ORDIN nr. 446 din 19 iulie 2016privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 20 iulie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.320 din 19 iulie 2016 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 399/2016 privind desfiinţarea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Acad. Vasile Cândea" Bucureşti şi reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila", precum şi Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul VII, tabelul cuprinzând "Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2016" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2016*Font 9*                                                                                   mii lei┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┐│ Denumire program de sănătate │Credite de angajament│Credite bugetare││ │ an 2016 │ an 2016 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Programul naţional de oncologie, din care: │ 1.820.600,00 │ 1.729.827,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Subprogramul de tratament al bolnavilor cu │ │ ││afecţiuni oncologice (adulţi şi copii) │ 1.652.936,00 │ 1.562.363,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la │ │ ││pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT │ │ ││(adulţi şi copii) │ 14.928,00 │ 14.928,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni│ │ ││oncologice prin endoprotezare │ 1.234,00 │ 1.202,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, │ │ ││citogenetic şi biomolecular al leucemiei acute │ │ ││(adulţi şi copii) │ 1.502,00 │ 1.334,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu │ │ ││afecţiuni oncologice (adulţi şi copii) │ 150.000,00 │ 150.000,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Programul naţional de diabet zaharat │ 927.801,00 │ 883.189,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Programul naţional de transplant de organe, │ │ ││ţesuturi şi celule de origine umană │ 71.784,00 │ 66.633,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Programul naţional de tratament pentru boli rare │ 121.486,00 │ 128.919,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Programul naţional de tratament al bolilor │ │ ││neurologice │ 109.808,00 │ 110.350,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Programul naţional de tratament al hemofiliei şi │ │ ││talasemiei │ 74.727,00 │ 75.302,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Programul naţional de tratament al surdităţii prin │ │ ││proteze auditive implantabile (implant cohlear şi │ │ ││proteze auditive) │ 24.664,00 │ 24.664,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Programul naţional de boli endocrine │ 8.124,00 │ 8.557,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Programul naţional de ortopedie │ 75.091,00 │ 75.091,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Programul naţional de terapie intensivă a │ │ ││insuficienţei hepatice │ 762,00 │ 762,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Programul naţional de boli cardiovasculare │ 111.746,00 │ 111.746,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Programul naţional de sănătate mintală │ 1.670,00 │ 1.810,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Programul naţional de diagnostic şi tratament cu │ │ ││ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din │ │ ││care: │ 33.364,00 │ 33.364,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Subprogramul de radiologie intervenţională │ 20.360,00 │ 20.360,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Subprogramul de diagnostic şi tratament al │ │ ││epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos │ 11.832,00 │ 11.832,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Subprogramul de tratament al hidrocefaliei │ │ ││congenitale sau dobândite la copil │ 218,00 │ 218,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin│ │ ││implant de neurostimulator medular │ 954,00 │ 954,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Programul naţional de supleere a funcţiei renale la│ │ ││bolnavii cu insuficienţă renală cronică │ 888.238,00 │ 888.238,00 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Total │ 4.269.865,00 │ 4.138.452,00" │└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────┘2. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", litera d) a punctului 1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila;"3. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", litera d) a punctului 2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila;"4. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", litera d) a punctului 3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila;"5. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", litera d) a punctului 4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila;"6. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", litera d) a punctului 5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila;"7. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", litera g) a punctului 6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila;"8. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", litera b) a punctului 8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila;"  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unitatea sanitară menţionată la art. I vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Preşedintele Casei Naţionale

  de Asigurări de Sănătate,

  Gheorghe-Radu Ţibichi
  Bucureşti, 19 iulie 2016.Nr. 446.-----