LEGE nr. 143 din 12 iulie 2016pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 42 din 26 august 2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare, adoptată în temeiul art. 1 pct. IX.6 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 31 august 2015, cu următoarele modificări:1. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică pentru fapte săvârşite începând cu anul universitar 2017-2018."2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică pentru fapte săvârşite începând cu anul universitar 2017-2018."3. Articolul 6 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON

  POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 12 iulie 2016.Nr. 143.-----