutiv;----------Pct. 7 al art. unic a fost modificat de art. unic din DECIZIA nr. 278 din 31 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 31 iulie 2013.8. Constantin Zorilă, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului - membru neexecutiv.----------Pct. 8 al art. unic a fost modificat de art. unic din DECIZIA nr. 99 din 15 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 16 martie 2016.9. Tiberiu Ionuţ Petrescu, reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru - membru neexecutiv.----------Pct. 9 al art. unic a fost modificat de art. unic din DECIZIA nr. 131 din 13 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 13 aprilie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru
  Bucureşti, 30 aprilie 2013.Nr. 205.----