ORDIN nr. 802 din 1 iulie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 802 din 1 iulie 2016
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 401 din 30 iunie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 5 iulie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 1.332/2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.236 din 30 iunie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţiile 129, 143, 144 şi 331 se abrogă.2. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera B) "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", poziţiile 16, 30 şi 31 se abrogă.3. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţiile 10 şi 283 se abrogă.4. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţia 336 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬─────────────┬────────────┬───────┬────────┬─────────────┬────────┬─────────┬─┬─┬──────────┬──────────┬─────────┐│"336│W10506001│L01XX02│ASPARAGINAZUM│ASPARAGINASE│LIOF. │10000 ui│MEDAC │GERMANIA│CUTIE X 1│S│1│330.160000│398.020000│0.000000"││ │ │ │ │10000 MEDAC │PT.SOL.│ │GESELLSCHAFT │ │FLAC. DIN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │INJ./ │ │FUR KLINISCHE│ │STICLĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │SPEZIAL- │ │10 000 UI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PRAPARATE │ │LIOF. PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL.INJ./│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴─────────────┴────────────┴───────┴────────┴─────────────┴────────┴─────────┴─┴─┴──────────┴──────────┴─────────┘5. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", după poziţia 480 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 481-486, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬──────────────┬────────────┬───────┬────────┬─────────────┬────────┬─────────┬───┬───┬─────────┬──────────┬─────────┐│"481│W56549001│L01AX04│DACARBAZINUM │DACARBAZINE │PULB. │500 mg │CN UNIFARM │ROMÂNIA │CUTIE CU │ PR│ 1 │74.990000│ 94.820000│ 0.000000││ │ │ │ │MEDAC 500 mg│PT. SOL│ │S.A. │ │1 FLAC. X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │500 MG │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │PULB. PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼───┼───┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 482│W60103002│L01BC02│FLUOROURACILUM│FLUOROURACIL│SOL. │50 mg/ml│ACCORD │MAREA │CUTIE CU │ PR│ 1 │ 5.960000│ 8.060000│ 0.000000││ │ │ │ │ACCORD │INJ.SAU│ │HEALTHCARE │BRITANIE│1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │50 mg/ml │PERF. │ │LIMITED │ │DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │A 10 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL.INJ. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SAU PERF.│ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼───┼───┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 483│W60103001│L01BC02│FLUOROURACILUM│FLUOROURACIL│SOL. │50 mg/ml│ACCORD │MAREA │CUTIE CU │PR │ 1 │ 2.970000│ 4.020000│ 0.000000││ │ │ │ │ACCORD │INJ.SAU│ │HEALTHCARE │BRITANIE│1 FLAC. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │50 mg/ml │PERF. │ │LIMITED │ │DIN STICL│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │A 5 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SAU PERF.│ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼───┼───┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 484│W10506002│L01XX02│ASPARAGINAZUM │ASPARAGINASE│LIOF. │10000 ui│MEDAC │GERMANIA│CUTIE X 5│ S │ 5 │306162000│341.346000│ 0.000000││ │ │ │ │10000 MEDAC │PT.SOL.│ │GESELLSCHAFT │ │FLAC. DIN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │INJ./ │ │FUR KLINISCHE│ │STICLĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │SPEZIAL- │ │10 000 UI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PRAPARATE │ │LIOF. PT.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL.INJ./│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼───┼───┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 485│W10508002│L01XX02│ASPARAGINAZUM │ASPARAGINASE│LIOF. │5000 ui │MEDAC │GERMANIA│CUTIE X 5│ S │ 5 │276500000│309.016000│ 0.000000││ │ │ │ │5000 MEDAC │PT.SOL.│ │GESELLSCHAFT │ │FLAC. DIN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │INJ./ │ │FUR KLINISCHE│ │STICLĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │SPEZIAL- │ │5000 UI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PRAPARATE │ │LIOF.PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL.INJ./│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────┼───┼───┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 486│W62137001│L01XX14│TRETINOINUM │VESANOID │CAPS. │10 mg │CN UNIFARM │ROMÂNIA │CUTIE X │PRF│100│10.443000│11.764400 │0.000000"││ │ │ │ │10 mg │ MOI │ │S.A. │ │100 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │MOI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴──────────────┴────────────┴───────┴────────┴─────────────┴────────┴─────────┴───┴───┴─────────┴──────────┴─────────┘6. La secţiunea P4 "Programul naţional de boli neurologice", "Subprogramul de tratament al sclerozei multiple", după poziţia 9 se introduce o nouă poziţie, poziţia 10, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬──────────────┬────────────┬───────┬────────┬───────────┬────────┬──────────┬──┬──┬──────────┬──────────┬─────────┐│ "10│W62547002│L03AX13│GLATIRAMER │COPAXONE │SOL INJ│40 mg/ml│TEVA │ROMÂNIA │CUTIE CU │PR│12│259.080833│285.577500│0.000000"││ │ │ │ACETAT**** │40 mg/ml │ÎN │ │PHARMA- │ │12 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SERINGĂ│ │CEUTICALS │ │SERINGI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUM- │ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PLUTĂ │ │ │ │A CÂTE 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. ÎN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ│ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴──────────────┴────────────┴───────┴────────┴───────────┴────────┴──────────┴──┴──┴──────────┴──────────┴─────────┘7. La secţiunea P5 "Programul naţional de diabet zaharat", Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, poziţia 90 se abrogă.8. La secţiunea P5 "Programul naţional de diabet zaharat", Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, după poziţia 129 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 130-132, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬──────────────┬────────────┬───────┬────────┬───────────┬───────┬──────────┬────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┐│"130│W62421003│A10BD10│COMBINAŢII │KOMBOGLYZE │COMPR. │2,5 mg/ │ASTRAZENECA│SUEDIA │CUTIE CU │PRF │60 │ 2.621666│ 3.200500│ 0.000000││ │ │ │(SAXAGLIPTINUM│2,5 mg/ │FILM. │1000 mg │AB │ │BLIST. AL/│ │ │ │ │ ││ │ │ │+ METFORMINUM)│1000 mg │ │ │ │ │AL NEPER- │ │ │ │ │ ││ │ │ │*** │ │ │ │ │ │FORATE CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┼────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 131│W56297002│A11DBN1│COMBINAŢII** │NEURO- │COMPR. │FĂRĂ │LANNACHER │AUSTRIA│CUTIE CU │P-6L│100│ 0.352800│ 0.461400│ 0.000000││ │ │ │ │MULTIVIT │FILM. │CONCEN- │HEILMITTEL │ │5 BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │TRAŢIE │GES.M.B.H. │ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┼────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 132│W56297001│A11DBN1│COMBINAŢII** │NEURO- │COMPR. │FĂRĂ │LANNACHER │AUSTRIA│CUTIE CU 1│P-6L│ 20│ 0.423360│ 0.553680│0.025820"││ │ │ │ │MULTIVIT │FILM. │CONCEN- │HEILMITTEL │ │BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │TRAŢIE │GES.M.B.H. │ │PVC/AL X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴──────────────┴────────────┴───────┴────────┴───────────┴───────┴──────────┴────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┘9. La secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.4 "Mucoviscidoza", poziţiile 10, 24 şi 25 se abrogă.10. La secţiunea P7 "Programul naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne", poziţia 51 se abrogă.11. La secţiunea P7 "Programul naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne", după poziţia 51 se introduce o nouă poziţie, poziţia 52, cu următorul cuprins:*Font 7*┌───┬─────────┬───────┬──────────────┬────────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┬──────────┬──┬─┬────────────┬────────────┬─────────┐│"52│W62679001│V10XA01│NATRII IODIDUM│THYROTOP- │CAPS. │38-7400│CN UNIFARM │ROMÂNIA│CONTAINER │PR│1│2,530.000000│2,795.850000│0.000000"││ │ │ │(131I) │131 38-7400 │PT UZ │MBq │S.A. │ │DIN PLUMB │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │MBq │TERA- │ │ │ │AMBALAT │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PEUTIC │ │ │ │ÎNTR-UN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONTAINER │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN METAL,│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILAT CU│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UN ÎNVELIŞ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DETAŞABIL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE O │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSULĂ PT│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UZ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TERAPEUTIC│ │ │ │ │ │└───┴─────────┴───────┴──────────────┴────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴──────────┴──┴─┴────────────┴────────────┴─────────┘12. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.1 "Transplant medular", poziţia 112 se abrogă.13. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", poziţiile 6-9 se abrogă.14. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", după poziţia 88 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 89-92, cu următorul cuprins:*Font 7*┌───┬─────────┬───────┬──────────────┬────────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┬───────────┬───┬──┬─────────┬──────────┬─────────┐│"89│W62441002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 2000│SOL. │2000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU │PR/│10│ 5.083000│ 6.427000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti- │ROMÂNIA │ │10 SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,2 ml │ │Xa/ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,2 ml │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 0,5 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,2 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 90│W62442002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 4000│SOL. │4000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│ 9.222000│ 11.660000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti-Xa│ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,4 ml │ │/0,4 ml│S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 0,5 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,4 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 91│W62443002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 6000│SOL. │6000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│12.277000│ 14.988000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti- │ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,6 ml │ │Xa/ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,6 ml │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,6 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 92│W62444002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 8000│SOL. │8000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 6 │PR/│ 6│15.641666│ 19.778333│0.000000"││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti- │ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,8 ml │ │Xa/ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,8 ml │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,8 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │└───┴─────────┴───────┴──────────────┴────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───┴──┴─────────┴──────────┴─────────┘15. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi şi pancreas", poziţiile 19-22 şi 105 se abrogă.16. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.4 "Transplant renal combinat rinichi şi pancreas", după poziţia 179 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 180-183, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬──────────────┬────────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┬───────────┬───┬──┬─────────┬──────────┬─────────┐│"180│W62441002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 2000│SOL. │2000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│ 5.083000│ 6.427000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti- │ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,2 ml │ │Xa/ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,2 ml │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 0,5 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI PISTON │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 0,2 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ.) │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 181│W62442002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 4000│SOL. │4000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│ 9.222000│ 11.660000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti-Xa│ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,4 ml │ │/0,4 ml│S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 0,5 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,4 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 182│W62443002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 6000│SOL. │6000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│12.277000│ 14.988000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti- │ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,6 ml │ │Xa/ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,6 ml │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,6 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 183│W62444002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 8000│SOL. │8000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 6 │PR/│ 6│15.641666│ 19.778333│0.000000"││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti- │ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,8 ml │ │Xa/ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,8 ml │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,8 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴──────────────┴────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───┴──┴─────────┴──────────┴─────────┘17. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", poziţiile 1-4 şi 76 se abrogă.18. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.6 "Transplant pulmonar", după poziţia 136 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 137-140, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬──────────────┬────────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┬───────────┬───┬──┬─────────┬──────────┬─────────┐│"137│W62441002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 2000│SOL. │2000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│ 5.083000│ 6.427000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti- │ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,2 ml │ │Xa/ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,2 ml │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 0,5 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI PISTON │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 0,2 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ.) │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 138│W62442002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 4000│SOL. │4000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│ 9.222000│ 11.660000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti- │ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,4 ml │ │Xa/ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,4 ml │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 0,5 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,4 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 139│W62443002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 6000│SOL. │6000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│12.277000│ 14.988000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti-Xa│ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,6 ml │ │/0,6 ml│S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,6 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 140│W62444002│B01AB05│ENOXAPARINUM │CLEXANE 8000│SOL. │8000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 6 │PR/│ 6│15.641666│19.778333 │0.000000"││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti-Xa│ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,8 ml │ │/0,8 ml│S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,8 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴──────────────┴────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───┴──┴─────────┴──────────┴─────────┘19. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subprogramul P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi", poziţia 76 se abrogă.20. La secţiunea P10 "Program naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", poziţiile 10-13 se abrogă.21. La secţiunea P10 "Program naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", după poziţia 92 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 93-96, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬─────────┬───────┬──────────────┬────────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┬───────────┬───┬──┬─────────┬──────────┬─────────┐│ "93│W62441002│B01AB05│ENOXAPARINUM**│CLEXANE 2000│SOL. │2000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│ 5.083000│ 6.427000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti-Xa│ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,2 ml │ │/0,2 ml│S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 0,5 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI PISTON │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 0,2 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ.) │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 94│W62442002│B01AB05│ENOXAPARINUM**│CLEXANE 4000│SOL. │4000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│ 9.222000│ 11.660000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti-Xa│ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,4 ml │ │/0,4 ml│S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 0,5 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI PISTON │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 0,4 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ.) │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 95│W62443002│B01AB05│ENOXAPARINUM**│CLEXANE 6000│SOL. │6000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 10│PR/│10│12.277000│ 14.988000│ 0.000000││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti-Xa│ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,6 ml │ │/0,6ml │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI PISTON │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 0,6 ML │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ.) │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───┼──┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 96│W62444002│B01AB05│ENOXAPARINUM**│CLEXANE 8000│SOL. │8000 UI│SANOFI │ROMÂNIA│CUTIE CU 6 │PR/│ 6│15.641666│19.778333 │0.000000"││ │ │ │ │UI anti-Xa/ │INJ. │anti- │ROMÂNIA │ │SERINGI │PRF│ │ │ │ ││ │ │ │ │0,8 ml │ │Xa/ │S.R.L. │ │PREUMPLUTE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │0,8 ml │ │ │(DIN STICLĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU O│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 1 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU AC CU UN│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAP RIGID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PLASTIC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FĂRĂ FILET │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞI PISTON X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,8 ML SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ.) │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴──────────────┴────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───┴──┴─────────┴──────────┴─────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna iulie 2016.

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  p. Preşedintele Casei Naţionale

  de Asigurări de Sănătate,

  Gheorghe-Radu Ţibichi
  ----