LEGE nr. 146 din 12 iulie 2016pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 24 septembrie 1992, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur cu capul spre dreapta încoronată, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinând în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan."2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege.  +  Articolul II (1) Până la data de 31 decembrie 2018, autorităţile publice au obligaţia să înlocuiască stemele şi sigiliile existente în prezent cu noile modele ale acestora, astfel cum sunt modificate potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (2) Până la data prevăzută la alin. (1), cele două modele de stemă a României şi respectiv de sigiliu al statului pot fi folosite în continuare. (3) Monedele şi bancnotele emise de Banca Naţională a României anterior datei de 31 decembrie 2018 vor continua să circule şi după această dată, în paralel cu monedele şi bancnotele cu stema nouă. (4) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 12 iulie 2016.Nr. 146.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992)  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Legea nr. 102/1992)--------